Zmiana grafiki i ustawien


(Masaj) #1

2 uzytkownik kompa zainstalowal vista tarnsformation pack 1.1 . Jak cofnac zmiany po nim aby

miec NORMALNEGO winxp pro 02.

Program i jego foldery zostaly usuniete sa tylko zmiany : paska startu,okna ekspolatora, OExpress i paska narzedzi w IE6.

Czy da sie jakos naprawic ?. Prosze o pilna pomoc.


(Adarek) #2

Przywracanie systemu nie działa ??

Błąd .Po co wyłączałeś jak nie masz wirusów.Dlaczego nie wałczyłeś tego nie wiem i nie wnikam.

co do zmiany wygladu to w Xp jest Panel sterowania>>Ekran i chyba kompozycje.

Jak się pozbyć pozostałości po tym czymś to może pomoże :

HijackThisi i Silent Runners:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654


(Masaj) #3
 1. Przywracania systemu nie wylaczalem po prostu pisze ze nie wprowadzono zadnych zman na kompie i nie mozna przywrocic.

 2. Bledow nie ma

 3. Po co mi link do tego programu?. Ja chce sie go Pozbyc i cofnac zmiany w ustawieniach grafiki.


(Adarek) #4

Nie do programu tylko do Komentarzy . Teraz to po "ptokach"

Patrz wyżej co dopisałem.

Bo sie robi ręcznie "Punkt przywracania "

Albo po prostu cofasz nie tam gdzie trzeba . Wczesniejszą date trzeba wybrać .

Jak nic nie da to HijackThisi i Silent Runners- może ale nie musi- pomoże


(Masaj) #5

Komentarze -ok. ale nic to nie dalo

Przywracanie systemu- nie cofa dokonanych zmian

Chodzi o usniecie pozostalosci po vtp 1.1 i przywrocenie ustawien wygladu do win xp pro

Logfile of HijackThis v1.99.1 

Scan saved at 16:41:41, on 2007-02-09 

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600) 

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) 


Running processes: 

C:\WINDOWS\System32\smss.exe 

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe 

C:\WINDOWS\system32\services.exe 

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe 

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe 

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe 

C:\WINDOWS\Explorer.EXE 

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe 

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\system32\UTSCSI.EXE 

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe 

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe 

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe 

C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\vsserv.exe 

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe 

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe 

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe 

C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\bdmcon.exe 

C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\bdnagent.exe 

C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\bdoesrv.exe 

C:\program files\softwin\bitdefender9\bdswitch.exe 

C:\WINDOWS\system32\V0230Mon.exe 

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe 

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe 

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe 

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe 

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\SkypePM.exe 

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe 

D:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe 

C:\DOCUME~1\...\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.641\HijackThis.exe 


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/ 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza 

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll 

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll 

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll 

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll 

O4 - HKLM\..\Run: [NVMixerTray] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe" 

O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe" 

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [BDMCon] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\bdmcon.exe" 

O4 - HKLM\..\Run: [BDOESRV] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\bdoesrv.exe" 

O4 - HKLM\..\Run: [BDNewsAgent] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\bdnagent.exe" 

O4 - HKLM\..\Run: [BDSwitchAgent] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\bdswitch.exe" 

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k 

O4 - HKLM\..\Run: [V0230Mon.exe] C:\WINDOWS\system32\V0230Mon.exe 

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe 

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized 

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background 

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe 

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll 

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL 

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe 

O16 - DPF: {9B17FE0E-51F2-4692-8B32-8EFB805FC0E7} (HPObjectInstaller Class) - http://h30155.www3.hp.com/ediags/dd/install/guidedsolutions.cab 

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8E9B12A7-E2A6-4038-819D-CA82B16396F0}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34 

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{8E9B12A7-E2A6-4038-819D-CA82B16396F0}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34 

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{8E9B12A7-E2A6-4038-819D-CA82B16396F0}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34 

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL 

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe 

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe 

O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service (file missing) 

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe 

O23 - Service: BitDefender Desktop Update Service (LIVESRV) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe" /service (file missing) 

O23 - Service: USBest Service Zero (UTSCSI) - USBest - C:\WINDOWS\system32\UTSCSI.EXE 

O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - Unknown owner - C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\vsserv.exe" /service (file missing) 

O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service (file missing)

"Silent Runners.vbs", revision R50, http://www.silentrunners.org/ 

Operating System: Windows XP SP2 

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}" Startup items buried in registry: 

--------------------------------- 


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++} 

"CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS] 

"Skype" = ""C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized" ["Skype Technologies S.A."] 

