Zmuszenie ajax do wykonywania kodu w kolejności

Wykorzystuję zapytania asynchroniczne do pobierania danych z restAPI. W trakcie rozwoju projektu okazało się, że zaleta ajaksa jest w tym przypadku wadą. Pokażę w czym rzecz na kodzie poniżej.

To fragment zapytania:

success:

			   	function( result ,status, xhr) {


				var json = jQuery.parseJSON(result);


				alert(json.message);

				console.log("done");


				xhr.getResponseHeader('Set-Cookie');


				if (json.message=="Success! Logged in.")

				{

					isAuthenticated();


					console.log(User);

					console.log(User.getType());

					onLoginSuccessful(User.getType());

			    }


			   },

Funkcja isAuthenticated() również zawiera zapytanie ajax które uzupełnia dane w klasie User. Problem w tym, że kod:

console.log(User);

					console.log(User.getType());

					onLoginSuccessful(User.getType());

wykonuje się szybciej niż funkcja isAuthenticated() i przy pierwszym uruchomieniu User jest niezdefiniowany. Jak to rozwiązać? EDIT: rozwiązanie to dodanie do zapytania:

async: false,