Zmiana Regulaminu - Prosby o pochwały


(lazikar) #1
  1. Na Forum zabrania się

..............

c) umieszczania próśb o przyznanie pochwały za udzieloną pomoc.

Wszystkie takie prośby od dzisiaj bedą negowane i karane ostrzeżeniami. :slight_smile: