Znikające miejsce ne partycji C


(Tmig1234) #1

Witam

Mam problem ze znikającym miejscem na partycji C. Wiem ,ze ten temat był już tutaj poruszany, lecz w starych postach nie znalazłem rozwiązanie swoje problemu.

Co ciekawe ten sam problem miałem na swoim starym uszkodzonym teraz dysku 120 G Caviar jak i na tym na którym teraz pracuje.

Teraz mam dysk 160 G Segate serial SATA. Poprzedni miałem serial ATA.

Co chwila praktycznie znika mi systematycznie miejsce z partycji C. Mam wyłączone odzyskiwanie systemu na obu partycjach i czyszczę za każdym razem wszystkie tempy oraz kosz. Jakieś malutkie czśści miejsca mi odzyskuje , ale w efekcie miejsca jest coraz mniej.

Plik wymiany ma rozłoży na 2 partycje po 768 MB. Mam 1 G pamięci. Przeskanowałem cały dysk antivirusem AVG oraz Malwarebytes Anti-Malware i nic nie znalazłem. Poniżej wklejam loga z Hijacka. Skanowanie wykonałem po czyszczeniu partycji C oraz po naprawieniu rejestru. Do jednego i drugiego używam darmowego WinUtilities.

Proszę o wskazówki co może być przyczyną moje problemu.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 12:58:08, on 2013-02-12

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.17115)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FWService.exe

C:\Program Files\RVS\WCOM\SYSTEM\RVSINST.EXE

C:\WINDOWS\system32\tcpsvcs.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\14.1.7\ToolbarUpdater.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe

C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe

C:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FirewallGUI.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avshadow.exe

D:\Open Office\program\soffice.exe

D:\Open Office\program\soffice.bin

D:\WinUtilities\WinUtilities\WinUtil.exe

D:\HijackThis 2.0.4\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://pl.v9.com/?utm_source=b&utm_medium=wnf

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.sitesdriver.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://pl.v9.com/?utm_source=b&utm_medium=wnf

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://pl.v9.com/?utm_source=b&utm_medium=wnf

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://pl.v9.com/s#gsc.tab=0&gsc.q={searchTerms}&gsc.page=1

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://pl.v9.com/s#gsc.tab=0&gsc.q={searchTerms}&gsc.page=1

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: UrlSearchHook Class - {00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_6_2_0.dll

O2 - BHO: IE2EMBHO Class - {0A0DDBD3-6641-40B9-873F-BBDD26D6C14E} - D:\easyMule\modules\IE2EM.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: V9-Helper Loader - {4DE0953E-490E-4D6F-BDDA-0516C372F3AF} - C:\WINDOWS\system32\v9loader.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\14.1.0.10\AVG Secure Search_toolbar.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: &Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_6_2_0.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O3 - Toolbar: V9-ToolBar - {742E70CF-7770-412d-86CB-230B322E807C} - C:\WINDOWS\system32\v9-toolbar.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files\AVG Secure Search\14.1.0.10\AVG Secure Search_toolbar.dll

O4 - HKLM..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM..\Run: [vProt] "C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe"

O4 - HKLM..\Run: [00PCTFW] "C:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FirewallGUI.exe" -s

O4 - HKLM..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [Nokia.PCSync] D:\aaaaaaaaaaaa\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [DWQueuedReporting] "C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe" -t (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [Nokia.PCSync] D:\aaaaaaaaaaaa\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog (User 'Default user')

O4 - Startup: OpenOffice.org 3.3.lnk = D:\Open Office\program\quickstart.exe

O8 - Extra context menu item: Download by easyMule - D:\easyMule\IE2EM.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{55D02636-65A8-435E-B1CA-38C1EBB0180E}: NameServer = 194.204.159.1,212.87.224.2

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\14.1.7\ViProtocol.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Avira Scheduler (AntiVirSchedulerService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

O23 - Service: Avira Realtime Protection (AntiVirService) - Avira Operations GmbH & Co. KG - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Usługa iPod (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.0.285\McCHSvc.exe

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PC Tools Firewall Plus (PCToolsFirewallPlus) - Unknown owner - C:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FWService.exe

O23 - Service: RVS Installer (RVSINST) - RVS Datentechnik GmbH, Munich - C:\Program Files\RVS\WCOM\SYSTEM\RVSINST.EXE

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: vToolbarUpdater14.1.7 - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\14.1.7\ToolbarUpdater.exe


(rgabrysiak) #2

Cześć

Pobierz program SpaceSniffer i sprawdź co zajmuje najwięcej miejsca na dysku.

