Znaczne spowolnienie komputera

Witam,

proszę o pomoc. Komputer znacznie spowolnił się. Przejście do poprzedniej strony za pomocą strzałki na ogół nie powodzi się.

http://www.wklej.org/id/1922199/

http://www.wklej.org/id/1922201/

pozdrawiam

Beata

beataku

Proszę wstawić raporty z wymaganego regulaminem działu FRST   https://forum.dobreprogramy.pl/farbar-recovery-scan-tool-raport-obowiazkowy-478727t.html

Uzupełniam:

http://www.wklej.org/id/1922790/

http://www.wklej.org/id/1922791/

http://www.wklej.org/id/1922794/

Wklej do notatnika:

CloseProcesses:
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.mystartsearch.com/?type=hp&ts=1424882667&from=sien&uid=ST9500325AS_5VELARJAXXXX5VELARJA
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxps://www.yahoo.com/?fr=hp-avast&type=avastbcl
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.google.com
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxps://search.yahoo.com/yhs/search?type=avastbcl&hspart=avast&hsimp=yhs-001&p={searchTerms}
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://www.mystartsearch.com/?type=hp&ts=1424882667&from=sien&uid=ST9500325AS_5VELARJAXXXX5VELARJA
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = hxxp://www.google.com
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
HKU\S-1-5-21-3413964584-1768734902-2983301047-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxps://search.yahoo.com/yhs/search?type=avastbcl&hspart=avast&hsimp=yhs-001&p={searchTerms}
HKU\S-1-5-21-3413964584-1768734902-2983301047-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxps://www.yahoo.com/?fr=hp-avast&type=avastbcl
HKU\S-1-5-21-3413964584-1768734902-2983301047-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = hxxps://www.yahoo.com/?fr=hp-avast&type=avastbcl
SearchScopes: HKLM-x32 -> DefaultScope {9CB96984-43C3-4D44-90EF-01466EFCF7BB} URL = hxxps://search.yahoo.com/yhs/search?type=avastbcl&hspart=avast&hsimp=yhs-001&p={searchTerms}
SearchScopes: HKLM-x32 -> {9CB96984-43C3-4D44-90EF-01466EFCF7BB} URL = hxxps://search.yahoo.com/yhs/search?type=avastbcl&hspart=avast&hsimp=yhs-001&p={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3413964584-1768734902-2983301047-1000 -> DefaultScope {9CB96984-43C3-4D44-90EF-01466EFCF7BB} URL = hxxps://search.yahoo.com/yhs/search?type=avastbcl&hspart=avast&hsimp=yhs-001&p={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3413964584-1768734902-2983301047-1000 -> {049259CB-4A59-45AA-98BE-AD75DE081ACD} URL = hxxp://www.mystartsearch.com/web/?utm_source=b&utm_medium=sien&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=sien&uid=ST9500325AS_5VELARJAXXXX5VELARJA&ts=1424882748&type=default&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3413964584-1768734902-2983301047-1000 -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxp://www.mystartsearch.com/web/?utm_source=b&utm_medium=sien&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=sien&uid=ST9500325AS_5VELARJAXXXX5VELARJA&ts=1424882748&type=default&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3413964584-1768734902-2983301047-1000 -> {2023ECEC-E06A-4372-A1C7-0B49F9E0FFF0} URL = hxxp://www.mystartsearch.com/web/?utm_source=b&utm_medium=sien&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=sien&uid=ST9500325AS_5VELARJAXXXX5VELARJA&ts=1424882748&type=default&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3413964584-1768734902-2983301047-1000 -> {37CFD06E-4541-4582-A92A-6435B677F69A} URL = hxxp://www.mystartsearch.com/web/?utm_source=b&utm_medium=sien&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=sien&uid=ST9500325AS_5VELARJAXXXX5VELARJA&ts=1424882748&type=default&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3413964584-1768734902-2983301047-1000 -> {6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} URL = hxxp://www.mystartsearch.com/web/?utm_source=b&utm_medium=sien&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=sien&uid=ST9500325AS_5VELARJAXXXX5VELARJA&ts=1424882748&type=default&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3413964584-1768734902-2983301047-1000 -> {9CB96984-43C3-4D44-90EF-01466EFCF7BB} URL = hxxps://search.yahoo.com/yhs/search?type=avastbcl&hspart=avast&hsimp=yhs-001&p={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3413964584-1768734902-2983301047-1000 -> {E733165D-CBCF-4FDA-883E-ADEF965B476C} URL = hxxp://www.mystartsearch.com/web/?utm_source=b&utm_medium=sien&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=sien&uid=ST9500325AS_5VELARJAXXXX5VELARJA&ts=1424882748&type=default&q={searchTerms}
