Zmina Vat'u - sieci komórkowe


(Gta4603) #1

Zmiana podatku vat tuż tuż, a operatorom przyjdzie wysłać miliony listów. Co jednak z abonamentami? Przy zmianie regulaminu (przynajmniej dotychczas) można było rozwiązać umowę. Jak myślicie co będzie teraz?


(Groldominika) #2

No właśnie dobre pytanie, sam jestem skłonny skorzystać z możliwości rezygnacji usług operatorskich jeśli tylko będzie możliwość z powodu zmiany stawki VAT rezygnacja. Jest coś na ten temat wiadomo.


(Gta4603) #3

"Weź abonament za 1000 zł i rozwiąż jak Ci przyślą umowę zmianę regulaminu w styczniu" - czy to prawda? Wyczytałem to w sieci...


(Maciejboss) #4

przecież zmienili prawo,że jak zmiana regulaminu nie wynika od operatora to nie można jej rozwiązać jak to kiedyś robili wszyscy żeby brać nowy telefon ;]


(folusek) #5

Zmiana cen usług telekomunikacyjnych związana z planowaną podwyżką stawki podatku VAT nie daje abonentowi podstaw do rozwiązania umowy z operatorem bez konieczności zwrotu przyznanej ulg

W związku z dzisiejszym artykułem w Rzeczpospolitej „Wyższy VAT ułatwi zmianę operatora?" Prezes UKE informuje, że planowana podwyżka stawek podatku od towarów i usług (VAT), która obejmie również usługi telekomunikacyjne, powodująca wzrost ich cen brutto, nie daje abonentowi podstaw do rozwiązania umowy z operatorem bez konieczności zwrotu przyznanej ulgi.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne, w przypadku zmian cen za usługi telekomunikacyjne, abonent musi zostać poinformowany przez swojego dostawcę usług:

* o treści każdej zmiany cennika,

* w przypadku podwyżki cen

, o przysługującym mu prawie do wypowiedzenia umowy bez konieczności zwrotu przyznanej mu ulgi.

Jednakże abonent nie może skorzystać z prawa do wypowiedzenia umowy bez konieczności zwrotu ulgi, jeżeli podwyżka cen wynika ze zmiany przepisów

prawa, tak jak to by miało miejsce w przypadku podwyżki stawki podatku VAT na usługi telekomunikacyjne. Tym samym, abonent wypowiadając umowę przed terminem, w związku z podwyżką cen spowodowaną wzrostem stawek VAT, będzie musiał zwrócić swojemu dostawcy usług wartość wcześniej przyznanej mu ulgi w wysokości pomniejszonej o proporcjonalną jej część za okres od dnia zawarcia do dnia rozwiązania umowy.

źródło: UKE