Znak drogowy B-35, gdzie obowiązuje?


(hammer52) #1

Na mojej ulicy ustawiono 2 znaki drogowe B-35 to jest zakaz postoju. Z ustawy Prawo o ruchu drogowym wynika, że zakaz postoju obowiązuje po tej stronie, po której został umieszczony. Jeden znak stoi na początku ulicy po prawej stronie, a drugi znak na końcu też po prawej stronie, z tym, że ten drugi jest dla tych, którzy jadą z przeciwnej strony. Rozmawiałem z sąsiadami i oni twierdzili, że spotkali się z zarzutami policjantów iż przed dokonaniem postoju (po przeciwnej stronie ulicy, po której stoi znak) powinni sie upewnić czy na końcu ulicy nie stoi znak o tej samej treści. No tak, ale co zrobić kiedy ulica ma np 5 km długości?


(Rradek22) #2

Toć chyba wjeżdżając na ulice gdzie masz zakaz postoju widzisz ten znak wcześniej bo przejeżdżasz obok niego więc nie wiem w czym problem

A dodatkowo jest to “Twoja” ulica więc powinieneś wiedzieć na pamięć jakie tam zasady panują

Poza tym ten znak obowiązuje do najbliższego skrzyżowania (Nie dotyczy skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią), jeżeli ulica bez skrzyżowań to całe 5 km zakazu


(Krzysztof 259) #3

Jeżeli jest do droga o ruchu dwukierunkowym,to niestety istnieje ryzyko, że parkując po lewej stronie można “nieświadomie” zaparkować na zakazie postoju,czy zatrzymywania się.Policjant ma rację, parkując po lewej stronie drogi dwukierunkowej,należy sprawdzić jakie ewentualnie obowiązują zakazy dla ruchu przeciwnego. Dla przypomnienia: znak zakazu ,jeśli nie jest odwołany odpowiednim znakiem odwołującym, obowiązuje do najbliższego skrzyżowania.


(lith) #4

Dokładnie, nie musi być znak ustawiony na drugim końcu dla jadących z naprzeciwka. Teoretycznie to przecież zatrzymywać po lewej możemy się tylko na drogach o niewielkim natężeniu ruchu, więc na tych większych nawet nie ma jak się tłumaczyć.


(hammer52) #5

Przeczytajcie powyższe wypowiedzi, a zobaczycie różnicę w interpretacji tego znaku. Przepis jednak stanowi, że: Znak drogowy zakaz postoju (B-35), zakazuje unieruchomienia pojazdu na nie dłużej niż minutę, które nie wynika z warunków drogowych. W praktyce oznacza to, że możemy zatrzymać na chwilę pojazd np. po to, aby zabrać lub wysadzić pasażera. Zakaz postoju obowiązuje od miejsca w którym znak jest ustawiony do najbliższego skrzyżowania, oczywiście po tej stronie drogi na którym ustawiono ten znak lub do miejsca ustawienia znaku B-42, czyli koniec zakazów. Zakaz postoju obowiązuje przez całą dobę, chyba, że godziny zakazu są określone na tabliczce umieszczonej pod tym znakiem. Jeśli pod znakiem zakaz postoju jest umieszczona strzałka, która jest skierowana w dół to oznacza to, że zakaz postoju obowiązuje do miejsca ustawienia tego znaku, jeśli strzałka jest skierowana w górę to oznacza, że zakaz postoju obowiązuje od miejsca ustawienia tego znaku. Natomiast, gdy strzałki skierowane są w dół i w górę to oznacza, że zakaz obowiązuje przed i za znakiem zakaz postoju!