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [searchengine@gmail.com] - C:\Users\BEATA\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ljoxmgz5.default\extensions\searchengine@gmail.com => nie znaleziono
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [faststartff@gmail.com] - C:\Users\BEATA\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ljoxmgz5.default\extensions\faststartff@gmail.com => nie znaleziono
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [quick_searchff@gmail.com] - C:\Users\BEATA\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ljoxmgz5.default\extensions\quick_searchff@gmail.com
FF Extension: Brak nazwy - C:\Users\BEATA\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ljoxmgz5.default\extensions\quick_searchff@gmail.com [2015-09-05] [Brak podpisu cyfrowego]
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [sweetsearch@gmail.com] - C:\Users\BEATA\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ljoxmgz5.default\extensions\sweetsearch@gmail.com => nie znaleziono
CHR HomePage: Default -> msn.com/?pc= __PARAM__ &ocid= __PARAM__ DHP&osmkt=pl-pl
CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://www.mystartsearch.com/?type=hp&ts=1424882667&from=sien&uid=ST9500325AS_5VELARJAXXXX5VELARJA"
CHR DefaultSearchURL: Default -> hxxp://www.mystartsearch.com/web/?type=ds&ts=1424882667&from=sien&uid=ST9500325AS_5VELARJAXXXX5VELARJA&q={searchTerms}
CHR DefaultSearchKeyword: Default -> mystartsearch
CHR Plugin: (Native Client) - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\47.0.2526.106\ppGoogleNaClPluginChrome.dll => Brak pliku
CHR Plugin: (Chrome PDF Viewer) - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\47.0.2526.106\pdf.dll => Brak pliku
CHR Plugin: (Adobe Acrobat) - C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\Browser\nppdf32.dll => Brak pliku
CHR Plugin: (CANON iMAGE GATEWAY Album Plugin Utility) - C:\Program Files (x86)\Canon\Easy-PhotoPrint EX\NPEZFFPI.DLL => Brak pliku
CHR Plugin: (Google Update) - C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.124\npGoogleUpdate3.dll => Brak pliku
CHR Plugin: (Java(TM) Platform SE 6 U31) - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\plugin2\npjp2.dll => Brak pliku
CHR Plugin: (Shockwave Flash) - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_5_502_146.dll => Brak pliku
CHR Plugin: (Silverlight Plug-In) - c:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.10411.0\npctrl.dll => Brak pliku
CHR HKU\S-1-5-21-3413964584-1768734902-2983301047-1000\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf] - C:\Users\BEATA\AppData\Local\Google\Drive\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf_live.crx [2013-11-11]
CHR HKU\S-1-5-21-3413964584-1768734902-2983301047-1000\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [fcfenmboojpjinhpgggodefccipikbpd] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKU\S-1-5-21-3413964584-1768734902-2983301047-1000\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [lmjegmlicamnimmfhcmpkclmigmmcbeh] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
2016-01-07 17:43 - 2016-01-07 17:43 - 01025440 _____ ( ) C:\Users\BEATA\Downloads\webplugin (3).exe
2016-01-07 17:42 - 2016-01-07 17:42 - 01025440 _____ ( ) C:\Users\BEATA\Downloads\webplugin (2).exe
2016-01-07 17:41 - 2016-01-07 17:42 - 01025440 _____ ( ) C:\Users\BEATA\Downloads\webplugin (1).exe
EmptyTemp:

