Błąd podczas używania internetu i odłączenie od sieci

Odpalam komputer i po włączeniu internetu, po czasie ok 2 min. pojawia mi się taki błąd:

EventType : BEX P1 : svchost.exe P2 : 5.1.2600.2180 P3 : 41107ed6

P4 : netapi32.dll P5 : 5.1.2600.2180 P6 : 41109395 P7 : 0000a3c0

P8 : c0000409 P9 : 00000000

Następujące pliki zostana dołączone do tego raportu o błędach:

C:\DOCUME~1\Eryk\USTAWI~1\Temp\WER4059.dir00\svchost.exe.mdmp

C:\DOCUME~1\Eryk\USTAWI~1\Temp\WER4059.dir00\appcompat.txt

i dodatkowo pulpit na chwilę (ok 5 sek.) zmienia wystrój z xp na 98.

Aby ponowne odpalić net muszę ponownie wł kompa ale znowu chodzi tylko kilka minut.

Poczytaj tu - viewtopic.php?t=37372

Poczytaj - Konkretne tematy… ze zwróceniem szczególnej uwagi na pierwszy post.

Proszę poprawić tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie.

W tym celu proszę użyć przycisku ac7a4cd89050aa6e.gif przy poście otwierającym ten temat.

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.