Zmiana rozdzielczości zdjęcia, zmiana rozmiaru zdjęcia

Witam.

Dosyć często na Forum padają pytania dotyczące zmiany wielkości (rozdzielczości) zdjęcia, zmiany jego rozmiaru na dysku twardym, w związku z czym opiszę na przykładzie dwóch darmowych, spolszczonych i prostych w obsłudze programów, jak tego dokonać.

Jeżeli chodzi o zmianę rozmiaru zdjęcia (jego zajmowanego miejsca na dysku twardym), możemy tego dokonać poprzez zmianę jego wielkości (rozdzielczości) oraz poprzez zmianę jego rozszerzenia (formatu), np. z BMP na JPG, czy GIF, itp.

W przypadku zmiany jego rozszerzenia (formatu), szczególnie z BMP (kompresja bezstratna), na JPG (kompresja stratna), czy GIF (kompresja stratna) musimy liczyć się z utratą jakości zdjęcia.

Jeżeli zmieniamy samą wielkość (rozdzielczość) zdjęcia, bez zmiany jego rozszerzenia (formatu), nie tracimy jakości (BMP), prawie niezauważalnie (JPG i GIF)

Oczywiście, oprócz formatów BMP, JPG, GIF istnieje mnóstwo innych formatów plików graficznych, ale zajmiemy się tylko tymi trzema (najpopularniejszymi).

Programem, z którego skorzystamy najpierw będzie dosyć popularna przeglądarka plików graficznych z możliwością edycji zdjęć -> XnView.

Otwieramy program, a następnie zdjęcie poprzez:

“Plik” -> “Otwórz” (ewentualnie używamy skrótu klawiszowego Ctrl+O).

Do naszego zdjęcia możemy dokopać się również używając znanego chyba każdemu drzewka znajdującego się z lewej strony.

Zmiana wielkości (rozdzielczości) zdjęcia.

Po kliknięciu dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na zdjęciu zostaniemy przeniesieni do zakładki edycji zdjęcia.

Załóżmy, że jest to zdjęcie zapisane w formacie bezstratnym, tak zwanej mapie bitowej, czyli BMP.

Rozdzielczość tego zdjęcia, to 1024x768 , a rozmiar na dysku twardym, to 2,25 MB.

Chcemy zmienić wielkość tego zdjęcia do rozdzielczości 400x300 , bo np. takie są wymogi strony internetowej, na której chcemy umieścić nasze zdjęcie.

Przy otwartym zdjęciu wybieramy:

“Obraz” -> “Zmień rozmiar…” (ewentualnie używamy skrótu klawiszowego Shift+S).

W pozycji “Rozmiar na ekranie” w polu “Szerokość” wpisujemy przyjętą wcześniej wartość 400 , zaś w polu “Wysokość” wpisujemy wartość 300.

Mogliśmy wcześniej zaznaczyć “ptaszka” w pozycji “Utrzymaj proporcje”, aby przy wpisaniu samej wartości w polu “Szerokość” program automatycznie dostosował wartość w polu “Wysokość”, aby zdjęcie nie straciło swoich proporcji.

Jest to przydatna opcja w przypadku, gdy wybieramy losową wartość w pozycji “Szerokość”, a nie znamy proporcjonalnego odpowiednika do wysokości zdjęcia.

Klikamy na “OK” i wielkość zdjęcia jest już zmieniona.

W razie pomyłki używamy kombinacji klawiszy Ctrl+Z, przez co zdjęcie zostanie przywrócone do poprzedniej wielkości.

Pozostaje tylko zapisać zmiany:

“Plik” -> “Zapisz jako…” -> w polu: “Nazwa pliku” wpisujemy nazwę zdjęcia, a w polu “Zapisz, jako typ:” pozostawiamy istniejącą wartość (w naszym, omawianym przypadku - BMP).

Zwróćmy uwagę, że wraz ze zmianą rozdzielczości zdjęcia, zmienił się również jego rozmiar na dysku twardym i to dość znacznie: z 2,25 MB na 387 KB.

Zmiana rozmiaru zdjęcia na dysku twardym bez zmiany jego rozdzielczości.

Załóżmy, że mamy zdjęcie w formacie GIF i zajmuje ono 478 KB , a chcemy, aby zajmowało jeszcze mniej miejsca na dysku twardym.

