Został wygenerowany następujący alert krytyczny: 40. Stan błędu wewnętrznego: 252

Schannel

Został wygenerowany następujący alert krytyczny: 40. Stan błędu wewnętrznego: 252.

Znalazłem ten błąd w dzienniku zdarzeń…

Jakie znaczenie błedu?