Ale się tu nudno zrobiło

W Internecie można wyczytać takie zdania:

  1. Ziemia obiega słońce po orbicie w kształcie elipsy, której jednym z ognisk jest Słońce.

  2. Ruch ten odbywa się po drodze zwanej orbitą. Orbita ma kształt elipsy.

  3. Orbita naszej planety ma kształt elipsy.

Jaki jest dowód, że ta orbita nie jest bliższa okręgowi niż elipsie,
tak jak na poniższym obrazku?

PS Mikołaj Kopernik, opisując ruch Ziemi wokół Słońca,
posługiwał się orbitą kolistą.

Zapoznaj się z “prawem Keplera”

Okręgi są elipsami :wink:

To tak jak zapoznaj się z astronomią lub prościej poszukaj sobie w Google.
Gdzie dowód… gdzie konkrety.

"Zapoznaj się z prawem” Keplera
Z którym?

Kepler w trakcie studiów teologii protestanckiej w Tybindze zapoznał się szczegółowo z teorią heliocentryczną Kopernika i odtąd stał się jej gorącym propagatorem. To, że udało mu się odkryć trajektorie planet, inne niż proponowane przez wszystkie dotychczasowe systemy kosmologiczne, zawdzięczał współpracy z Tychonem Brahe.

Brahe przez wiele lat regularnie rejestrował położenia planet w ich ruchu po niebie, w szczególności dokonał wielkiej liczby dokładnych pomiarów położenia Marsa. Wysoką ich dokładność osiągnął, wyznaczając przestrzenne położenie punktów orbity Marsa na podstawie znajomości średnicy orbity Ziemi oraz kąta widzenia tych samych punktów orbity Marsa w odstępach roku marsjańskiego. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności dla skuteczności tej metody był fakt, że orbita Ziemi jest niemal dokładnie okręgiem, a orbita Marsa jest elipsą o stosunkowo dużym mimośrodzie.

Okręgi są przypadkami szczególnymi elips.

A kwadrat jest szczególnym przypadkiem prostokąta :wink: Załapałeś :wink:

ziemia jest płaska. EOT.

No, twoje pytanie jest mocno bez sensu :slight_smile:

Tu nie chodzi o sens ale o zabicie nudy :stuck_out_tongue_winking_eye:

Mógłbyś to rozwinąć.

Błąd!!! Kwadrat jest prostokątem.

OK. To trochę prostsze i banalne pytanie.
Czy na ziemi można utworzyć (rzeczywistą, a nie teoretyczną linię prostą)?

Według mnie dałoby się, tylko wyznaczyć gdzie początek i koniec ziemi i zaznaczyć linię prostą z tych punktów. Offff zapomniałem. Ziemia ma kształt globu. :joy::joy::joy::joy::joy:

Tylko, że ROMB też jest kwadratem. A kwadrat nie może być rombem. Więc o którym kwadracie mowa? :joy::joy::joy:

I właśnie dlatego był przeciwnikiem modelu kopernikańskiego. Wyniki obserwacji przeczyły bowiem tezom Kopernika.

Dopiero po modyfikacji dokonanej przez Keplera model heliocentryczny zrobił się z grubsza poprawny.

To niemożliwe z założenia. Euklidesowa linia prosta to twór idealny, nieskończenie cienki i ciągły. Tymczasem materia ma strukturę ziarnistą. Jakakolwiek realizacja fizyczna dziedziczy te cechy.

3lajki

Romb jest kwadratem? No no, coraz ciekawiej tu się robi… Może i prostokątem jest? :wink:


A co do pierwszego posta:
Dokładnie rzecz ujmując, to ruch Ziemi wokół Słońca nie jest ani elipsą, ani okręgiem, bo wpływ na jego kształt maja również inne ciała niebieskie. Czasem mały, czasem wręcz marginalny, ale mają.
Największy wpływ ma Księżyc. Potocznie mówi się, że Księżyc obiega Ziemię, ale tak naprawdę, to one obiegają wspólny środek masy. Jako że Ziemia jest dużo masywniejsza od Księżyca, więc i środek masy jest blisko środka Ziemi. Szacuje się, że leży około 4600 km od środka Ziemi.
I to wokół niego kręcą się oba ciała.
Z powodów podanych wyżej - nigdy po idealnym okręgu a nawet elipsie. Choć właśnie elipsa (z powodu skali bardzo bliska okręgowi) jest przyjmowana za tor ruchu, czyli orbitę.
Dla układu Ziemia - Słońce punkt ten znajduje się około 450 km od środka Słońca. A dla całego US (Układu Słonecznego) nieustannie się przemieszcza, często nawet poza granice Słońca…

A w przypadku Merkurego widoczne są nawet efekty relatywistyczne. Niby również związane z grawitacją ale w zasadniczo inny sposób niż w ujęciu newtonowskim.

1lajk


Polecam lekturę.

Ależ ja wiem co to jest romb i że kwadrat, to również romb (o kontach prostych), ale to wcale nie znaczy, że

A jest wręcz przeciwnie. Bo właśnie kwadrat może być rombem (o kątach prostych), a nie romb jest kwadratem. :wink:

Oj, ktoś tu czytać nie potrafi. Każdy kwadrat jest rombem, ale nie każdy romb jest kwadratem.