Znikną przycisk wylogowania w menu start

Znikną mi przycisk wylogowania w menu start. Jak go przywrócić?

startyu1.png

Włączmy Edytor Rejestru,wchodzimy do klucza HKEY_CURRENT_USER/SOFTWARE/MICROSOFT/WINDOWS/ CURRENTVERSION/POLICIES/EXPLORER. Podświetlamy Explorer i z górnego menu wybieramy Edycja/Nowy/ Wartość_DWORD. Pojawi nam się klucz Nowa Wartość #1. (Gdy chcemy usunąć 3 pozycje musimy utworzyć 3 klucze.) Podświetlamy go i klikając prawym przyciskiem myszy wybieramy Zmień nazwę. W zależności co chcemy usunąć z Menu Start nadajemy kluczowi inną nazwę. I tak,jeśli chcemy usunąć pozycję Dokumenty klucz powinien się nazywać NoRecentDocsMenu,jeśli Ulubione - NoFavoritesMenu,jeśli Wyloguj - NoLogOff. Podświetlamy zmienioną nazwę,następnie klikając prawym przyciskiem myszy włączamy Modyfikuj i w polu Dane wartości zamiast 0 wpisujemy 1 (jeśli kiedyś znów będziemy chcieli mieć daną pozycję widoczną w Menu Start wystarczy tą warość zmienić z powrotem na 0 lub też można usunąć nowo powstałe klucze) . Zmiany będą widoczne dopiero po ponownym załadowaniu systemu.

Ten Problem już był na forum :stuck_out_tongue:

Złączono Posta : 19.10.2007 (Pią) 12:21

Na końcu jest porada jak przywrócić

Wejdź do menu Start, wybierz polecenie Uruchom i wpisz tam regedit.

Następnie w edytorze Rejestru znajdź następującege miejsce:

"HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\

CurrentVersion\Policies\Explorer"

Zobacz, czy w prawej części okna masz wpis: StartMenuLogoff z przypisaną wartością 1.

Jeśli tak, to usuń ten (i tylko ten!) wpis. Zamknij edytor rejestru i zrestartuj komputer.

Jak zwykle, przed wprowadzeniem zmian do rejestru, powinno się zrobić jego kopię!

Otwórz notatnik i wklej

Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] 

"StartMenuLogoff"=- 


[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]

"StartMenuLogoff"=-

zapisz jako plik.reg >> wszystkie pliki >> scal z rejestrem >> restart

:slight_smile: