Znaczenie kolorów Ambulansów


(Djzon) #1

Znaczenie kolorów Ambulansów?

http://ocdn.eu/images/pulscms/ZTY7MDQsN ... 928e49.jpg


(Cedar) #2

No są w różnych kolorach

Teraz zadaj pytanie sensownie pytanie.


(rakso5) #3

Wg Wikipedii:

ambulanse zespołów ratownictwa medycznego - barwy białej (najczęściej), kremowej lub żółtej z niebieskim pasem wyróżniającym. Ponadto dla karetki reanimacyjnej dopuszcza się dodatkowe pasy wyróżniające barwy czerwonej, umieszczone wokół dachu oraz bezpośrednio pod pasem barwy niebieskiej


(Grabkamy) #4

Kolor i układ pasów zależy od producenta karetki i firm zewnętrznych, które obsługują przychodnie,hospicja i szpitale (raczej wszyscy trzymają się jednego wzoru).

Ps. w Polsce rozróżniamy typ pojazdu medycznego po literach:

Rodzaje zespołów Pogotowia Ratunkowego

Śmigłowiec Eurocopter EC135 jest podstawowym śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

Karetka transportowa

śmigłowiec pod szpitalem

Zespoły ratownictwa medycznego

S – Zespół wyjazdowy specjalistyczny, do 2010 r. również zespół reanimacyjny R (co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu),

P – Zespół wyjazdowy podstawowy, do 2010 r. również zespół wypadkowy W (co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych),

  • w skład powyższych zespołów wchodzi dodatkowo kierowca w przypadku gdy żaden z członków zespołu nie posiada prawa jazdy kategorii B oraz nie spełnia warunków, o których mowa w art. 95a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

HEMS- bazy śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego( W skład którego wchodzi jeden pilot zawodowy, Ratownik Medyczny (CZAH - Członek załogi HEMS), Lekarz systemu).

Podstawowa Opieka Zdrowotna oraz transport sanitarny

N – Zespół transportowy neonatologiczny (przewożący dzieci do pierwszego miesiąca życia).

OL – Zespół wyjazdowy ogólnolekarski (Lekarz oraz pomocnik [pielęgniarka]),

T – Zespół wyjazdowy transportowy,

  • w skład powyższych zespołów wchodzi kierowca w przypadku, gdy żaden z członków zespołu nie posiada prawa jazdy kategorii B oraz nie spełnia warunków, o których mowa w art. 95a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Rodzaje ambulansów

Obecnie

S - Karetka Specjalistyczna (zespół wyjazdowy S - dawny R)

P – Karetka Podstawowa (zespół wyjazdowy P - dawny W)

N – Karetka Neonatologiczna (zespół transportowy N)

T - Karetka Transportowa (dawna P)

Dawniej

R – Karetka Reanimacyjna (zespół wyjazdowy R - obecnie karetka specjalistyczna “S”)

W – Karetka Wypadkowa (zespół wyjazdowy W - obecnie karetka podstawowa “P”)

P – Karetka Przewozowa (obecnie karetka transportowa - “T”)

Źródło: Wikipedia

Ps. w barwach mocno żółtych z czerwonymi pasami wystepują tylko łodzie i śmigłowce