Zmiana języka na Polski w Object Dock Plus?


(CarpeDi3m) #1

Siemacie :slight_smile: Wie ktoś może jak zmienić z angielskiego na język polski w tym programie?