Zmiana katalogu DocumentRoot i błąd 403


(Mch Frnc) #1

Witam,

mam problem z nowo postawionym serwerem Apache (wersja 2.2.16) na localhoscie (Linux, Debian).

Otóż chciałbym zmienić katalog w którym serwer domyślnie szuka strony do wyświetlenia. Z tego co pamiętam wcześniej wszelkie tego typu zmiany dokonywałem w pliku httpd.conf, teraz edytuję plik default w /etc/apache2/sites-available/ (jest to jedyny plik, nie tworzyłem żadnych dodatkowych stron/virtualhostów czy cokolwiek innego).

I w ramach katalogów na partycjach linuksowych wszelkie zmiany dokonywane są pomyślnie, wszystko działa, jednak ja chciałbym by domyślnym katalogiem był folder na partycji windowsowej (po zamontowaniu znajduje się w /media/DyskD/www). przy zmianie na ten katalog za każdym razem otrzymuję błąd: 403 Forbidden. Próbowałem żonglowania prawami dostępu ale nawet przy chmod 777 (dla katalogu www jak i wszystkich nadrzędnych) pojawia się ten błąd. I nie mam już pomysłu co może być tutaj nie tak.

Czy ktoś jest w stanie doradzić, jak mogę to naprawić? Podkreślę, że przed reinstalacją Debiana (wcześniej wersja 5, teraz wersja 6, nie upgrade tylko kompletne przeinstalowanie) wszystko działało jak należy. Poniżej załączam zawartość wspomnianego pliku default.

PS Dodam, że gdy zmienię DocumentRoot na /media to wszystko działa, ale kiedy zmienię na /media/DyskD (zamontowany dysk) już otrzymuję 403.

ServerAdmin webmaster@localhost


    DocumentRoot /media/DyskD/www


        Options FollowSymLinks

        AllowOverride None        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews Includes ExecCGI

        AllowOverride All

        Order Allow,Deny

        Allow from All    ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/


        AllowOverride None

        Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch

        Order allow,deny

        Allow from all    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log


    # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,

    # alert, emerg.

    LogLevel warn


    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined