Zmiana rozdzielczości ekranu ładowania w Dreamlinux


(czeper) #1

Witam

Zainstalowałem Dreamlinuksa i zauważyłem że podczas uruchamiania się sytemu ekran ładowania ma rozdzielczość wyższą niż 1024x768. Później już jest normalnie. Jak mogę zmienić rozdzielczośc ekranu ładowania systemu?


(matiit) #2

Pokaż plik /boot/grub/menu.lst

Pewnie trezeba będzie zmienić wartość vga=


(czeper) #3
# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)

# grub-install(8), grub-floppy(8),

# grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub

# and /usr/share/doc/grub-doc/.


# default num

# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and

# the entry number 0 is the default if the command is not used.

#

# You can specify ’saved’ instead of a number. In this case, the default entry

# is the entry saved with the command ’savedefault’.

default 0


## timeout sec

# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry

# (normally the first entry defined).

timeout 10


## hiddenmenu

# Hides the menu by default (press ESC to see the menu)

#hiddenmenu


# Pretty colours

#color cyan/blue white/blue


## password ['--md5'] passwd

# If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing

# control (menu entry editor and command-line) and entries protected by the

# command 'lock'

# e.g. password topsecret

# password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/

# password topsecret


#

# examples

#

# title Windows 95/98/NT/2000

# root (hd0,0)

# makeactive

# chainloader	+1

#

# title Linux

# root (hd0,1)

# kernel	/vmlinuz root=/dev/hda2 ro

#


#

# Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST


# This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS

# on /dev/sda1

title Microsoft Windows XP Home Edition

root (hd0,0)

savedefault

makeactive

chainloader	+1


### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST

## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified

## by the debian update-grub script except for the default options below


## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs


## ## Start Default Options ##

## default kernel options

## default kernel options for automagic boot options

## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z

## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.

## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro

## kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro

## kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro

# kopt=root=UUID=77e6a00b-574b-4fdc-8002-e1317216dbd8 ro


## Setup crashdump menu entries

## e.g. crashdump=1

# crashdump=0


## default grub root device

## e.g. groot=(hd0,0)

# groot=(hd0,4)


## should update-grub create alternative automagic boot options

## e.g. alternative=true

## alternative=false

# alternative=true


## should update-grub lock alternative automagic boot options

## e.g. lockalternative=true

## lockalternative=false

# lockalternative=false


## additional options to use with the default boot option, but not with the

## alternatives

## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5

# defoptions=quiet splash


## should update-grub lock old automagic boot options

## e.g. lockold=false

## lockold=true

# lockold=false


## Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option

# xenhopt=


## Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option

# xenkopt=console=tty0


## altoption boot targets option

## multiple altoptions lines are allowed

## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options

## altoptions=(recovery) single

# altoptions=(recovery mode) single


## controls how many kernels should be put into the menu.lst

## only counts the first occurence of a kernel, not the

## alternative kernel options

## e.g. howmany=all

## howmany=7

# howmany=all


## should update-grub create memtest86 boot option

## e.g. memtest86=true

## memtest86=false

# memtest86=true


## should update-grub adjust the value of the default booted system

## can be true or false

# updatedefaultentry=false


## should update-grub add savedefault to the default options

## can be true or false

# savedefault=false


## ## End Default Options ##


title Ubuntu 8.04, kernel 2.6.24-16-generic

root (hd0,4)

kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-16-generic root=UUID=77e6a00b-574b-4fdc-8002-e1317216dbd8 ro quiet splash

initrd /boot/initrd.img-2.6.24-16-generic

quiet


title Ubuntu 8.04, kernel 2.6.24-16-generic (recovery mode)

root (hd0,4)

kernel /boot/vmlinuz-2.6.24-16-generic root=UUID=77e6a00b-574b-4fdc-8002-e1317216dbd8 ro single

initrd /boot/initrd.img-2.6.24-16-generic


title Ubuntu 8.04, memtest86+

root (hd0,4)

kernel /boot/memtest86+.bin

quiet


### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST


# This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian

# ones.

#title Other operating systems:

#root# This was added to the current menu by DLI

title	Dreamlinux

kernel	(hd0,6)/boot/vmlinuz-2.6.23.12-dream root=/dev/hda7 ro quiet vga=791 splash

initrd	(hd0,6)/boot/initrd.img-2.6.23.12-dream

Z tym, że jest to plik z ubuntu, a w ubuntu było normalnie (podczas instalacji dreamlinuksa zaznaczyłem, by instalator dodał wpis do istniejącego gruba.


(matiit) #4

Gdzie tu jest wpis z dreamlinuksem?

Nie masz pliku menu.lst na partycji z DL?


(czeper) #5

To jest wpis z dreamlinuksem.

Nie mam. Jak już wcześniej pisałem, wpis z dreamlinuksem został dodany do istniejącego gruba, czyli do tego utworzonego przez ubuntu.


(matiit) #6

Hmm vga=791 to właśnie 1024x768

Spróbuj wpisać zamiast 791 824.

http://gentoo-wiki.com/HOWTO_Framebuffer_Support

Biało niebieska tabelka.


(czeper) #7

No cóż, może się myle co do rozdzielczości. Ale dzięki, nauczyłem się czegoś.


(matiit) #8

Popróbuj inne tryby, może chodzi o głębie kolorów.