Zmiana odpowiedzi


(Podeszwaaaaaa) #1

Mam skrypt statystyk serwera do gry: (On chyba nie gra tutaj roli, ponieważ jest tylko do zbierania informacji)

By wyświetlić statystyki serwera używam taki skrypt:

<?php


require_once('ivmpquery.php');

$a = 'hostnanana';

$q = new IVMPQuery;


if(!$q->Query('91.121.3.222',10001,$errno,$errstr,2))

{

  echo 'Failed to query server ('.$errstr.')';

}

else

{

  $server = $q->ServerData();


  if($server['maxplayers'] == 0)

  {

    echo 'Failed to query server (no reply)';

  }

  else

  {

    echo $server['hostname'].' | '.$server['players'].' / '.$server['maxplayers'].($server['passworded'] ? ' | Passworded' : '');

  }


  $q->Close();

}

?>

I chce przerobić skrypt aby zamiast statystyk zostawały wyświetlone tylko informacje:

-Serwer WŁĄCZONY

-Serwer WYŁĄCZONY

By wyświetlić że serwer jest wyłączony po prostu pozmieniam treść błędów, a jak zrobić z serwerem włączonym?


(mario@) #2

Z tego co widzę to tak samo. Wygląda na to iż po zawartości zmiennej $server['maxplayers'] rozpoznawane jest czy serwer jest włączony czy nie więc wystarczy zmienić tą linijkę

echo $server['hostname'].' | '.$server['players'].' / '.$server['maxplayers'].($server['passworded'] ? ' | Passworded' : '');

na np.

echo "Serwer włączony";