Zmiana priorytetu procesu na stałe


(Marcineez) #1

Dla uruchomionych już procesów wiadomo nice i renice, ale czy można ustawić żeby dany proces użytkownika dostawał zawsze określony priorytet?


(MrQ) #2

nice dla uruchamianych, renice dla uruchomionych

 

Ewentualnie reniced https://github.com/mmitch/reniced