Znaleziono wirusa - komunikat z antywirusa. Infekcja

Witam .

Dzisiaj po włączeniu komputera avast od razu wywalił komunikat że znalazł wirusa. Moje zdziwienie było dosc duże bo wczoraj chodziło wszystko ok a dzisiaj coś się dzieje niedobrego.

Usunałem wirusa awastem ale powracał. Hijack znalazł dwa podejrzane wpisy . jedeen dało sie usunąć a z drugim chyba poradził sobie SdFix. Bardzo proszę sprawdźcie czy coś jeszcze zostało.

Combofix:

ComboFix 07-09-14.2 - "Madzia" 2007-09-16 20:41:01.1 - NTFSx86 

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.779 [GMT 2:00]

 * Created a new restore point

.


((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.


C:\WINDOWS\system32\eeeedac7_s.ocx


.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-08-16 to 2007-09-16 )))))))))))))))))))))))))))))))

.


2007-09-16 20:40	51,200	--a------	C:\WINDOWS\NirCmd.exe


.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2007-09-16 19:49	---------	d--------	C:\Program Files\SpywareBlaster

2007-09-06 12:09	801144	--a------	C:\WINDOWS\system32\aswBoot.exe

2007-09-06 12:05	94416	--a------	C:\WINDOWS\system32\drivers\aswmon2.sys

2007-09-06 12:05	92848	--a------	C:\WINDOWS\system32\drivers\aswmon.sys

2007-09-06 12:02	42912	--a------	C:\WINDOWS\system32\drivers\aswTdi.sys

2007-09-06 12:00	95608	--a------	C:\WINDOWS\system32\AVASTSS.scr

2007-09-06 12:00	26624	--a------	C:\WINDOWS\system32\drivers\aavmker4.sys

.


((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.


*Note* empty entries & legit default entries are not shown 


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll" [2005-02-24 08:32]

"avast!"="C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2007-09-06 12:06]

"NvMediaCenter"="C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll" [2005-02-24 08:32]


C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\MENUST~1\Programy\AUTOST~1\

WL-8303.lnk - C:\Program Files\PLANET\Plannet Wireless Lan Configure Utility\RtlWake.exe [2005-03-25 17:16:38]


C:\DOCUME~1\Madzia\MENUST~1\Programy\AUTOST~1\

Brightness Controller.lnk - C:\Program Files\NEC-Mitsubishi\Brightness Controller\BrightnessController.exe [2002-06-15 04:14:46]


[color=red]SafeBoot registry key needs repairs. This machine cannot enter Safe Mode.[/color]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\File system]

@="Driver Group"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\vgasave.sys]

@="Driver"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

@="DiskDrive"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

@="Hdc"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

@="Keyboard"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

@="Mouse"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

@="System"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F}]

@="Volume"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programy^Autostart^Microsoft Office.lnk]

path=C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\Microsoft Office.lnk

backup=C:\WINDOWS\pss\Microsoft Office.lnkCommon Startup


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\CTFMON.EXE]

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\CTHelper]

CTHELPER.EXE


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Jet Detection]

"C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\KernelFaultCheck]

%systemroot%\system32\dumprep 0 -k


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NeroFilterCheck]

C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\nod32kui]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\nwiz]

nwiz.exe /install


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\UpdReg]

C:\WINDOWS\UpdReg.EXE


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\services]

"Spooler"=2 (0x2)


R3 rtl8180;PLANET WL-8303 Wireless PCI Adapter NT Driver;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\RTL8180.SYS


*Newly Created Service* - CATCHME

.

**************************************************************************


catchme 0.3.1061 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2007-09-16 20:41:37

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS


scanning hidden processes ...


scanning hidden autostart entries ...


scanning hidden files ...


scan completed successfully

hidden files: 0


**************************************************************************

.

Completion time: 2007-09-16 20:42:06

C:\ComboFix-quarantined-files.txt ... 2007-09-16 20:42

.