Plik zapisz jako fixlist.txt i umieść w tym samym katalogu co FRST Uruchom FRST klikasz Napraw Raport z usuwania pokaż na forum. Następnie ponownie uruchom FRST klikasz Skanuj pokaż nowy raport FRST.txt na forum

Raport z usuwania

http://www.wklej.org/id/1922954/

 

http://www.wklej.org/id/1922966/

Wklej do notatnika:

CloseProcesses:
Task: {F2AA9F0F-A484-4EE0-BECD-7384656D4295} - System32\Tasks\{F1C77B7F-0F97-4DE9-8796-0B65BD12C339} => pcalua.exe -a C:\Users\BEATA\AppData\Roaming\mystartsearch\UninstallManager.exe -c  -ptid=sien
Task: {FB147AF8-BEF8-4BE0-91B5-5E746BC040EE} - System32\Tasks\{10F77BA5-50F9-429D-9CCD-62995A7D01FB} => pcalua.exe -a C:\Users\BEATA\AppData\Roaming\omiga-plus\UninstallManager.exe -c  -ptid=cor <==== UWAGA

Plik zapisz jako fixlist.txt i umieść w tym samym katalogu co FRST Uruchom FRST klikasz Napraw

Usuń folder C:\FRST z dysku

Proszę użyj Delfix zgodnie z instrukcją http://www.fixitpc.pl/topic/5-dezynfekcja-kroki-finalizujące-temat/#entry4

Prze Panel sterownia aplet Dodaj Usuń programy, odinstaluj

Zainstaluj najnowszą javę https://www.java.com/pl/download/

 

Uruchom FF zakładka Pomoc - O programie Firefox Pozwól by pobrał i zainstalował aktualizacje

Start - w pole Wyszukiwania wpisz services.msc i z prawokliku uruchom jako administrator.Znajdź usługę Windows Defender z prawokliku wybierz Właściwości Tryb uruchamiania ustaw na Wyłączony

Po DELFIX

http://www.wklej.org/id/1923039/

 

wszystko zrobione

Jeśli komputer nadal wolno działa to proszę o raport Autoruns  http://www.dobreprogramy.pl/AutoRuns,Pr … 13208.html Po zakończony skanie zapisz raport spakuj plik i wrzuć na jakiś hosting. Link do niego podajesz tutaj.

Program nie pobiera się. Otwiera się nowa strona z następującym komunikatem:

BlobNotFoundThe specified blob does not exist.

https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb963902.aspx

Wyszło coś takiego

https://megawrzuta.pl/download/4e4e50eb0413823f8ed9ff09bd8e6c9b.html

Komputer działa szybciej, ale ciągle jeszcze pojawia się:

 

Skrypt na tej stronie może być zajęty lub przestał odpowiadać. Można przerwać ten skrypt teraz, otworzyć go w debugerze albo pozwolić mu kontynuować.

Skrypt: resource://gre/modules/commonj…nsion/data/mutation-summary.js:375

Na początek Uruchom Autoruns przejdź do zakładki Logon i odhacz

Przejdź do zakładki Scheduled tasks i odhacz

Zrestartuj komputer i zobacz jak działa system

 

Która przeglądarka?

FF

Resetowanie ustawień FF

https://support.mozilla.org/pl/kb/przywracanie-domyslnych-ustawien-firefoksa-latwe-r

 

Jeśli powyższe nie pomogło zobacz

https://support.mozilla.org/pl/kb/ostrzezenie-skrypt-nie-odpowiada

Udało się, udało… jak to mawia Dora - ulubiona postać bajkowa mojej wnuczki. Dziękuję bardzo za pomoc. Wydaje się, że wszystko już gra. Pozdrawiam i do zobaczenia.

Beata