Zmieniony adres IP, ale czy naprawdę?


(sexy69bis) #1

Zmieniłem adres IP programem “IP Hider Pro”

utworzyłem skrypt VBS:
Set http = CreateObject(“MSXML2.ServerXmlHttp”)

http.Open “GET”, “http://icanhazip.com”, False
http.Send
MsgBox http.responseText

Skrypt ten pokazuje IP niezmienione,
(taki, jaki był przed uruchomieniem “IP Hider Pro”)

natomiast powyższy link w Chrome “http://icanhazip.com”,
pokazuje zmienione IP, takie jakie jest w “IP Hider Pro”

Skąd ta rozbieżność przy tym samym linku?


(mktos) #2

Jak popatrzysz na screeny na stronie tego programu (http://iphiderpro.com/screenshots.html) to tam jest jakaś opcja w konfiguracji, żeby to przekierowanie ruchu było tylko dla kilku programów w standardzie - może tak jest tutaj?


(sexy69bis) #3

Ale to nie wyjaśnia, dlaczego ten sam link "http://icanhazip.com"
pokazuje dwa różne Adresy IP.