	--- E O F ---

Hijack:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:34:11, on 2007-09-16

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\PLANET\Plannet Wireless Lan Configure Utility\RtlWake.exe

C:\Program Files\NEC-Mitsubishi\Brightness Controller\BrightnessController.exe

D:\programy_uzytkowe\programy antyspy\Hijack\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus D78 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIBGE.EXE /FU "C:\WINDOWS\TEMP\E_S83.tmp" /EF "HKLM"

O4 - Startup: Brightness Controller.lnk = C:\Program Files\NEC-Mitsubishi\Brightness Controller\BrightnessController.exe

O4 - Global Startup: WL-8303.lnk = C:\Program Files\PLANET\Plannet Wireless Lan Configure Utility\RtlWake.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O15 - Trusted Zone: http://mks.com.pl

O16 - DPF: ING Bank Online - https://ssl.bsk.com.pl/bskonl/component/INGOnl.cab

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virusscanner/kavwebscan_unicode.cab

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://download.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Program Files\Executive Software\DiskeeperLite\DKService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

raport z SDFix

SDFix: Version 1.96


Run by Madzia on 2007-09-16 at 20:07


Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]


Running From: C:\SDFix


Safe Mode:

Checking Services: 


Name:

msupdate


ImagePath:

c:\windows\system32\vhosts.exe 


msupdate - Deleted
Restoring Windows Registry Values

Restoring Windows Default Hosts File


Rebooting...Normal Mode:

Checking Files: 


Trojan Files Found:


C:\WINDOWS\system32\L9470.tmp.exe - Deleted

C:\WINDOWS\system32\mssrv32.exe - Deleted
Removing Temp Files...


ADS Check:


C:\WINDOWS

No streams found. 


C:\WINDOWS\system32

No streams found. 


C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

No streams found.


C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe

No streams found.
                 Final Check:


Remaining Services:

------------------
Authorized Application Key Export:


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

"C:\\WINDOWS\\system32\\sessmgr.exe"="C:\\WINDOWS\\system32\\sessmgr.exe:*:Disabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"C:\\Program Files\\Gadu-Gadu\\gg.exe"="C:\\Program Files\\Gadu-Gadu\\gg.exe:*:Enabled:Gadu-Gadu - program glowny"

"C:\\WINDOWS\\system32\\dxdiag.exe"="C:\\WINDOWS\\system32\\dxdiag.exe:*:Disabled:Narz©dzie diagnostyczne Microsoft DirectX"

"C:\\WINDOWS\\system32\\dpnsvr.exe"="C:\\WINDOWS\\system32\\dpnsvr.exe:*:Disabled:Microsoft DirectPlay8 Server"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"


Remaining Files:

---------------


Backups Folder: - C:\SDFix\backups\backups.zip


Files with Hidden Attributes:


C:\Documents and Settings\LocalService\NTUSER.DAT.tmp.LOG

C:\Documents and Settings\Madzia\ntuser.dat.tmp.LOG

C:\Documents and Settings\Madzia\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.tmp.LOG

C:\Documents and Settings\NetworkService\NTUSER.DAT.tmp.LOG

C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY.tmp.LOG

C:\WINDOWS\system32\config\software.tmp.LOG

C:\WINDOWS\system32\config\system.tmp.LOG


                 Finished

Nic podejrzanego już nie widzę, bo SDFix usunął już.

Masz natomiast uszkodzony Tryb Awaryjny - czyżbyś usuwał Rootkita “Bagle-hidires” ?

I potem jeszcze raz daj nowy log z ComboFixa.

jessi

witam ponownie.

Odpaliłem ten program SAFEBOTKEYRepair i wyskoczył mi jakiś rapotr w notatniku. Wygląda to jak jakies klucze rejestru . Co mam z tym zrobić?

Reg export of SafeBoot key after repair:

========================


Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot]

"AlternateShell"="cmd.exe"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Minimal]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Minimal\AppMgmt]

@="Service"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Minimal\Base]

@="Driver Group"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Minimal\Boot Bus Extender]

@="Driver Group"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Minimal\Boot file system]

@="Driver Group"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Minimal\CryptSvc]

@="Service"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Minimal\DcomLaunch]

@="Service"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Minimal\dmadmin]

@="Service"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Minimal\dmboot.sys]

@="Driver"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Minimal\dmio.sys]

@="Driver"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Minimal\dmload.sys]

@="Driver"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Minimal\dmserver]

@="Service"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Minimal\EventLog]

@="Service"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Minimal\File system]

@="Driver Group"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Minimal\Filter]