"MSMSGS" = ""C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background" [MS] 

"swg" = "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe" ["Google Inc."] 


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++} 

"NVMixerTray" = ""C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe"" ["NVIDIA Corporation"] 

"AtiPTA" = "atiptaxx.exe" ["ATI Technologies, Inc."] 

"SunJavaUpdateSched" = ""C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"" ["Sun Microsystems, Inc."] 

"HPDJ Taskbar Utility" = "C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe" ["HP"] 

"BDMCon" = ""C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\bdmcon.exe"" ["SOFTWIN S.R.L."] 

"BDOESRV" = ""C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\bdoesrv.exe"" ["SOFTWIN SRL"] 

"BDNewsAgent" = ""C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\bdnagent.exe"" ["SOFTWIN S.R.L"] 

"BDSwitchAgent" = ""C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\bdswitch.exe"" [null data] 

"KernelFaultCheck" = "C:\WINDOWS\system32\dumprep 0 -k" 

"(Default)" = "(empty string)" [file not found] 

"V0230Mon.exe" = "C:\WINDOWS\system32\V0230Mon.exe" ["Creative Technology Ltd."] 


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\ 

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided) 

 -> {HKLM...CLSID} = "Adobe PDF Reader Link Helper" 

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"] 

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided) 

 -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class" 

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."] 

{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}\(Default) = (no title provided) 

 -> {HKLM...CLSID} = "Google Toolbar Helper" 

          \InProcServer32\(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar3.dll" ["Google Inc."] 


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\ 

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania" 

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania" 

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found] 

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu" 

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext" 

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."] 

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension" 

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR" 

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data] 

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler" 

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided) 

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll" [MS] 

"{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}" = "Portable Media Devices Menu" 

 -> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices Menu" 

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\Audiodev.dll" [MS] 

"{DDE4BEEB-DDE6-48fd-8EB5-035C09923F83}" = "UnlockerShellExtension" 

 -> {HKLM...CLSID} = "UnlockerShellExtension" 

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerCOM.dll" [null data] 

"{e57ce731-33e8-4c51-8354-bb4de9d215d1}" = "Uniwersalne urządzenia Plug and Play" 

 -> {HKLM...CLSID} = "Uniwersalne urządzenia Plug and Play" 

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\upnpui.dll" [MS] 

"{D7B7A5AE-9D19-4F9E-9C6F-46C82D22D71C}" = "Wyślij na Fotosik.pl" 

 -> {HKLM...CLSID} = "Wyślij na Fotosik.pl" 

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\FOTOSI~1\FOTOSI~1.DLL" [null data] 


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\ 

<> "AppInit_DLLs" = "sockspy.dll" [null data] 


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\ 

<> AtiExtEvent\DLLName = "Ati2evxx.dll" ["ATI Technologies Inc."] 


HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\ 

<> text/xml\CLSID = "{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}" 

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided) 

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL" [MS] 


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\ 

{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}\(Default) = "PDF Column Info" 

 -> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension" 

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."] 


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\ 

PandoShellExt\(Default) = "{9C150845-2A2D-44CC-90B3-AA03480AA3D2}" 

 -> {HKLM...CLSID} = "PDShellExt Class" 

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Pando Networks\Pando\PandoShellExt.dll" ["TODO: "] 

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" 

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR" 

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data] 


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\ 

PandoShellExt\(Default) = "{9C150845-2A2D-44CC-90B3-AA03480AA3D2}" 

 -> {HKLM...CLSID} = "PDShellExt Class" 

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Pando Networks\Pando\PandoShellExt.dll" ["TODO: "] 

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" 

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR" 

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data] 

{D7B7A5AE-9D19-4F9E-9C6F-46C82D22D71C}\(Default) = "{D7B7A5AE-9D19-4F9E-9C6F-46C82D22D71C}" 

 -> {HKLM...CLSID} = "Wyślij na Fotosik.pl" 

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\FOTOSI~1\FOTOSI~1.DLL" [null data] 


