Zmiana klawiszy w kodzie


(adam749) #1

Mam taki kawałek kodu:

[KeyBindings]

MenuKey=112 //Enter Menu, Default F1

MenuKeyUp=104 //Menu go Up, Default Num 8

MenuKeyDown=98 //Menu go Down, Default Num 2

MenuKeyCancel=8 //Menu Cancel, Default Backspace

MenuKeyScrollUp=102 //Menu Scroll, Default Num 6

MenuKeyScrollDown=100	//Menu Scroll, Default Num 4

MenuKeyEnter=101 //Menu Enter, Default Num 5

Jest to od carspawner do GTA IV i jak widać aktywuje się go klawiszem F1 (w kodzie jest liczba 112), a ja chciałbym to zmienić na inny, tylko który klawisz ma jaki numer? Najlepiej gdyby gdzieś była cała klawiatura z tymi numerami to może się przydać na przyszłość.

Z góry dzięki.


([alex]) #2

To wygląda na standardową definicje pod windowsami.

define VK_LBUTTON 1

define VK_RBUTTON 2

define VK_CANCEL 3

define VK_MBUTTON 4

define VK_XBUTTON1 5

define VK_XBUTTON2 6

define VK_BACK 8

define VK_TAB 9

define VK_CLEAR 12

define VK_RETURN 13

define VK_SHIFT 16

define VK_CONTROL 17

define VK_MENU 18

define VK_PAUSE 19

define VK_CAPITAL 20

define VK_KANA 0x15

define VK_HANGEUL 0x15

define VK_HANGUL 0x15

define VK_JUNJA 0x17

define VK_FINAL 0x18

define VK_HANJA 0x19

define VK_KANJI 0x19

define VK_ESCAPE 0x1B

define VK_CONVERT 0x1C

define VK_NONCONVERT 0x1D

define VK_ACCEPT 0x1E

define VK_MODECHANGE 0x1F

define VK_SPACE 32

define VK_PRIOR 33

define VK_NEXT 34

define VK_END 35

define VK_HOME 36

define VK_LEFT 37

define VK_UP 38

define VK_RIGHT 39

define VK_DOWN 40

define VK_SELECT 41

define VK_PRINT 42

define VK_EXECUTE 43

define VK_SNAPSHOT 44

define VK_INSERT 45

define VK_DELETE 46

define VK_HELP 47

define VK_LWIN 0x5B

define VK_RWIN 0x5C

define VK_APPS 0x5D

define VK_SLEEP 0x5F

define VK_NUMPAD0 0x60

define VK_NUMPAD1 0x61

define VK_NUMPAD2 0x62

define VK_NUMPAD3 0x63

define VK_NUMPAD4 0x64

define VK_NUMPAD5 0x65

define VK_NUMPAD6 0x66

define VK_NUMPAD7 0x67

define VK_NUMPAD8 0x68

define VK_NUMPAD9 0x69

define VK_MULTIPLY 0x6A

define VK_ADD 0x6B

define VK_SEPARATOR 0x6C

define VK_SUBTRACT 0x6D

define VK_DECIMAL 0x6E

define VK_DIVIDE 0x6F

define VK_F1 0x70

define VK_F2 0x71

define VK_F3 0x72

define VK_F4 0x73

define VK_F5 0x74

define VK_F6 0x75

define VK_F7 0x76

define VK_F8 0x77

define VK_F9 0x78

define VK_F10 0x79

define VK_F11 0x7A

define VK_F12 0x7B

define VK_F13 0x7C

define VK_F14 0x7D

define VK_F15 0x7E

define VK_F16 0x7F

define VK_F17 0x80

define VK_F18 0x81

define VK_F19 0x82

define VK_F20 0x83

define VK_F21 0x84

define VK_F22 0x85

define VK_F23 0x86

define VK_F24 0x87

define VK_NUMLOCK 0x90

define VK_SCROLL 0x91

define VK_LSHIFT 0xA0

define VK_RSHIFT 0xA1

define VK_LCONTROL 0xA2

define VK_RCONTROL 0xA3

define VK_LMENU 0xA4

define VK_RMENU 0xA5

define VK_BROWSER_BACK 0xA6

define VK_BROWSER_FORWARD 0xA7

define VK_BROWSER_REFRESH 0xA8

define VK_BROWSER_STOP 0xA9

define VK_BROWSER_SEARCH 0xAA

define VK_BROWSER_FAVORITES 0xAB

define VK_BROWSER_HOME 0xAC

define VK_VOLUME_MUTE 0xAD

define VK_VOLUME_DOWN 0xAE

define VK_VOLUME_UP 0xAF

define VK_MEDIA_NEXT_TRACK 0xB0

define VK_MEDIA_PREV_TRACK 0xB1

define VK_MEDIA_STOP 0xB2

define VK_MEDIA_PLAY_PAUSE 0xB3

define VK_LAUNCH_MAIL 0xB4

define VK_LAUNCH_MEDIA_SELECT 0xB5

define VK_LAUNCH_APP1 0xB6

define VK_LAUNCH_APP2 0xB7

define VK_OEM_1 0xBA

define VK_OEM_PLUS 0xBB

define VK_OEM_COMMA 0xBC

define VK_OEM_MINUS 0xBD

define VK_OEM_PERIOD 0xBE

define VK_OEM_2 0xBF

define VK_OEM_3 0xC0

define VK_OEM_4 0xDB

define VK_OEM_5 0xDC

define VK_OEM_6 0xDD

define VK_OEM_7 0xDE

define VK_OEM_8 0xDF

define VK_OEM_102 0xE2

define VK_PROCESSKEY 0xE5

define VK_PACKET 0xE7

define VK_ATTN 0xF6

define VK_CRSEL 0xF7

define VK_EXSEL 0xF8

define VK_EREOF 0xF9

define VK_PLAY 0xFA

define VK_ZOOM 0xFB

define VK_NONAME 0xFC

define VK_PA1 0xFD

define VK_OEM_CLEAR 0xFE


(adam749) #3

Już po sprawie. Znalazłem w plikach od tego "dodatku".