Zypper - auto refresh, update, console


(system) #1

Witajcie.

Mam dwa pytania co do narzędzia zypper w Open SuSE 11.4 x64.

Otóż tak:

  1. W jaki sposób uaktywnić jedną komendą auto odświeżanie wszystkich repozytoriów?

  2. Mam skrypt w bashu --> czy komenda "zypper dup" daje to samo, a nawet i więcej niż "zypper up; zypper patch"?


#2

PavloAkaLogan , proszę zapoznaj się z tą stroną oraz tym tematem, a następnie popraw tytuł tematu, używając przycisku ac7a4cd89050aa6e.gif


(RubasznyRumcajs) #3

man zypper

i uzyskasz odpowiedź na owe pytania :stuck_out_tongue:


(system) #4

RubasznyRumcajsie, a tak w skrócie? Potrzebne mi są tylko te dwie informacje podane w 1 poście.

Arehu, Czy nazwa tematu jest odpowiednia?