Zmiana kodu z C++ na Python


(Adam Fraczkowski) #1

Pomoże mi ktoś chociaż naprowadzić mnie jak zapisać ten kod z C++ na Python

#include <iostream>
#include <windows.h>
     
using namespace std;
     
int main()
{
keybd_event(0x30, 0, 0, 0);
keybd_event(0x30, 0, KEYEVENTF_KEYUP, 0); //klawisz 0
}

ponieważ pisze program wypisujący dane z pliku do przeglądarki


(Kamatori) #2

Zainteresuj się win32api i ctypes. 

 

Przykład użycia: http://stackoverflow.com/questions/11906925/python-simulate-keydown