Żółte okienko "crtical system errors"

Proszę bardzo o sprawdzenie loga Hijack

Wczoraj zainstalowałam jakiś codec do Media Player i to chyba był trojan. W tej chwili w pasku zadań widnieje zółty krzyżyk w granatowym kółku i co chwilę wyskakuje mi żółte okienko z napisem critical system errors. Kiedy na nie kliknę wyświetla się jakaś stronka z programami antywirusowymi. Oprócz tego zamiast strony startowej wyświetla się stronka Internet Security i dodatkowe okienko z ostrzeżeniem W32.Myzor.FK@yf is a virus that infects file with exe. extension i coś tam dalej pisze…

Proszę o pomoc i pokierowanie mnie co mam z tym zrobić , bo nie jestem za bardzo biegła w komputerach :frowning:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:09:20, on 2006-11-06

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\iVideoCodec\pmsngr.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

D:\Programy\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe

C:\Program Files\iVideoCodec\pmmon.exe

C:\Program Files\Silicon Image\SiISATARaid\SATARaid.exe

C:\Program Files\USB all-in-one game controller\GM_DevUpdate.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.5008\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\iVideoCodec\isamini.exe

C:\Program Files\iVideoCodec\isamonitor.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Programy\Winamp\winamp.exe

C:\Documents and Settings\jarek\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\about.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe 

O2 - BHO: (no name) - {274c0420-ebe0-4f1d-b473-edd1aa9b85dd} - C:\Program Files\iVideoCodec\isaddon.dll

O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdsg.dll

O2 - BHO: Nothing - {6ab7158b-4bff-4160-ad7d-4d622df548cf} - C:\WINDOWS\system32\hp100.tmp (file missing)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll

O2 - BHO: PCTools Browser Monitor - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll

O3 - Toolbar: Protection Bar - {1a29a79a-b9c8-44a9-bedf-7fadde3cf33f} - C:\Program Files\iVideoCodec\iesplugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Programy\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NVMixerTray] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Update Alert] "C:\WINDOWS\system32\winalert.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Dimension4] C:\Program Files\D4\D4.exe

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.0.720.3640\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WinMedia] C:\WINDOWS\temp\wincss323584.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Spyware Doctor] "C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe" /Q

O4 - Startup: GM_DevUpdate.lnk = C:\Program Files\USB all-in-one game controller\GM_DevUpdate.exe

O4 - Global Startup: SATARaid.lnk = ?

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = D:\Programy\Adobe\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {83AFB5CA-ED35-11D4-A452-0080C8D85045} (GameDesire Poker Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/poker_2_0_0_43.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{5C5BB27C-AEC1-4605-ADB7-D1062EAA1722}: NameServer = 62.121.128.51,62.121.128.52,10.0.0.1,80.50.50.50

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A2F22D13-0C63-4A49-A001-8DAE251ABB2A}: NameServer = 10.0.0.1,62.121.128.51,62.121.128.52,80.50.50.50

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - WgaLogon.dll (file missing)

O21 - SSODL: bonspells - {11853d5f-f894-4cc7-bbc3-fc7a9dcfd896} - C:\WINDOWS\system32\okkmtv.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

Użyj SmitFraudFix z opcji 2 w trybie awaryjnym i wklej raport oraz nowe logi z HJT i Silent Runners (zaznaczasz No i czekasz aż skończy pracować w tle). :slight_smile:

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Pozdrawiam Gutek2222

mam ten sam problem z tym zoltym krzyrzykiem.

eve99 - W takim razie zrób wszystko co napisała Joan. :wink:

eve99 nie podpinaj się pod czyjść temat załóż własny