@="Driver Group"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Minimal\HelpSvc]

@="Service"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Minimal\Netlogon]

@="Service"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Minimal\PCI Configuration]

@="Driver Group"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Minimal\PlugPlay]

@="Service"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Minimal\PNP Filter]

@="Driver Group"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Minimal\Primary disk]

@="Driver Group"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Minimal\RpcSs]

@="Service"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Minimal\SCSI Class]

@="Driver Group"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Minimal\sermouse.sys]

@="Driver"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Minimal\sr.sys]

@="FSFilter System Recovery"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Minimal\SRService]

@="Service"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Minimal\System Bus Extender]

@="Driver Group"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Minimal\vds]

@="Service"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Minimal\vga.sys]

@="Driver"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Minimal\vgasave.sys]

@="Driver"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Minimal\WinMgmt]

@="Service"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Minimal\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}]

@="Universal Serial Bus controllers"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Minimal\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

@="CD-ROM Drive"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Minimal\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

@="DiskDrive"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Minimal\{4D36E969-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

@="Standard floppy disk controller"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Minimal\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

@="Hdc"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Minimal\{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

@="Keyboard"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Minimal\{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

@="Mouse"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Minimal\{4D36E977-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

@="PCMCIA Adapters"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Minimal\{4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

@="SCSIAdapter"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Minimal\{4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

@="System"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Minimal\{4D36E980-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

@="Floppy disk drive"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Minimal\{533C5B84-EC70-11D2-9505-00C04F79DEAF}]

@="Volume shadow copy"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Minimal\{71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F}]

@="Volume"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Minimal\{745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA}]

@="Human Interface Devices"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\AFD]

@="Service"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\AppMgmt]

@="Service"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\Base]

@="Driver Group"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\Boot Bus Extender]

@="Driver Group"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\Boot file system]

@="Driver Group"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\Browser]

@="Service"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\CryptSvc]

@="Service"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\DcomLaunch]

@="Service"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\Dhcp]

@="Service"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\dmadmin]

@="Service"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\dmboot.sys]

@="Driver"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\dmio.sys]

@="Driver"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\dmload.sys]

@="Driver"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\dmserver]

@="Service"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\DnsCache]

@="Service"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\EventLog]

@="Service"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\File system]

@="Driver Group"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\Filter]

@="Driver Group"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\HelpSvc]

@="Service"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\ip6fw.sys]

@="Driver"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\ipnat.sys]

@="Driver"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\LanmanServer]

@="Service"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\LanmanWorkstation]

@="Service"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\LmHosts]

@="Service"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\Messenger]

@="Service"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\NDIS]

@="Driver Group"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\NDIS Wrapper]

@="Driver Group"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\Ndisuio]

@="Service"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\NetBIOS]

@="Service"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\NetBIOSGroup]

@="Driver Group"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\NetBT]

@="Service"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\NetDDEGroup]

@="Driver Group"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\Netlogon]

@="Service"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\NetMan]

@="Service"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\Network]

@="Driver Group"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\NetworkProvider]

@="Driver Group"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\NtLmSsp]

@="Service"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\PCI Configuration]

@="Driver Group"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\PlugPlay]

@="Service"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\PNP Filter]

@="Driver Group"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\PNP_TDI]

@="Driver Group"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\Primary disk]

@="Driver Group"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\rdpcdd.sys]

@="Driver"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\rdpdd.sys]

@="Driver"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\rdpwd.sys]

@="Driver"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\rdsessmgr]

@="Service"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\RpcSs]

@="Service"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\SCSI Class]

@="Driver Group"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\sermouse.sys]

@="Driver"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\sharedaccess]

@="Service"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\sr.sys]

@="FSFilter System Recovery"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\SRService]

@="Service"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\Streams Drivers]

@="Driver Group"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\System Bus Extender]

@="Driver Group"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\Tcpip]

@="Service"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\TDI]

@="Driver Group"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\tdpipe.sys]

@="Driver"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\tdtcp.sys]

@="Driver"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\termservice]

@="Service"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\UploadMgr]

@="Service"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\vga.sys]

@="Driver"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\vgasave.sys]

@="Driver"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\WinMgmt]

@="Service"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\WZCSVC]

@="Service"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\{1a3e09be-1e45-494b-9174-d7385b45bbf5}]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}]

