Zmiana układu modułu logowania


(Lord218) #1

Jak w joomli zmienić układ elementów modułu logowania tak, żeby pola: login i password znajdowały się obok siebie a nie jedno pod drugim?