Zmiana wyglądu ekranu śmierci w Windowsie 98


(Del15piero) #1
 1. Odnajdujemy plik system.ini

 2. Otwieramy ten plik i odszukujemy sekcję [386Enh]

 3. Na końcu sekcji dodajemy dwa wpisy (jeśli są już takie wpisy w

tej sekcji to należy tylko zmodyfikować ich wartości):

MessageBackColor=0

MessageTextColor=2

 1. Pierwszy wpis oznacza kolor tła, zaś drugi kolor tekstu.

 2. Teraz modyfikujcie dowolnie wartości (0-9)

 3. UWAGA! !!

(w przeciwnym wypadku zobaczycie tylko jednobarwne tło bez tekstu)

 1. Restarcik kompa no i możemy się cieszyć z nowego "ekranu śmierci".

 2. Aha, ale teraz zapewne zapytacie jak sprawdzić efekty pracy???

 3. Wkładamy jakąś płytkę do stacji cd-rom

 4. Uruchamiamy płytkę 11. Włączamy jakąś piosenkę

 5. Otwieramy stację cd-rom

 6. Ukazuje się nam "ekran śmierci".

 7. Wciskamy klawisz ESC i powracamy do Windowsa.

Ja mam Windowsa XP ale u mojego kloegi (kiedy go nie było) działało.

Jak mu się pokazał ekran śmierci zmieniony prze zemnie to aż się zdziwił :o