Znajdź element docelowy nie działa


(Neuromancer91) #1

Przestało działać wczoraj, często tego używam więc bedzie mi bardzo przeszkadzać.

Nie jest to raczej wina żadnego programu, w trybie awaryjnym też nie działa.

W Internecie nie wiele znalazłem... da sie to jakoś rozwiązać?


(goomish) #2

Start -> Uruchom -> i tu wpisz:

regsvr32 /i shell32.dll

Nie wiem czy to konieczne ale na wszelki wypadek :slight_smile: - restart.


(Neuromancer91) #3

Wpisałem, zrobiłem restart i dalej nic :frowning:


(Piotr P.) #4

Zaimportuj do rejestru ten pliczek:

http://fuhperfekt.republika.pl/fixfolder.reg

lub

Start /uruchom i wpisz :

regsvr32.exe Shell32.dll Jesli nie pomoże to:

Usun z rejestru klucze:

HKEY_CLASSES_ROOT\Directory

HKEY_CLASSES_ROOT\Folder

Teraz zaimportuj pobrany w/w plik - fixfolder.reg.

lub

http://windowsxp.mvps.org/slowrightclick.htm


(Neuromancer91) #5

Nie pomogło.

A co do tego linka to nie chodzi mi o problem z długim otwieraniem sie menu prawego przycisku.

Jak mam skrót i wejde we właściwości i klikne Znajdź Element Docelowy (powinien wyskoczyć katalog z plikiem) to nic sie nie dzieje.


(Piotr P.) #6

http://groups.google.pl/group/pl.comp.o ... =st&q=(NIE+Znajd%C5%BA+element+docelowy+....&rnum=1#9a73b58dcc62017d

http://groups.google.pl/group/alt.pl.co ... =st&q=(NIE+Znajd%C5%BA+element+docelowy+....&rnum=5#f78744336a47e5da

http://groups.google.pl/groups?lnk=hpsg ... celowy+....


(Neuromancer91) #7

Żadne z tych nie zadziałało.

Z pierwszego: mam te wartości w rejestrze na swoim miejscu

2: nie o to mi raczej chodzi, z resztą i tak nie działa (nic sie nie pojawiło w menu)

3: Większość problemów pod win9x i więkoszość kończy sie nierozwiązanych.

Kurde czyżby o taką błachostkę trzeba było formatowac dysk?


(Piotr P.) #8

A może to


(Neuromancer91) #9

Niestety, i to nie pomogło


(Edlib) #10

wklej do notatnika

@echo off

setlocal

set FT="%TEMP%\Find_Target.tmp"

set FTV="C:\Find_Target.vbs"

@echo REGEDIT4>%FT%

@echo.>>%FT%

@echo [HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile\Shell\Find Target\command]>>%FT%

@echo @="wscript.exe \"C:\Find_target.vbs\" \"%%1\"">>%FT%

@echo.>>%FT%

@echo.>>%FT%

@echo Dim param, filenam, targt, shortct>%FTV%

@echo Set param = WScript.Arguments>>%FTV%

@echo filenam = param (0)>>%FTV%

@echo Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")>>%FTV%

@echo Set shortct = WshShell.CreateShortcut(filenam)>>%FTV%

@echo targt = shortct.TargetPath>>%FTV%

@echo WshShell.Run "%windir%\explorer.exe /select," ^& Chr(34) ^& targt ^& Chr(34)>>%FTV%

regedit /s %FT%

del /q %FT%

endlocal

zapisz plik jako Find_Target.bat na c(jeśli masz inną literę partycji musisz ją zmienić w 4 i 8 wierszu kodu)

kliknij 2 razy na zapisanym pliku

będziesz miał teraz find target w menu kontekstowym po kliknięciu na skrót

( żeby zapisać jako bat wpisz w nazwa Find_Target.bat, a zapisz jako typ wybierz wszystkie pliki - tak tylko na wszelki wypadek!)


(Neuromancer91) #11

Dzięki rixx, działa jak należy, nawet wygodniejsze od tego windowsowego :slight_smile:


(Cbvv) #12

U mnie też przestała działać funkcja: Znajdź element docelowy. Przestał też mi działać darmowy program: Faber Toys 2.6 Build 52 PL. Brakowało mu jakiegoś pliku .dll. Odinstalowałem więc ten program i zainstalowałem go ponownie. Od tej pory program: Faber Toys 2.6 Build 52 PL działa. Okazało się przy okazji, że zaczęła mi z powrotem działać funkcja: Znajdź element docelowy. Nie wiem czy się ta informacja komuś przyda, jeśli tak to proszę na tym forum o tym wspomnieć.