Znikł pasek START


(Bxlukasz) #1

Witam.

dzis rano odpalam windowsa ,wszystko OK - aż nagle pasek start sie schowal do dolu :expressionless: Autoukrywanie jest wylaczone ,po ponowbym uruchomieniu explorera pojaiwa sie na doslownie 1 sek i znika.

System przeskanowany anty adware & spyware.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 07:43:56, on 2006-12-10

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Lexmark 2200 Series\lxbvbmgr.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Lexmark 2200 Series\lxbvbmon.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\LClock\LClock.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Styler\Styler.exe

C:\Program Files\Yahoo!\Yahoo! Widget Engine\YahooWidgetEngine.exe

C:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe

C:\Program Files\Yahoo!\Yahoo! Widget Engine\YahooWidgetEngine.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Documents and Settings\Lukasz\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch5 Class - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\jccatch.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - C:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll

O2 - BHO: gFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\Program Files\FlashGet\getflash.dll

O3 - Toolbar: FlashGet - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: StylerToolBar - {D2F8F919-690B-4EA2-9FA7-A203D1E04F75} - C:\Program Files\Styler\TB\StylerTB.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark 2200 Series] "C:\Program Files\Lexmark 2200 Series\lxbvbmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [FaxCenterServer] "C:\Program Files\Lexmark Fax Solutions\fm3032.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Winamp Agent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Vistadrv] C:\Documents and Settings\Lukasz\Moje dokumenty\ XP 2 Vista by BXL\Vista ststus bar for dyski\Vista\systool\Vistadrive\vsdrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [DU Meter] C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LClock] C:\Program Files\LClock\LClock.exe

O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Startup: Styler.lnk = ?

O4 - Startup: Yahoo! Widget Engine.lnk = C:\Program Files\Yahoo!\Yahoo! Widget Engine\YahooWidgetEngine.exe

O4 - Startup: Stardock ObjectDock.lnk = C:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Sothink SWF Catcher - C:\Program Files\Common Files\SourceTec\SWF Catcher\InternetExplorer.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra button: Sothink SWF Catcher - {E19ADC6E-3909-43E4-9A89-B7B676377EE3} - C:\Program Files\Common Files\SourceTec\SWF Catcher\InternetExplorer.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sothink SWF Catcher - {E19ADC6E-3909-43E4-9A89-B7B676377EE3} - C:\Program Files\Common Files\SourceTec\SWF Catcher\InternetExplorer.htm

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O20 - Winlogon Notify: WBSrv - C:\WINDOWS\

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Unknown owner - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe (file missing)

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe


[/code]

[code]"Silent Runners.vbs", revision 49, http://www.silentrunners.org/ Operating System: Windows XP SP2 Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}" Startup items buried in registry: --------------------------------- HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++} "STYLEXP" = "C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide" [empty string] "ctfmon.exe" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS] HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++} "SoundMan" = "SOUNDMAN.EXE" ["Realtek Semiconductor Corp."] "Lexmark 2200 Series" = ""C:\Program Files\Lexmark 2200 Series\lxbvbmgr.exe"" ["Lexmark International, Inc."] "FaxCenterServer" = ""C:\Program Files\Lexmark Fax Solutions\fm3032.exe" /s" [null data] "ATIPTA" = "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" ["ATI Technologies, Inc."] "Winamp Agent" = "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" [null data] "Vistadrv" = "C:\Documents and Settings\Lukasz\Moje dokumenty\ !!

Prosze o pomoc :cry:


(Gutek) #2

usuń wpis HJT

Zobacz - http://support.microsoft.com/default.as ... ;pl;818150


(Bxlukasz) #3

Tylko ze nie mam zintegrowanej grafiki na płycie :expressionless:


(Gutek) #4

To poczytaj - http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... entry70785


(Bxlukasz) #5

sprawdzilem wszystkie mozliwosci i nic :expressionless:


(Gutek) #6

Jak masz cd z XP zrób tak - włóż cd z XP do napędu i Start>>>Uruchom>>> sfc /scannow


(Bxlukasz) #7

zrobilem tak i teraz jak system sie ladje to pasek ladowania przeleci z 2 razy i system sie zawiesza :open_mouth: .... dobrze ze mam linuxa na 2 partycji :slight_smile:

Czy teraz tylko reinstal windowsa pomoze ?


(Bbieniol) #8

Poczytaj -> Reinstalacja XP bez utraty danych


(Bxlukasz) #9

no juz teraz to nie wiem co i jak :expressionless: gdy odpalam kompa z plyty CD WIN XP PROF dzieje sie tak... trwa sprawdzanie konfiguracji sprzetowej ... napis znika i pozostaje czarne tlo i nic dalej nie idzie :expressionless: nie mozna wejsc do konsoli instalacji :expressionless: przez linuxa na dysk windowsa moge dormalnie wejsc ... moze jakies inne sposoby zeby zalogowac sie na winxp ?

Format nie wchodzi w gre bo mam na dysku bardzo wazne dane .


(Himek*) #10

Też coś takiego mi się przytrafiło , że znikł pasek zadań, ale okazało się, że tylko na jednym z kont. Poprostu wywaliłem konto i utworzyłem nowe. Proponuję wejść na inne konto , chocby to wbudowane 'administrator' i porównać. Może załatwisz to moim sposobem.


(Bxlukasz) #11

ok na wina sie zalogowalem :slight_smile: jak wejde na nowe konto admina pasek jest OK !!

Ma ktos jakies propozycje .