@="Universal Serial Bus controllers"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

@="CD-ROM Drive"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

@="DiskDrive"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\{4D36E969-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

@="Standard floppy disk controller"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

@="Hdc"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

@="Keyboard"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

@="Mouse"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

@="Net"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\{4D36E973-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

@="NetClient"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\{4D36E974-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

@="NetService"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\{4D36E975-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

@="NetTrans"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\{4D36E977-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

@="PCMCIA Adapters"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\{4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

@="SCSIAdapter"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\{4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

@="System"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\{4D36E980-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]

@="Floppy disk drive"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\{71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F}]

@="Volume"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\Network\{745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA}]

@="Human Interface Devices"


========================

Nie naprawiałam nigdy Trybu Awaryjnego, ale wydaje mi się, że został naprawiony, tak przynajmniej to wygląda z tego raportu.

Wypróbuj, czy działa Tryb Awaryjny, albo pokaż log z ComboFixa.

jessi

Tryb awaryjny działa - sprawdziłem .Trochę długo się wyłącza (ok 3-4min) ale zawsze tak miałem od kąd pamiętam .

A z combofix wklejam nowego loga ale nie wiem co pokazuje bo się na nim nie znam…

ComboFix 07-09-14.2 - "Madzia" 2007-09-16 22:16:37.2 - NTFSx86 

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.785 [GMT 2:00]

.


((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-08-16 to 2007-09-16 )))))))))))))))))))))))))))))))

.


2007-09-16 20:40	51,200	--a------	C:\WINDOWS\NirCmd.exe


.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2007-09-16 19:49	---------	d--------	C:\Program Files\SpywareBlaster

2007-09-06 12:09	801144	--a------	C:\WINDOWS\system32\aswBoot.exe

2007-09-06 12:05	94416	--a------	C:\WINDOWS\system32\drivers\aswmon2.sys

2007-09-06 12:05	92848	--a------	C:\WINDOWS\system32\drivers\aswmon.sys

2007-09-06 12:02	42912	--a------	C:\WINDOWS\system32\drivers\aswTdi.sys

2007-09-06 12:00	95608	--a------	C:\WINDOWS\system32\AVASTSS.scr

2007-09-06 12:00	26624	--a------	C:\WINDOWS\system32\drivers\aavmker4.sys

.


((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.


*Note* empty entries & legit default entries are not shown 


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll" [2005-02-24 08:32]

"avast!"="C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2007-09-06 12:06]

"NvMediaCenter"="C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll" [2005-02-24 08:32]


C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\MENUST~1\Programy\AUTOST~1\

WL-8303.lnk - C:\Program Files\PLANET\Plannet Wireless Lan Configure Utility\RtlWake.exe [2005-03-25 17:16:38]


C:\DOCUME~1\Madzia\MENUST~1\Programy\AUTOST~1\

Brightness Controller.lnk - C:\Program Files\NEC-Mitsubishi\Brightness Controller\BrightnessController.exe [2002-06-15 04:14:46]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Menu Start^Programy^Autostart^Microsoft Office.lnk]

path=C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\Microsoft Office.lnk

backup=C:\WINDOWS\pss\Microsoft Office.lnkCommon Startup


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\CTFMON.EXE]

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\CTHelper]

CTHELPER.EXE


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Jet Detection]

"C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\KernelFaultCheck]

%systemroot%\system32\dumprep 0 -k


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NeroFilterCheck]

C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\nod32kui]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\nwiz]

nwiz.exe /install


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\UpdReg]

C:\WINDOWS\UpdReg.EXE


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\services]

"Spooler"=2 (0x2)


R3 rtl8180;PLANET WL-8303 Wireless PCI Adapter NT Driver;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\RTL8180.SYS


.

**************************************************************************


catchme 0.3.1061 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2007-09-16 22:17:15

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS


scanning hidden processes ...


scanning hidden autostart entries ...


scanning hidden files ...


scan completed successfully

hidden files: 0


**************************************************************************

.

Completion time: 2007-09-16 22:17:44

C:\ComboFix-quarantined-files.txt ... 2007-09-16 22:17

C:\ComboFix2.txt ... 2007-09-16 20:42

.

	--- E O F ---

Jest OK.

jessi