Znak ":" w DOSBOX


(Igorbugajski2) #1

Jak napisać ":" w DOSBOX????????????


(oggi21) #2

CTRL-F1 i dodaj

opis http://www.dosbox.com/wiki/KeyMapper


(Igorbugajski2) #3

Dzięki. :wink:

@edit Ale nie widzę tam tego znaku. :frowning:


(oggi21) #4

KEYBOARD: I can't type \ or : in DOSBox.

This can happen in various cases, like your host keyboard layout does not

have a matching DOS layout representation (or it was not correctly

detected), or the key mapping is wrong.

Some possible fixes:

  1. Use / instead, or ALT-58 for : and ALT-92 for .

  2. Change the DOS keyboard layout (see Section 8: "Keyboard Layout").

  3. Add the commands you want to execute to the [autoexec] section

of the DOSBox configuration file.

  1. Open the DOSBox configuration file and change the usescancodes entry.

  2. Switch the keyboard layout of your operating system.

Note that if the host layout can not be identified, or keyboardlayout is

set to none in the DOSBox configuration file, the standard US layout is

used. In this configuration try the keys around "enter" for the key \

(backslash), and for the key : (colon) use shift and the keys between

"enter" and "L".


(Igorbugajski2) #5

A mógł bym prosić po polsku? :wink:


(Rafnix) #6

Wciśnij lewy alt i trzymając go wpisz klawiaturą numeryczną 58. Puść alt, powinien pojawić się dwukropek.