Zmiana programu


(Blazej2) #1

W chwili obecnej domyślne ustawienie na otwarcie pliku *.jpg jest przez program x, jak zmienić, żeby domyślnym ustawieniem był program y?


(efazeti) #2

można użyć opcji integracji (kojarzenia) z plikami w programie y

lub Panel sterowania --> Opcje folderów --> Typy plików --> odszukać JPG i zmienić program dla akcji open


(Wiktor Kolodziejczyk) #3

a czy nie wystarczy po prostu:

PPM na plik.jpg > otwórz za pomocą > wybierz program... > wybrać program i zaznaczyć: Zawsze używaj tego programu do otwierania tego typu plików


(Agatonster) #4

blazej2

Poczytaj - Konkretne tematy... ze zwróceniem szczególnej uwagi na pierwszy post.

Proszę poprawić tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie.

W tym celu proszę użyć przycisku icon_edit.gif

Zignorowanie prośby będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.