Zmienianie nazw plików


(Kozica Pio) #1

Zainstalowałem na serwerze skrypt uploadu pików, ale po wysłaniu pliku na serwer zmienia on jego nazwę przez co gdy plik jest podzielony na kilka części nie można go rozpakować, ponieważ w każdym pliku trzeba by zmienić nazwę.

Proszę o pomoc, ponieważ nie umiem tego zrobić. Najlepiej aby skrypt dodawał do nazwy np. na początku kilka numerków aby się nie powtarzały na serwerze.

Plik upload.php skryptu:

<?

	include("include/common.php");

	include("include/header.php");

	if($loggedin){

		include("include/accmenu.php");

	}

	if( $_POST['submit'] && $_FILES['attached']['name'] ){

		$ok_filetypes = explode("|",$att_filetypes);

		if (!$_FILES['attached']['error'] && $_FILES['attached']['size'] > $att_max_size*1024){

			errform('Sorry, but the attached file is too large. Please reduce the size of it\'s contents.'); // #err

			$step = 1;

		}

		$filename = (!$_FILES['attached']['error'] ? substr( basename($_FILES['attached']['name']), -30 ) : '');

		$x = strtolower( substr($_FILES['attached']['name'], -3));

		if($filename && !in_array($x, $ok_filetypes) ){

			errform('Sorry, the filetype you have tried to upload is not allowed.');

			$step = 1;

		}

		if(!$posterr){

			if(!isset($_GET["ipaddress"]) || ($_GET["ipaddress"] == "")) {

				$ipaddress = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];

				$local = 1;

			} else {

				$ipaddress = $_GET["ipaddress"];

				$local = 0;

			}

			$uniq = substr( md5(uniqid (rand())), 0, 10 );

			$ext = strtolower( substr($_FILES['attached']['name'], -3));

			move_uploaded_file($_FILES['attached']['tmp_name'], $att_path."/".$uniq.".".$ext );

			$strQuery = "INSERT INTO images SET ";

			$strQuery .= "filename='".$uniq.".".$ext."',";

			$strQuery .= "ipaddress='{$ipaddress}',";

			$strQuery .= "date='".time()."',";

			$strQuery .= "pkey='{$uniq}',";

			if($myuid){

				$strQuery .= "user='{$myuid}',";

			}

			$strQuery .= "status='1'";

			$result = mysql_query($strQuery) or die( mysql_error() );

			$aid = mysql_insert_id();

			if($aid){

				$filen = $siteurl."/".str_replace('./', '', $att_path)."/".$uniq.".".$ext;

				$filen = str_replace('http://','%%',$filen);

				$filen = str_replace('//','/',$filen);

				$filen = str_replace('%%','http://',$filen);

				$step = 2;

			}else{

				$step = 1;

			}

		}

	}else{

		$step = 1;

	}

	if($step == 1){

?>

|
File extensions allowed: <?=implode(", ",explode("|",$att_filetypes))?> File size limit: <?=$att_max_size?>KB
|

<? }else{ ?> Twoj plik zostal wyslany!

|
<?=$filen?>
|
|
Jezeli jest to obrazek i chcesz wkleic go do wiadomosci email skorzystaj z ponizszego kodu: [img=?=$filen?]
|
|
LINK DO TWOJEGO PLIKU: ?=$filen?
|
|
Jezeli jest to obrazek i chcesz go uzyc na stronie, forum itp. uzyj kodu HTML. Wklej ponizszy kod: <br /> <br /> <?=$sitename?>
|
|   |
? } ? ? include("include/footer.php"); ?[/code]