Przeczytaj jeszcze: http://www.dobreprogramy.pl/SpaceSniffe ... 31980.html


(system) #3

Z tego co widzę, użyj: http://www.dobreprogramy.pl/AdwCleaner, ... 38865.html


(Tmig1234) #4

Dzięki rgabrysiak. Pobrałem ten program, który sugerowałeś, ale to nadal nie rozwiązuje problemu wyczerpującego się ciągle miejsca na partycji C.

Pobrałem program według porady poraja i odzyskałem około 200MB, ale na drugi dzień mam znów o 200 MB mniej. Nic nie instalowałem nie odinstalowywałem. Czy z loga Hijacka można coś wywnioskować ?

-- Dodane 13.02.2013 (Śr) 17:50 --

Dzięki Poraj za radę. Używałem programu, który zasugerowałeś, ale to zwolniło mi miejsce około 200MB na jakiś czas. Znów ubywa mi miejsca na partycji C.


(Piotrkijak) #5

Spróbuj wyłączyć kosz, albo ograniczyć dla niego rezerwację miejsca i to samo zrób z przywracaniem systemu. Mozesz jeszcze przelecieć dysk programem odkurzacz. Jest to bdb. program do oczywszczania dysku, tak więc powinien pomóc przywrócić utracone miejsce. Sugerowałbym jeszcze oczyścić cache przeglądarki, bo na prawdę wbrew pozorem potrafi się tam naprawdę sporo odłożyć. Dodatkowo tak BTW sugerowałbym pozbyć się tego Seagate'a, jeżeli nie chcesz raz na zawsze pożegnać się z danymi, bo niestety to nie był zbyt trafny wybór, poniieważ Seagate to nie ta sama firma co 12 lat temu i wcześniej. Teraz niestety wychodzi na to, że poszli na ilość, nie jakość, przez co to na prawdę jest rekord jak ich dysk wytzyma rok czasu. Ja miałem 4 dyski tej firmy i co do jednego dnia przepracowały 6 miechów i albo dostaewały lawinowego wysypu bad sektorów, albo wysiadały głowice.


(Bogdan_G) #6

Masz kilka AV. Zrobiłbym tak. Po zaznaczeniu w opcjach folderów pokaż ukryte pliki i foldery, wyszukałbym w wyszukiwarce systemowej kolejno programy i podliczyłbym, ile miejsca zajmują. C program files i kolejno nazwy do wyszukiwarki. Wtedy okaże się, który program z folderami i settings pochłania np. 2 GB. Masz dużo updaterow, a taki, jak google, to już niepotrzebny. Poczytaj w necie o innych updaterach, których się możesz pozbyć. Użyłbym programu odkurzacz, choćby najnowszego portable. Dysk zajmują zbędne pliki po instalacjach aktualizacji. Gdy nie masz zamiaru usuwać łatek z systemu, to mnie po reinstalacji i aktualizacjach wyrzuciło prawie 6GB zbędnych śmieci. Użyłbym też JetClean. Ten dopiero czyści zbędne wpisy, ścieżki i śmieci. Coś Ci nabiera bez ograniczeń z internetu. Miałem tak, że to przeglądarka ładowała do systemu codziennie ponad 300MB. Musiałem się z profilami uporać. Dobrze jest użyć portable RogueKiller. Przywróci domyślne ikony start, ale też pojedzie ze szkodliwymi procesami, niewłaściwymi dns-ami, itd. Pobierz na pulpit. Uruchom. Daj scan. Daj potem delete. Logi ze skanu i usuwania zastaniesz na pulpicie, jak i backup. Na czas tyko wyłącz AV. Potem restart systemu.