Znikające miejsce na C: - logi


(raniel) #1

Z nieznanych przyczyn na C: ubywa wolnego miejsca - prośba o sprawdzenie logów:

 

FRST - http://www.wklej.org/id/1791271/

Addition - http://www.wklej.org/id/1791272/

Shortcut - http://www.wklej.org/id/1791274/

 


(Acorus) #2

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

Task: {AB1B0754-0ABA-4442-B480-E6C7D56C0B68} - System32\Tasks\0814avtUpdateInfo = C:\ProgramData\Avg_Update_0814avt\0814avt_AVG-Secure-Search-Update.exe
HKLM-x32\...\Run: [TrueImageMonitor.exe] = C:\Program Files (x86)\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe [7840448 2014-03-19] (Acronis)
HKLM-x32\...\Run: [AcronisTibMounterMonitor] = C:\Program Files (x86)\Common Files\Acronis\TibMounter\TibMounterMonitor.exe [1104792 2013-10-10] (Acronis International GmbH)
Winlogon\Notify\igfxcui: igfxdev.dll [X]
S3 igfx; C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys [0 2014-08-14] () ==== UWAGA (zerobajtowy plik/folder)
S3 intaud_WaveExtensible; C:\Windows\system32\drivers\intelaud.sys [0 2014-07-28] () ==== UWAGA (zerobajtowy plik/folder)
S3 iwdbus; C:\Windows\System32\drivers\iwdbus.sys [0 2014-07-28] () ==== UWAGA (zerobajtowy plik/folder)
S4 NVHDA; \SystemRoot\system32\drivers\nvhda64v.sys [X]
S3 VBoxNetFlt; \SystemRoot\system32\DRIVERS\VBoxNetFlt.sys [X]
S3 vdrive; \SystemRoot\system32\DRIVERS\vdrive.sys [X]
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.