Zmiana filtrów CSV w MS Excel jak w OpenOffce/LibreOffice

Jak zmienić domyślne filtry (kodowanie, separator pola, ogranicznik tekstu) w MS Excel 2003 lub nowszym tak jak się to robi w OpenOffice albo LibreOffice ale bez zmian w ustawieniach regionalnych systemu?