Zmiana nazwy okna w Internet Explorer


(system) #1

Jak ogólnie wiadomo do każdej nazwy okna w Internet Explorerze dodawany jest domyślnie człon Microsoft Internet Explorer. Jeśli się on Wam nie podoba można go zastąpić dowolnym innym zmieniając wartość ciągu 'Window Title' w lokacji 'HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main'. Albo zostawić go pustym - wtedy nie będzie w ogóle dopisku (ale niestety zostanie ten nieestetyczny myślnik na końcu).


(boczi) #2

Można użyć także programu IETweak 2 , do pobrania z Vortalu.


(system) #3

Oczywiście, że można - wieloma programami, ale najszybciej to jest tak jak napisałem...