Otwieramy zdjęcie, którego rozmiar na dysku twardym chcemy zmienić, w sposób opisany już wyżej.

Gdy będziemy już w zakładce edycji zdjęcia wybieramy:

“Plik” -> “Zapisz jako…” -> w polu "Nazwa pliku: wpisujemy nazwę zdjęcia, a w polu “Zapisz jako typ” wybieramy JPG -> przycisk “Zapisz”.

Nasze zdjęcie straciło na wadze z 478 KB do 137 KB.

Przykładowe zmiany rozmiarów zdjęć po kompresji do innego formatu (rozszerzenia):

Zdjęcie

1024x768 BMP ( 2,25 MB ) ----> po zmianie samego rozszerzenia do JPG ----> 1024x768 JPG ( 370 KB )

Zdjęcie

1024x768 BMP ( 2,25 MB ) ----> po zmianie samego rozszerzenia do GIF ----> 1024x768 GIF ( 488 KB )

Czyli po tym przykładzie widzimy, że kompresja do rozszerzenia JPG jest bardziej stratna, niż do rozszerzenia GIF.

Oczywiście możemy zmieniać jednocześnie rozdzielczość zdjęcia, jak i jego rozszerzenia, szczególnie w przypadku, gdy chcemy “drastycznie” zmienić jego rozmiar zajmowanego miejsca na dysku twardym.

Przykład:

Zdjęcie

1024x768 BMP ( 2,25 MB ) ----> po zmianie rozdzielczości do 200x150 i rozszerzenia na JPG ----> 200x150 JPG ( 16 KB!!


Spróbujmy dokonać tych samych operacji w ciekawym programie do edycji zdjęć - PhotoFiltre.

Do tego programu osobno musimy “wrzucić” spolszczenie.

Spolszczenie pobieramy ---- STĄD.

Pobrany plik archiwum rozpakowujemy i kopiujemy plik TranslationPL.txt do folderu z programem.

Domyślna lokalizacja, to:

C:\Program Files\PhotoFiltre\

Po skopiowaniu pliku TranslationPL usuwamy równocześnie plik TranslationEN z tego samego folderu.

Program jest już w języku polskim.

Zmiana wielkości (rozdzielczości) zdjęcia.

Uruchamiamy program, otwieramy zdjęcie:

“Plik” - “Otwórz” (ewentualnie używamy skrótu klawiszowego Ctrl+O).

Przy otwartym zdjęciu wybieramy:

“Obrazek” - “Rozmiar obrazka…” (ewentualnie używamy skrótu klawiszowego Ctrl+H).

W polach “Szerokość” i “Wysokość” wpisujemy żądane rozmiary, np.: Szerokość: 800 , Wysokość: 600.

Zapisujemy zmiany:

“Plik” - “Zapisz jako…” - w polu: “Nazwa pliku” wpisujemy nazwę zdjęcia, a w polu “Zapisz, jako typ” pozostawiamy istniejącą wartość, bądź zmieniamy według uznania.

(Umiemy już to robić, po przeczytaniu pierwszej części poradnika :-D).

Zmiana rozmiaru zdjęcia na dysku twardym bez zmiany jego rozdzielczości.

Otwieramy zdjęcie:

“Plik” - “Otwórz” (ewentualnie używamy skrótu klawiszowego Ctrl+O).

Zapisujemy od razu:

“Plik” - “Zapisz jako…” - w polu: “Nazwa pliku” wpisujemy nazwę zdjęcia, a w polu “Zapisz, jako typ” wybieramy np. JPEG (JPG).

Program PhotoFiltre daje nam możliwość podglądu rozmiaru zdjęcia na dysku twardym przed jego zapisaniem, w czy według mnie jest lepszy od konkurencyjnych programów.

Przesuwamy suwak w lewo i w prawo:

(po przesunięciu w lewo zdjęcie będzie zajmowało mniej miejsca, ale straci na jakości)

(po przesunięciu w prawo zdjęcie będzie zajmowało więcej miejsca, ale jego jakość będzie lepsza)

Po naciśnięciu przycisku “Pogląd” dowiadujemy się, jaki rozmiar na dysku twardym będzie miało nasze zdjęcie.

Dziękuję za uwagę :stuck_out_tongue:

Pozdrawiam serdecznie.