Zniknięcie plików

Najpierw logi a potem opis:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:49:23, on 2006-10-22

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

F:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe

E:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

F:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

F:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Documents and Settings\bbbb\Pulpit\TORRENT\HijackThis.exe


R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchAssistant = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.imesh.com/intl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://home.netscape.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://home.netscape.com/home/winsearch200.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://keyword.netscape.com/keyword/%s

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - E:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Spik] F:\Program Files\Spik\Spik.exe -autostart

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "F:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "F:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{5F6AE2BF-D96E-4A81-85CC-08F83FE34199}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - F:\Program Files\Spik\url_wpmsg.dll (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - D:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - F:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - F:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - D:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

Po skanowaniu Ad-Aware SE Personal

nowygimpimagean8.jpg

Wszystkie programy z dysku F na moim PC zostały skasowane poprostu ich nie ma a ja ich nie kasowałem został tylko winamp który był włonczony od rana poza nim nic nie zostało nawet muza czy filmy.

Bardzo bym chciał odzyskać dane z tego dysku były tam bardzo ważne dl mnie programy.

Miałeś jakąś awarię systemową. Zdebuguj błąd. Wpis skasuj Hijackiem.

W logach nic nie widać. :slight_smile:

Co ma zrobić??

Zdebuguj błąd - masz tu opis jak.

A kontakty ze gg ja odzyskac bo nie ma ich oraz zakładki w operze.

To trzeba było wysyłać kontakty na serwer.

jak się nei zabepiczasz to nie oczekuj że się samo zrobi