Znaki końca linii nie na <br /> tylko ENTER


(Blask Ognia) #1

W jaki sposób zamienić znaki końca linii w plokach PHP nie na znaczniki

tylko takie znaki jakie pojawiają się pociśnięciu ENTER?


(system) #2

Dopiero co pisałeś w poprzednim temacie o poprawności pisania :slight_smile:

że co??

echo "
";

i masz już br :slight_smile:

A jakie się pojawiają? :slight_smile:


(Blask Ognia) #3

Eh... masz rację... za bardzo się gdzieś spieszę :- ) Wybacz...

Otóż znaczników

nie mam.

Dane trafiają do bazy po przefiltrowaniu. W momencie kiedy pobieram je w celu edycji, wstawiam między znaczniki pojawiają się znaki końca linii \n i \r. Chciałbym wobec tego tak przefiltrować dane w zmiennej (wstawianej do pola tekstowego), aby zamiast tych znaczników tekst był wyświetlany poprawnie.

Jeśli chodzi o znaki ENTER, to błędnie się wyraziłem. One się nie pojawiają, ale są znakami takimi samymi jak litera a.

PS: W textarea coś takiego jak znacznik

jest bezużyteczne, ponieważ nie chcę dodać do bazy tekstu w postaci skryptów html, a rzeczywiście sformatowanej. Dopiero po pobraniu za pomocą nl2br() znaki końca linii zamieniane są na