Zmiana właściciela partycji


(Guildos) #1

Na dysku zwolniło mi się trochę miejsca, więc za pomocą GParted postanowiłem zrobić sobie nową partycję. Wszystko super jest i wgl. Tyle, że właścicielem jest root i tylko on ma prawo do zapisywania nań plików, jak to zmienić, abym mógł normalnie używać tej partycji? System to Ubuntu 13.04


(roobal) #2

Jaki system plików jest na tej partycji? Montujesz ją opcją user? Próbowałeś stworzyć katalog, którego właścicielem jest inny użytkownik, niż root? Pokaż zawartość pliku fstab.


(marcin82) #3

Podaj dodatkowo wynik poleceń:

sudo fdisk -l

sudo blkid

cat /etc/mtab

(Guildos) #4

@roobal ext2, nie i przy uruchamianiu pokazuje mi się tekst typu

error occured when mounting /media/dawid

, nie i nie mam pojęcia jak takie coś zrobić (nowy jestem) z poziomu normalnego użytkowania nie da się tam nic utworzyć, fstab:

# /etc/fstab: static file system information.

#

# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a

# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices

# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).

#

# 

# / was on /dev/sda5 during installation

UUID=b79cb896-7e50-43d2-8f75-5ec8d4026b47 / ext2 errors=remount-ro 0 1

DevSda2 /media/dawid ext2 defaults 0 0

@marcin’82 sudo fdisk -l

Disk /dev/sda: 115.0 GB, 115033153536 bytes

głowic: 255, sektorów/ścieżkę: 63, cylindrów: 13985, w sumie sektorów: 224674128

Jednostka = sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów

Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512

Rozmiar we/wy (minimalny/optymalny) w bajtach: 512 / 512

Identyfikator dysku: 0x00092952


Urządzenie Rozruch Początek Koniec Bloków ID System

/dev/sda1 2048 157765631 78881792 83 Linux

/dev/sda3 157767678 224673791 33453057 5 Rozszerzona

/dev/sda5 157767680 224673791 33453056 83 Linux

sudo blkid

/dev/sda1: LABEL="DevSda2" UUID="13d61fa8-4985-440c-80ca-d15abaf9c9f4" TYPE="ext2" 

/dev/sda5: UUID="b79cb896-7e50-43d2-8f75-5ec8d4026b47" TYPE="ext2"

cat /etc/mtab

/dev/sda5 / ext2 rw,errors=remount-ro 0 0

proc /proc proc rw,noexec,nosuid,nodev 0 0

sysfs /sys sysfs rw,noexec,nosuid,nodev 0 0

none /sys/fs/cgroup tmpfs rw 0 0

none /sys/fs/fuse/connections fusectl rw 0 0

none /sys/kernel/debug debugfs rw 0 0

none /sys/kernel/security securityfs rw 0 0

udev /dev devtmpfs rw,mode=0755 0 0

devpts /dev/pts devpts rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=0620 0 0

tmpfs /run tmpfs rw,noexec,nosuid,size=10%,mode=0755 0 0

none /run/lock tmpfs rw,noexec,nosuid,nodev,size=5242880 0 0

none /run/shm tmpfs rw,nosuid,nodev 0 0

none /run/user tmpfs rw,noexec,nosuid,nodev,size=104857600,mode=0755 0 0

binfmt_misc /proc/sys/fs/binfmt_misc binfmt_misc rw,noexec,nosuid,nodev 0 0

gvfsd-fuse /run/user/dawid/gvfs fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,user=dawid 0 0

gvfsd-fuse /home/dawid/.gvfs fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev 0 0

(roobal) #5

Po polsku znaczy to, że wystąpił błąd podczas montowania i na 99,99% wynika on z błędu w fstab.

Po pierwsze nie ma takiej partycji jak sda2, po drugie, prawidłowo powinno wyglądać to tak (zakładam, że chodzi o sda1, wynika tak chociażby z etykiety przypisanej sda1)

/dev/sda1 /media/dawid ext2 user,rw 0 0

lub z użyciem UUID

UUID=13d61fa8-4985-440c-80ca-d15abaf9c9f4 /media/dawid ext2 user,rw 0 0

(Guildos) #6

Ok, komputer uruchomił się normalnie, aczkolwiek nadal nie mogę wrzucić plików na tą partycję :confused:


(roobal) #7

Pokaż ponownie wyniki wszystkich powyższych poleceń.


(Guildos) #8

Dobra temat do zamknięcia, ogółem mówiąc to system się wykrzaczył, zrobiłem formata i jest dobrze :slight_smile: