Zwiększanie wartości o y co x czasu VB Excel


(Zebro) #1

Witam.

Czy możliwe jest napisanie takiego makra które zwiększałoby/zmniejszałoby wartość danej komórki o wartość y w odstępach czasowych x?


(Frankfurterium) #2

(Drobok) #3

Ew jeśli nie chcesz liczyć czasu otwarcia arkusza można policzyć na dacie, wtedy wartość jest cały czas aktualna.