Źródłowy na rpm


(3dm Racek) #1

Jak zmienicplik źródłowy na plik *.rmp ? [mam kompilatory]


(Czarno to widzę...) #2

./configure

make

checkinstall