Zmniejszenie Portalu

Chciałbym abyście mi pomogli otóż mam portal na phpfusion tu: http://www.portal.cgsm.info i chciałbym aby nie wyśiwetlał się na całej stronie tylko na 760px podam wam kod theme.php moze mi pomożecie:

<?

/*--------------------------------------------+

| PHP-Fusion v6 - Content Management System |

|---------------------------------------------|

| author: Nick Jones (Digitanium) © 2002-2005 |

| web: http://www.php-fusion.co.uk |

| email: nick@php-fusion.co.uk |

|---------------------------------------------|

| Released under the terms and conditions of |

| the GNU General Public License (Version 2) |

+--------------------------------------------*/

/*--------------------------------------------+

| The PFT Red Theme for PHP-Fusion v6 |

|---------------------------------------------|

| author: PHP-Fusion Themes - Shedrock © 2005 |

| web: http://phpfusion.org |

| email: webmaster@phpfusion.org |

|---------------------------------------------|

| Released under the terms and conditions of |

| the GNU General Public License (Version 2) |

+--------------------------------------------*// ************************ /

/* Theme Settings */

/ ************************ /


$body_text = "#000000";

$body_bg = "#EDEDED";

$theme_width = "100%";

$theme_width_l = "165";

$theme_width_r = "165";


function render_header($header_content) {

global $theme_width,$settings;


	echo "

|

|

| "; // Start banner code echo "

| $header_content |

|

\n"; // End banner code echo "

| \n"; $result = dbquery(“SELECT * FROM “.DB_PREFIX.“site_links WHERE link_position>=‘2’ ORDER BY link_order”); if (dbrows($result) != 0) { $i = 0; while($data = dbarray($result)) { if (checkgroup($data[‘link_visibility’])) { if ($data[‘link_url’]!=”—”) { if ($i != 0) { echo " | “.ucwords(showdate($settings[‘subheaderdate’], time())).”"; echo " |
\n"; echo “\n”; echo "

| “.stripslashes($settings[‘footer’]).” |

|
"; echo "

|
“; if ($license == false) { echo “Powered by v".$settings[‘version’]." © 2003-2005"; } echo "
| “; echo “The PFT Red Theme by: | “; echo “”.$settings[‘counter’].” “.($settings[‘counter’] == 1 ? $locale[‘140’].”\n” : $locale[‘141’].”\n”); echo " |”; } function render_news($subject, $news, $info) { global $locale; echo "

| $subject |

"; echo "

|

| $news |

"; echo "

| “; echo “”.$locale[‘040’].”".$info[‘user_name’]." “; echo “”.$locale[‘041’].showdate(“longdate”, $info[‘news_date’]).” | “; echo “”.($info[‘news_ext’] == “y” ? “".$locale[‘042’]." ·\n” : “”).”"; if ($info[‘news_allow_comments’]) echo "".$info[‘news_comments’].$locale[‘043’]." · “; echo “”.$info[‘news_reads’].$locale[‘044’].” "; echo ""; echo " |

|
\n"; } function render_article($subject, $article, $info) { global $locale; echo "

| $subject |

"; echo "

|

| “.($info[‘article_breaks’] == “y” ? nl2br($article) : $article).”"; echo " |

"; echo "

| “; echo “”.$locale[‘040’].”".$info[‘user_name’]." “; echo “”.$locale[‘041’].showdate(“longdate”, $info[‘article_date’]).” | “; if ($info[‘article_allow_comments’]) echo $info[‘article_comments’].$locale[‘043’].” · “; echo “”.$info[‘article_reads’].$locale[‘044’].” "; echo ""; echo " |

|
\n"; } // Open table begins function opentable($title) { echo "

|

|
$title

"; } // Close table end function closetable() { echo "

|

"; } function openside($title) { echo "

|

|
$title

"; } function closeside() { echo "

|

“; tablebreak(); } function opensidex($title,$open=“on”) { $boxname = str_replace(” ", “”, $title); $box_img = $open == “on” ? “off” : “on”; echo "

|

| "; echo "
"; echo "

"; echo "

\n"; } function closesidex() { echo "
|

|
"; tablebreak(); } // Table functions function tablebreak() { echo "

| |

\n"; } ?

|

$theme_width = "100%";

Zmieniałeś na 80%???

dlaczego na 80%? A czasem nie powinno być zmienione na 760px??

tak zmieniałem ale nic nie dało ;/

Trzeba te wszystkie width pozmieniać chyba ;/

No trzeba. :slight_smile:

Nie rób zamieszania w temacie. Nie zadawaj pytań nie związanych z problemem

pozmieniałęm ale kapa porozwalało mi całekim może jakiś pro wymiatacz mi pomóc?