Znaczne spowolnienie pracy komputera

Witam pracuję na laptopie firmy Lenovo. Niestety podczas instalacji JS Debuggera wyskoczyło mi niebieskie okienko, i cóż nie obyło się bez formatowania dysku. Niestety zauważyłem, że komp. pracuje znacznie wolniej niż na początku. a dodadkowo strasznie się zacina. Troche tego nei rozumiem bo jest świerzo po sformatowaniu dysku a tnie się nawet przy rozwijaniu menu…:frowning: Nie mam pojęcia co może być przyczyną. Proszę o pomoc. Poniżej zamieszczam logi.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 06:33:12, on 2007-08-31

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcPrfMgrSvc.exe

C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

C:\Program Files\LENOVO\HOTKEY\FNF5SVC.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Lenovo\PM Driver\PMSveH.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\rpcnet.exe

c:\program files\lenovo\system update\suservice.exe

C:\Program Files\Common Files\Lenovo\tvt_reg_monitor_svc.exe

C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrservice.exe

C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\tvtsched.exe

C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Logger\logmon.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\SvcGuiHlpr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\TpWAudAp.exe

C:\PROGRA~1\Lenovo\PMDRIV~1\PMHandler.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\scheduler_proxy.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\PROGRA~1\Lenovo\LENOVO~2\LPMGR.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopIndex.exe

C:\Program Files\ThinkVantage\AMSG\Amsg.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACTray.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACWLIcon.exe

C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopDisplay.exe

C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\cssauth.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\Lenovo\NPDIRECT\TPFNF7SP.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\NetMeter\NetMeter.exe

C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_tray.exe

C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkIcon.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program Files\The Bat!\thebat.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.lenovo.com/welcome/3000notebook

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.lenovo.com/welcome/3000notebook

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O2 - BHO: ThinkVantage Password Manager - {F040E541-A427-4CF7-85D8-75E3E0F476C5} - C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_ie_com.dll

O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TPWAUDAP] C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\TpWAudAp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PMHandler] C:\PROGRA~1\Lenovo\PMDRIV~1\PMHandler.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AzMixerSel] C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TVT Scheduler Proxy] C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\scheduler_proxy.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [LPManager] C:\PROGRA~1\Lenovo\LENOVO~2\LPMGR.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AMSG] C:\Program Files\ThinkVantage\AMSG\Amsg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] C:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DiskeeperSystray] "C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkIcon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ACTray] C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ACWLIcon] C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACWLIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

O4 - HKLM\..\Run: [cssauth] "C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\cssauth.exe" silent

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [TPFNF7] C:\PROGRA~1\Lenovo\NPDIRECT\TPFNF7SP.exe /r

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [C] C:\Program Files\NetMeter\NetMeter.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O9 - Extra button: (no name) - {0045D4BC-5189-4b67-969C-83BB1906C421} - C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_ie_com.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ThinkVantage Password Manager... - {0045D4BC-5189-4b67-969C-83BB1906C421} - C:\Program Files\Lenovo\Client Security Solution\tvtpwm_ie_com.dll

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: System Update - {DA320635-F48C-4613-8325-D75A933C549E} - C:\Program Files\Lenovo\System Update\sulauncher.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.lenovo.com/welcome/3000notebook

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: ACNotify - ACNotify.dll (file missing)

O23 - Service: Ac Profile Manager Service (AcPrfMgrSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcPrfMgrSvc.exe

O23 - Service: Access Connections Main Service (AcSvc) - Lenovo - C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcSvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: Fn+F5 Service (FNF5SVC) - Lenovo. - C:\Program Files\LENOVO\HOTKEY\FNF5SVC.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe

O23 - Service: Usługa Auto-Protect programu Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: PMSveH - Lenovo - C:\Program Files\Lenovo\PM Driver\PMSveH.exe

O23 - Service: IBM PSA Access Driver Control (PsaSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PsaSrv.exe (file missing)

O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Remote Procedure Call (RPC) Net (rpcnet) - Absolute Software Corp. - C:\WINDOWS\system32\rpcnet.exe

O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: System Update (SUService) - Lenovo Group Limited - c:\program files\lenovo\system update\suservice.exe

O23 - Service: ThinkVantage Registry Monitor Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Lenovo\tvt_reg_monitor_svc.exe

O23 - Service: TVT Backup Service - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrservice.exe

O23 - Service: TVT Scheduler - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\tvtsched.exe


--

End of file - 12288 bytes

Jeżeli potrebne byłyby jakieś jeszcze informację prosze pisać

z góry dziękuję za pomoc

A zainstalowałeś sterowniki do karty graficznej? Jeśli nie, to tu je znajdziesz:

http://www.nvidia.pl/page/home.html - jeśli masz kartę nVidii

http://ati.amd.com/ - jeśli masz kartę ATI

lub tutaj - http://www.google.pl :mrgreen:

Wszystkie sterowniki są zainstalowane. Co więcej zrobiło się to automatycznie ponieważ mam wydzieloną partycję dysku na laptopie z instalacją systemu. ( jest to ustawiono standardowo).

Niestety nadal nie wiem dlaczego mi się strasznie zacina komp. nawet przy uruchamianiu właściwości paska zadań :(((

Ten w/w wpis sfiksuj w Hijacku:

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz go >> Fix checked.

Najprawdopodobniej źródłem Twoich problemów nie są wirusy, ale żeby całkowicie wykluczyć taką możliwość, to daj jeszcze log z ComboFix (na dole tej strony z linku) -

Log wklej na http://wklej.org/, a w poście daj tylko link.

jessi