Zmiana warstwy HAL


(Miet55) #1

Nie bardzo wiem o co chodzi z ta zmianą. Wszedłem w Everest'a (system operacyjny) a tam na samym dole mam napisane...

Problemy i sugestie

sugestia

Jest zainstalowany jeden procesor. Powinieneś zmienić warstwę HAL na jednoprocesorową.

Może mi ktoś to dokładnie wytłumaczyć?


(Miwidlak) #2

W dalszej kolejności NTLdr wczytuje tzw. HAL (Hardware Abstraction Layer). Jest to najniższa warstwa oddzielająca systemy operacyjne rodziny NT od płaszczyzny sprzętowej. Rodzaj warstwy HAL kopiowanej na twardy dysk podczas instalowania systemu Windows zależy od liczby procesorów (liczą się także wirtualne zdefiniowane dzięki hiperwątkowości), kontrolera przerwań i od BIOS-u.

Kontrolery przerwań występują w dwóch wariantach. Wersja standardowa, PIC (Programmable Interrupt Controller), nadaje się tylko do komputerów jednoprocesorowych i oferuje 15 przerwań. Obecne komputery są wyposażane w rozbudowaną wersję o nazwie APIC (Advanced PIC), która udostępnia 24 przerwania (lub więcej) i obsługuje platformy wieloprocesorowe. Jeśli w polu APIC ustawień BIOS-u figuruje opcja Disabled lub w polu Interrupt Mode znajduje się opcja PIC, kontroler APIC działa dokładnie tak jak PIC.

W BIOS-ie istotną rolę (dla warstwy HAL) odgrywa obsługa interfejsu ACPI (Advanced Configuration and Power Interface). W niektórych BIOS-ach występuje parametr ACPI. Jeśli jest ustawiony na Disabled, BIOS zataja, że obsługuje standard ACPI.

Po zainstalowaniu systemu Windows nie powinieneś zmieniać ustawień w obu polach wymienionych powyżej. W przeciwnym razie mogą się zdarzać problemy z uruchamianiem systemu.

Wersja warstwy HAL zainstalowana w komputerze jest zapisana w Rejestrze. Znajdziesz ją w kluczu "HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware\ResourceMap\Hardware Abstraction Layer". Na przykład wpis ACPI 1.0 - APIC platform UP oznacza komputer z obsługą ACPI, APIC i z jednym procesorem (UP, Uniprocessor). Ta sama informacja, choć w nieco innej postaci, figuruje w gałęzi Komputer Menedżera urządzeń. Związek wersji HAL i nazewnictwa opisano pod adresem support.microsoft.com/?kbid=309283 .

Więcej - http://www.idg.pl/artykuly/41651.html

Jeszcze więcej - http://www.google.pl

Pozdrawiam


(sCooBy^) #3

Narzędzia Administracyjne->konfiguracja systemu->Rozruch->opcje zaawansowane->Liczba procesorów se ustaw

Ale to i tak nic nie daje...


(Miet55) #4

Tam widnieje 1 procesor.

Bawiłem się trialami Tweak'erów i myślę że one mogły coś namięszać. Do rzeczy, więc nie mam się co przejmować tym co wypisuje Everest, czy mam to w jakis sposób zmienić?