Został wygenerowany następujący alert krytyczny: 40. Stan błędu wewnętrznego: 252


(Djzon) #1
Schannel

Został wygenerowany następujący alert krytyczny: 40. Stan błędu wewnętrznego: 252.

Znalazłem ten błąd w dzienniku zdarzeń...

Jakie znaczenie błedu?