Zmienne lokalne w WPF


(Przemek89k) #1

Chciałbym się dowiedzieć, czy istnieje możliwość wykorzystania zmiennych lokalnych z programu (code-behind), w WPF ?

Tzn. w programie zadeklaruję sobie np.

int licznik = 50;

i teraz chciałbym użyć tej wartości w WPF - przypisując np. szerokość przycisku na 50....

Jak wyglądałby taki kod (zmienną deklaruję w kodzie programu *cs i chcę ją przypisać w widoku XML (WPF) )


(mktos) #2

Binding - pozwala nadać wartość elementowi pochodzącą z różnych zmiennych. Poszukaj w sieci jak się tego używa, nie jest to takie proste i zawiera wiele możliwości.