Znaczące zwolnieni komputera, system wolno chodzi


(Irnmaiden) #1

Hej.

Miałem jakiegoś syfa w kompie i mi strasznie zwolnił.

Przejżyjcie narazie logi HJT.

W razie potrzeby dodam inne.

Pozdrawiam Inferno

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:57:33, on 2008-02-10

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

D:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

D:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

c:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

D:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

D:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

D:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

D:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

D:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Common Files\AVerMedia\AVerQuick\AVerQuick.exe

D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Gry Kamila\gitara\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\Winamp\winamp.exe

D:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Documents and Settings\Kamil.KOCON\Moje dokumenty\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "D:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] D:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "D:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "D:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: AVerQuick.lnk = D:\Program Files\Common Files\AVerMedia\AVerQuick\AVerQuick.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: d:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O12 - Plugin for .spop: D:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O15 - Trusted Zone: http://www.msi.com.tw

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virusscanner/kavwebscan_unicode.cab

O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.systemrequirementslab.com/sysreqlab2.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1170323015953

O16 - DPF: {8167C273-DF59-4416-B647-C8BB2C7EE83E} (WebSDev Control) - http://tw.msi.com.tw/autobios/LOnline/install.cab

O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://cdn2.zone.msn.com/binFramework/v10/ZIntro.cab56649.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - https://fpdownload.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {DF780F87-FF2B-4DF8-92D0-73DB16A1543A} - http://zone.msn.com/bingame/popcaploader_v10.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{EF644FEC-4C0E-4423-AC22-8621574816FE}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - D:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - D:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - D:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - D:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - D:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - D:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - c:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - D:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - D:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - D:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - D:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - D:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

(Gutek) #2

Optymalizacja XP: viewtopic.php?t=76580

Optymalizacja autostartu: http://www.bezpieczenstwosystemow.pl/in ... opic=116.0

Czyszczenie rejestru:

RegCleaner - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=177

możesz rejestr przelecieć albo

jv16 PowerTools - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=509

Opis RegCleaner - http://www.agavk.p9.pl/strony/progra_regcleaner.php

Zobacz - Obsługa jv16 PowerTools

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=213350