Zmiana powłoki w systemach Uniksopodobnych

Aktualnie używaną powłokę sprawdzamy poleceniem:

echo $SHELL

Pokaże się nam ścieżka do powłoki w formacie /bin/nazwa_powłoki. Jeśli chcemy sprawdzić jakie powłoki mamy w systemie, wydajemy polecenie:

cat /etc/shells

Zmieniamy powłokę tym poleceniem ( pamiętając o o ścieżce /bin/powłoka ):

chsh -s powłoka nazwa_użytkownika

Teraz wystarczy się przelogować.