Zwiększanie wartości o y co x czasu VB Excel

Witam.

Czy możliwe jest napisanie takiego makra które zwiększałoby/zmniejszałoby wartość danej komórki o wartość y w odstępach czasowych x?

http://stackoverflow.com/questions/2319683/vba-macro-on-timer-style-to-run-code-every-set-number-of-seconds-i-e-120-secon

Ew jeśli nie chcesz liczyć czasu otwarcia arkusza można policzyć na dacie, wtedy wartość jest cały czas aktualna.