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\ 

UnlockerShellExtension\(Default) = "{DDE4BEEB-DDE6-48fd-8EB5-035C09923F83}" 

 -> {HKLM...CLSID} = "UnlockerShellExtension" 

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerCOM.dll" [null data] 

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" 

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR" 

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data] 


HKLM\Software\Classes\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\ 

UnlockerShellExtension\(Default) = "{DDE4BEEB-DDE6-48fd-8EB5-035C09923F83}" 

 -> {HKLM...CLSID} = "UnlockerShellExtension" 

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerCOM.dll" [null data] Group Policies {GPedit.msc branch and setting}: 

----------------------------------------------- 


Note: detected settings may not have any effect. 


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ 


"DisableRegistryTools" = (REG_DWORD) hex:0x00000000 

{User Configuration|Administrative Templates|System| 

Prevent access to registry editing tools} 


"SetVisualStyle" = (REG_EXPAND_SZ) C:\WINDOWS\Resources\Themes\Vista\Vista.msstyles 

{unrecognized setting} 


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ 


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001 

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options| 

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on} 


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001 

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options| 

Devices: Allow undock without having to log on} Active Desktop and Wallpaper: 

----------------------------- 


Active Desktop may be disabled at this entry: 

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState 


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy: 

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\ 

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\web\wallpaper\Idylla.bmp" 


Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy: 

HKCU\Control Panel\Desktop\ 

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\web\wallpaper\Idylla.bmp" Enabled Screen Saver: 

--------------------- 


HKCU\Control Panel\Desktop\ 

"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\logon.scr" [MS] Winsock2 Service Provider DLLs: 

------------------------------- 


Namespace Service Providers 


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++} 

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS] 

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS] 

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS] 


Transport Service Providers 


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++} 

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range: 

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 13 

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05 Toolbars, Explorer Bars, Extensions: 

------------------------------------ 


Toolbars 


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\ShellBrowser\ 

"{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}" 

 -> {HKLM...CLSID} = "&Google" 

          \InProcServer32\(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar3.dll" ["Google Inc."] 


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\ 

"{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}" 

 -> {HKLM...CLSID} = "&Google" 

          \InProcServer32\(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar3.dll" ["Google Inc."] 


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\ 

"{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}" = (no title provided) 

 -> {HKLM...CLSID} = "&Google" 

          \InProcServer32\(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar3.dll" ["Google Inc."] 


Explorer Bars 


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\ 


HKLM\Software\Classes\CLSID\{FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}\(Default) = "&Badanie" 

Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar] 

InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL" [MS] 


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons) 


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\ 

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\ 

"MenuText" = "Sun Java Console" 

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0015-0000-0009-ABCDEFFEDCBC}" 

 -> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in 1.5.0_09" 

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."] 

 -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.5.0_09" 

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\npjpi150_09.dll" ["Sun Microsystems, Inc."] 


{92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263}\ 

"ButtonText" = "Badanie" 


{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\ 

"ButtonText" = "Messenger" 

"MenuText" = "Windows Messenger" 

"Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS] Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}): 

------------------------------------------------------------------ 


Ati HotKey Poller, Ati HotKey Poller, "C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe" ["ATI Technologies Inc."] 

BitDefender Communicator, XCOMM, ""C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service" ["Softwin"] 

BitDefender Desktop Update Service, LIVESRV, ""C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe" /service" ["SOFTWIN S.R.L."] 

BitDefender Scan Server, bdss, ""C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service" [null data] 

BitDefender Virus Shield, VSSERV, ""C:\Program Files\Softwin\BitDefender9\vsserv.exe" /service" ["SOFTWIN S.R.L."] 

USBest Service Zero, UTSCSI, "C:\WINDOWS\system32\UTSCSI.EXE" ["USBest"] 

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe" [MS] Print Monitors: 

--------------- 


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\ 

hpzlnt09\Driver = "hpzlnt09.dll" ["HP"] 

Microsoft Document Imaging Writer Monitor\Driver = "mdimon.dll" [MS] ---------- 

<>: Suspicious data at a malware launch point. 


+ This report excludes default entries except where indicated. 

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds, 

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter. 

+ The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives 

 took 23 seconds. 

---------- (total run time: 65 seconds)

Złączono Posta : 11.02.2007 (Nie) 23:25

Moze ktos by to sprawdzil i cos napisal.