Zmiana partycji z Windowsem w GRUB' ie

Witam

Tak jak w temacie jak zmienić partycje Windowsową w GRUB’ ie. Chodzi o to że mam na jednym dysku, na dwóch różnych partycjach (C i E), 2 Windowsy (nie pytajcie dlaczego :P) w boot.ini ustawiłem domyślny system z partycji E i usunąłem wpis o Windowsie na partycji C w związku z powyższym w GRUB’ ie mam tylko Windowsa z partycji E a chcę mieć Windowsa z partycji C. Jak to zrobić ?

zobacz może to:

http://debian.linux.pl/viewtopic.php?t=693

Zmien tylko partycję w Grubie we wpisie dla Windows. Dla przykładu, jeśli partycja C u Ciebie jest pierwszą na pierwszym dysku, czyli hda1 a E to partycja powiedzmy trzecia na pierwszym dysku, czyli hda3 to w Grubie, jeśli masz tylko wpis dla windowsa z E to powinieneś mieć w tej chwili we wpisie dla windows takie coś root (hd0,2), w takim razie zmień na root (hd0,0).

Oczywiście dostosuj odpowiednio do swoich potrzeb. Ewentualnie wklej zawartośc /boot/grub/menu.lst i wynik polecenie fdisk -l.

Pozdrawiam!

# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)

# grub-install(8), grub-floppy(8),

# grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub

# and /usr/share/doc/grub-doc/.


## default num

# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and

# the entry number 0 is the default if the command is not used.

#

# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry

# is the entry saved with the command 'savedefault'.

# WARNING: If you are using dmraid do not use 'savedefault' or your

# array will desync and will not let you boot your system.

default 0


## timeout sec

# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry

# (normally the first entry defined).

timeout 10


## hiddenmenu

# Hides the menu by default (press ESC to see the menu)

#hiddenmenu


# Pretty colours

#color cyan/blue white/blue


## password ['--md5'] passwd

# If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing

# control (menu entry editor and command-line) and entries protected by the

# command 'lock'

# e.g. password topsecret

# password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/

# password topsecret


#

# examples

#

# title Windows 95/98/NT/2000

# root (hd0,0)

# makeactive

# chainloader	+1

#

# title Linux

# root (hd0,1)

# kernel	/vmlinuz root=/dev/hda2 ro

#


#

# Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST


### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST

## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified

## by the debian update-grub script except for the default options below


## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs


## ## Start Default Options ##

## default kernel options

## default kernel options for automagic boot options

## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z

## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.

## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro

## kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro

## kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro

# kopt=root=UUID=fa977575-6829-446e-a602-dde86c77e7b8 ro


## Setup crashdump menu entries

## e.g. crashdump=1

# crashdump=0


## default grub root device

## e.g. groot=(hd0,0)

# groot=(hd0,6)


## should update-grub create alternative automagic boot options

## e.g. alternative=true

## alternative=false

# alternative=true


## should update-grub lock alternative automagic boot options

## e.g. lockalternative=true

## lockalternative=false

# lockalternative=false


## additional options to use with the default boot option, but not with the

## alternatives

## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5

# defoptions=quiet splash


## should update-grub lock old automagic boot options

## e.g. lockold=false

## lockold=true

# lockold=false


## Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option

# xenhopt=


## Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option

# xenkopt=console=tty0


## altoption boot targets option

## multiple altoptions lines are allowed

## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options

## altoptions=(recovery) single

# altoptions=(recovery mode) single


## controls how many kernels should be put into the menu.lst

## only counts the first occurence of a kernel, not the

## alternative kernel options

## e.g. howmany=all

## howmany=7

# howmany=all


## should update-grub create memtest86 boot option

## e.g. memtest86=true

## memtest86=false

# memtest86=true


## should update-grub adjust the value of the default booted system

## can be true or false

# updatedefaultentry=false


## should update-grub add savedefault to the default options

## can be true or false

# savedefault=false


## ## End Default Options ##


title Ubuntu 8.04, kernel 2.6.24-17-generic

root (hd0,6)

kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-17-generic root=UUID=fa977575-6829-446e-a602-dde86c77e7b8 ro quiet splash

initrd /boot/initrd.img-2.6.24-17-generic

quiet


title Ubuntu 8.04, kernel 2.6.24-17-generic (recovery mode)

root (hd0,6)

kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-17-generic root=UUID=fa977575-6829-446e-a602-dde86c77e7b8 ro single

initrd /boot/initrd.img-2.6.24-17-generic


title Ubuntu 8.04, memtest86+

root (hd0,6)

kernel /boot/memtest86+.bin

quiet


### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST


# This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian

# ones.

title Other operating systems:

root# This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS

# on /dev/sda1

title Microsoft Windows XP Professional

root (hd0,0)

savedefault

makeactive

chainloader	+1
Disk /dev/sda: 60.0 GB, 60040544256 bytes

255 heads, 63 sectors/track, 7299 cylinders

Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

Disk identifier: 0x969d969d


   Device Boot Start End Blocks Id System

/dev/sda1 * 1 2168 17414428+ 7 HPFS/NTFS

/dev/sda2 2169 7299 41214757+ f W95 Ext'd (LBA)

/dev/sda5 2169 3449 10289601 b W95 FAT32

/dev/sda6 3450 4270 6594651 7 HPFS/NTFS

/dev/sda7 4271 4849 4650786 83 Linux

/dev/sda8 4850 5428 4650786 83 Linux

/dev/sda9 5429 5493 522081 82 Linux swap / Solaris

/dev/sda10 5494 7299 14506663+ b W95 FAT32

http://forum.ubuntu.pl/showthread.php?t=91191