Zmiana tapety w WinXP [problem]

Od jakiegoś czasu nie mogę zmienić sobie tapety :frowning: W ustawieniach wszystko jest zablokowane

tlo.gif

hmm…ale masz jakąś dziwna tapete, czy swoją i jej zmienić nie możesz??

daj loga z hijacka

to nie jest obraz, tylko pojedyńczy kolor

:oops: czyli? :oops:

http://www.hijackthis.prv.pl :-).

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:30:57, on 2005-07-05

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\fexplorer.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE

C:\Program Files\MSI\Live Update 3\LMonitor.exe

D:\programy\WinAmp5\winampa.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

D:\programy\QT\qttask.exe

D:\programy\kaspersky\kav.exe

C:\WINDOWS\System\Rundll~.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

E:\STEROWNIKI\SAMSUNG\MMKbd.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

D:\Programy\Maxthon\Maxthon.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Program Files\IrfanView\i_view32.exe

d:\WinRar\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\RAFAŁR~1.000\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.453\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://195.95.218.172/index.php

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://195.95.218.172/index.php

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://195.95.218.172/index.php

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://195.95.218.172/index.php

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://195.95.218.172/index.php

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://195.95.218.172/index.php

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {0BB001D3-9843-E5CC-499E-95BC687EB59A} - C:\WINDOWS\System32\jqv.dll

O2 - BHO: SABHO - {21B4ACC4-8874-4AEC-AEAC-F567A249B4D4} - c:\program files\180searchassistant\salmhook.dll

O2 - BHO: (no name) - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - (no file)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] e:\STEROWNIKI\Creative\PROGRAM\ADGJDet.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LiveMonitor] C:\Program Files\MSI\Live Update 3\LMonitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] d:\programy\WinAmp5\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\programy\QT\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [KAV50] "D:\programy\kaspersky\kav.exe" -run -n PersonalPro -v 5.0.0.0

O4 - HKLM\..\Run: [Rundll] C:\WINDOWS\System\Rundll~.exe /out

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Samsung Internet Keyboard.lnk = ?

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://E:\Office\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: 50 FREE MP3s! - {686C970F-1D7D-4469-85D1-4B35763B56CC} - http://www.emusic.com?fref=149133 (file missing)

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - E:\Office\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O15 - Trusted Zone: *.bestcounter.biz

O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com

O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com

O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com

O15 - Trusted Zone: *.ysbweb.com

O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.ysbweb.com (HKLM)

O15 - Trusted IP range: 195.95.218.170

O15 - Trusted IP range: 195.95.218.170 (HKLM)

O16 - DPF: {4E330863-6A11-11D0-BFD8-006097237877} (InstallFromTheWeb ActiveX Control) - http://tw.msi.com.tw/autobios/client/iftwclix.cab

O16 - DPF: {99410CDE-6F16-42ce-9D49-3807F78F0287} - http://www.180searchassistant.com/180saax.cab

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: hpdj - HP - C:\DOCUME~1\RAFAŁR~1.000\USTAWI~1\Temp\hpdj.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: KLBLMain - Kaspersky Lab - D:\programy\kaspersky\kavmm.exe

Wchodzisz w tryb awaryjny i kasujesz ręcznie:

C:\WINDOWS\System32\ fexplorer.exe

C:\WINDOWS\System\ Rundll~.exe

O2 - BHO: (no name) - {0BB001D3-9843-E5CC-499E-95BC687EB59A} - C:\WINDOWS\System32[bjqv.dll

O2 - BHO: SABHO - {21B4ACC4-8874-4AEC-AEAC-F567A249B4D4} - c:\program files\ 180searchassistant \salmhook.dll

To fixujesz w Hiajcku:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://195.95.218.172/index.php

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://195.95.218.172/index.php

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://195.95.218.172/index.php

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://195.95.218.172/index.php

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://195.95.218.172/index.php

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://195.95.218.172/index.php

O2 - BHO: (no name) - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - (no file)

O4 - HKLM…\Run: [Rundll] C:\WINDOWS\System\Rundll~.exe /out

O9 - Extra button: 50 FREE MP3s! - {686C970F-1D7D-4469-85D1-4B35763B56CC} - http://www.emusic.com?fref=149133 (file missing)

O16 - DPF: {4E330863-6A11-11D0-BFD8-006097237877} (InstallFromTheWeb ActiveX Control) - http://tw.msi.com.tw/autobios/client/iftwclix.cab

O16 - DPF: {99410CDE-6F16-42ce-9D49-3807F78F0287} - http://www.180searchassistant.com/180saax.cab

To kasujesz za pomocą programu KillTrusted

O15 - Trusted Zone: *.bestcounter.biz

O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com

O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com

O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com

O15 - Trusted Zone: *.ysbweb.com

O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.ysbweb.com (HKLM)

O15 - Trusted IP range: 195.95.218.170

O15 - Trusted IP range: 195.95.218.170 (HKLM)

Po rzobieniu wszystkiego, wklej nowy log.

Najpierw trzeba loga wyczyścić.

Porada Kosz.

zrobiłem wg posta Damian a i dalej tak samo :frowning:

Wklej nowego loga jak mówiłem.

dodatkowo mozesz przeskanowac system programem ad aware

http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=107&t=82

neo, tak zrobiłem już

spróbuj zmienić tapete jednym z tych programów:

http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=433&t=58

http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=776&t=58

mnie zastanawia ten dziwny wpis

zainstaluj i przeskanuj jeszcze kompa programem microsoft antispyware :

znajdziesz go tu: http://www.pomoc.abc.pl i skanery on line

To skasuj programem CopyLock

O2 - BHO: (no name) - {0BB001D3-9843-E5CC-499E-95BC687EB59A} - C:\WINDOWS\System32\ jqv.dll

C:\WINDOWS\System32\ fexplorer.exe

To fixuj w Hijacku:

O2 - BHO: SABHO - {21B4ACC4-8874-4AEC-AEAC-F567A249B4D4} - c:\program files\180searchassistant\salmhook.dll (file missing)

O4 - HKLM…\Run: [1qaw3edr5] C:\WINDOWS\System32\fexplorer.exe

Kiedy to sie stało, miałes jakaś dziwna tapete, opisz dokładniej swój problem.

to nie była tapeta, tylko strona HTML, jakieś ustrojstwo mi się ściągnęło jak wszedłem na jakąś stronę ******search.com. Strona była chyba jako aktywny element pulpitu, więc po prostu wyłączyłem i usunałem.

ekhm, wstyd się przyznać, ale niechcący sam siebie zaraziłem GGHijackerem :oops: :oops: