Zrzucanie pamięci fizycznej, blue screen


(Mith Mercenor) #1

Przysyłam tu log kolegi, który ma mały problem. Przy niektórych grach pojawia mu się informacja Zrzucanie pamięci fizycznej i nie wie co z tym zrobić.

Oto ten log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:54:31, on 2007-01-30

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

F:\WINDOWS\System32\smss.exe

F:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

F:\WINDOWS\system32\services.exe

F:\WINDOWS\system32\lsass.exe

F:\WINDOWS\system32\svchost.exe

F:\WINDOWS\System32\svchost.exe

F:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

F:\WINDOWS\Explorer.EXE

F:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

F:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

F:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

F:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe

F:\Program Files\OpenOffice.org 2.0.3\program\soffice.exe

F:\Program Files\OpenOffice.org 2.0.3\program\soffice.BIN

F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

F:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

F:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

F:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

F:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

F:\WINDOWS\system32\tcpsvcs.exe

F:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

F:\WINDOWS\system32\svchost.exe

F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

F:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

F:\Program Files\Maxthon\Maxthon.exe

F:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.8472\GoogleToolbarNotifier.exe

F:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

F:\DOCUME~1\Gregor\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.883\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://efotek.pl/show.php?file=qrepkwo3.JPG

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - F:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - f:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - f:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] F:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] F:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] F:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "F:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [swg] F:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.8472\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - Startup: OpenOffice.org 2.0.3.lnk = F:\Program Files\OpenOffice.org 2.0.3\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = F:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: Symantec Fax Starter Edition Port.lnk = F:\Program Files\Microsoft Office\Office\1045\OLFSNT40.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://F:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://F:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://F:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://F:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://F:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://F:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - F:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - F:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - F:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - F:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D3D405CE-0D66-4769-88FA-FCD67B59A141}: NameServer = 192.168.102.1

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - F:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - F:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - F:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

(Gutek) #2

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Pozdrawiam Gutek2222

Log Ok, jaki komunikat gdy niebieski ekran się pojawia?


(Mith Mercenor) #3

Kolega troche się ociągał z podaniem mi treści tego błędu, ale w końcu to zrobił :smiley: albo raczej zrobił zdjęcie... A oto te zdjęcie wraz z komunikatem o błędzie http://img250.imageshack.us/my.php?imag ... 294wt0.jpg


(Gutek) #4

Test Ram-u(memtest) - http://hcidesign.com/memtest/ na początek


(Mith Mercenor) #5

kolega sprawdził, 0 błędów... tak myśle, może to wina systemu?


(Joan Sunshine) #6

Przeczytaj to: KLIK i wklej zawartość plików minidump :slight_smile:


(Mith Mercenor) #7

hmm... w folderze minidump nic nie ma, kolega kilka razy wywolywal ten blad, i nic... nie ma ani jednego pliku, który by mówił o tym błędzie...


(adam9870) #8

Podaj konfigurację sprzętową komputera.

Zmierz temperatury i napięcia, a następnie przedstaw je na forum.

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=88838

Czy tylko podczas grania w daną grę występuje BSOD czy podczas każdej tak się dzieje?

Czy komputer spełnia wymagania sprzętowe gry?


(Mith Mercenor) #9

hm.... koledze udało sie otrzymać opis tego błedu w folderze minidump, oto jego zapis:

Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.6.0007.5

Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.Loading Dump File [F]

Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available


Symbol search path is: ***Invalid***

****************************************************************************

* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *

* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *

* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *

****************************************************************************

Executable search path is: 

*********************************************************************

* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *

* *

* The Symbol Path can be set by: *

* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *

* using the -y argument when starting the debugger. *

* using .sympath and .sympath+ *

*********************************************************************

Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 2

*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe

*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe

Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) UP Free x86 compatible

Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal

Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055a420

Debug session time: Thu Feb 8 09:11:08.488 2007 (GMT+1)

System Uptime: 0 days 0:35:06.048

*********************************************************************

* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *

* *

* The Symbol Path can be set by: *

* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *

* using the -y argument when starting the debugger. *

* using .sympath and .sympath+ *

*********************************************************************

Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 2

*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe

*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe

Loading Kernel Symbols

Loading User Symbols

Loading unloaded module list

..............

Unable to load image khips.sys, Win32 error 2

*** WARNING: Unable to verify timestamp for khips.sys

*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for khips.sys

*******************************************************************************

* *

* Bugcheck Analysis *

* *

*******************************************************************************


Use !analyze -v to get detailed debugging information.


BugCheck 1000008E, {c0000005, f881e801, f4c6cb4c, 0}


ANALYSIS: Kernel with unknown size. Will force reload symbols with known size.

ANALYSIS: Force reload command: .reload /f ntoskrnl.exe=FFFFFFFF804D7000,213F80,42250FF9

***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.


***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.


Probably caused by : khips.sys ( khips+1bbc )


Followup: MachineOwner

---------

(adam9870) #10

Nazwa pliku wskazuje na sterownik Kerio. Na początek możesz spróbować przeinstalować Kerio.

Czy są jakieś inne minidump'y?


(Mith Mercenor) #11

Już wszystko dobrze! !!

Okazało się, że cały problem powodował sterownik Kerio. Wystarczyło go przeinstalować !!