Zmiana treści bez przeładowania


(tweant) #1

Mamy linki: Link 1 i Link 2

Mamy 1 Div

Po otwarciu strony wyświetla się nam taka treść div'a jaka byłaby po kliknięciu na Link 1, a gdybyśmy kliknęli Link 2 treść diva zmieniłaby się.

Jak uzyskać taki efekt be przeładownia strony?


(uszaty_pl2) #2

Najprościej przez pływającą ramkę.


(Sitemaster) #3

Jeźeli ma być bez przeładowania, to ajax

http://www.google.pl/search?q=ajax+load+content


(floyd) #4