Brak połączenia z internetem na PC przez router

Witam. Mam problem dotyczący połączenia PC z internetem przez router Asus RT-N10 (ver.C). Zgodnie z instrukcją, po odpowiednim podłączeniu kabli (połączenie kablem komputera z routerem; podłączenie modemu z zasilaniem do routera; zasilanie routera) w przeglądarce internetowej powinna otworzyć się okno służące do konfiguracji internetu - u mnie nic takiego się nie pojawia.

Postanowiłem spróbować konfiguracji routera za pomocą narzędzia dołączonego na płycie CD:

http://imageshack.us/a/img138/4945/29033191.png

Wszystko zostało podłączone już wcześniej, więc klikam “Dalej” i otrzymuję taki komunikat:

http://imageshack.us/a/img687/8735/78738007.png

Mimo że wszystko zostało zrobione zgodnie z instrukcją, program nie wykrywa połączenia między routerem a komputerem. Dodam też, że internet działa bez zarzutów na moim tablecie - tylko z PC jest problem.

Proszę o pomoc w poprawnym skonfigurowaniu routera, abym mógł korzystać jednocześnie z internetu na obu urządzeniach.

Dodatkowe informacje:

Windows XP SP3

Nazwa karty sieciowej w Menedżerze urządzeń: Realtek PCIe GBE Family Controller

Witam

Jeśli internet działa na tablecie to router jest dobrze skonfigurowany. Obstawiałbym za kartą sieciową w stacjonarce. Może jest nie włączona i nie wykrywa routera? Jeśli tak to tutaj masz krótki filmik jak ją włączyć:

Z tego co piszesz, wynika że router jest już skonfigurowany, tak? Jeśli tak, to spróbuj się do niego zalogować z tabletu i zobaczy czy nie ma ustawionych filtrów MAC bądź adresów IP. Sprawdź czy kabel nie jest uszkodzony i czy używasz właściwego kabla. Upewnij się, że sterowniki do karty sieciowej są zainstalowane oraz że nie przypisałeś adresu IP ręcznie.

Uruchom wiersz poleceń i podaj wyniki poniższych poleceń :arrow: kopiowanie-wynikow-polecen-wiersza-polecen-windows-t499881.html

ipconfig /all

netsh int ip show config

route print

netsh dump > netsh_dump.txt

Ostatnie polecenie (netsh dump) zostanie zapisane do pliku tekstowego (w wierszu poleceń nic się nie pojawi) w folderze Moje Dokumenty, skopiuj i wklej zawartość tego pliku.

@Willy Niestety to u mnie nie działa :confused:

@roobal Przetestuję to rozwiązanie gdy tylko podłączę router (obecnie korzystam z internetu na PC przez modem) i podam rezultat.

Dodane 24.03.2013 (N) 17:17

OK, oto wyniki poleceń (na wszelki wypadek podaję dla podłączonego do komputera routera i dla podłączonego do PC modemu) :

Przy routerze podłączonym do komputera:

ipconfig /all

Konfiguracja IP systemu Windows


    Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : special-xp

    Sufiks podstawowej domeny DNS . . . . . . :

    Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Nieznany

    Routing IP włączony . . . . . . . : Nie

    Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Tak


Karta Ethernet {13371E8D-6AA4-42B3-980F-2804763011C8}:


    Stan nośnika . . . . . . . . . . : Nośnik odłączony

    Opis . . . . . . . . . . . . . . : Anchorfree HSS Adapter - Sterownik m

iniport Harmonogramu pakietów

    Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-FF-13-37-1E-8D


Karta Ethernet Połączenie lokalne 7:


    Stan nośnika . . . . . . . . . . : Nośnik odłączony

    Opis . . . . . . . . . . . . . . : TAP-Win32 Adapter V9

    Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-FF-DE-9E-2A-E1

int ip show config

Konfiguracja dla interfejsu "{13371E8D-6AA4-42B3-980F-2804763011C8}"

  DHCP włączone: Tak

  Metryka interfejsu: 0

  Serwery DNS skonfigurowane przez DHCP: Brak

  Serwery WINS skonfigurowane przez DHCP: Brak

  Rejestrowanie za pomocą którego sufiksu: Tylko podstawowy


Konfiguracja dla interfejsu "Połączenie lokalne 7"

  DHCP włączone: Tak

  Metryka interfejsu: 0

  Serwery DNS skonfigurowane przez DHCP: Brak

  Serwery WINS skonfigurowane przez DHCP: Brak

  Rejestrowanie za pomocą którego sufiksu: Tylko podstawowy

route print

===========================================================================

Lista interfejsów

0x1 ........................... MS TCP Loopback interface

0x10003 ...00 ff 13 37 1e 8d ...... Anchorfree HSS Adapter - Sterownik miniport

Harmonogramu pakietˇw

0x10004 ...00 ff de 9e 2a e1 ...... TAP-Win32 Adapter V9 - Sterownik miniport Ha

rmonogramu pakietˇw

===========================================================================

===========================================================================

Aktywne trasy:

Miejsce docelowe w sieci Maska sieci Brama Interfejs Metryka


    127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1

 255.255.255.255 255.255.255.255 255.255.255.255 10003 1

 255.255.255.255 255.255.255.255 255.255.255.255 10004 1

===========================================================================

Trasy trwałe:

 Brak

netsh_dump.txt

#========================

# Konfiguracja interfejsu

#========================

pushd interface


reset allpopd

# Koniec konfiguracji interfejsu


#========================

# Konfiguracja interfejsu

#========================

pushd interface ipv6


uninstallpopd

# Koniec konfiguracji interfejsu
# ----------------------------------

# Konfiguracja ISATAP 

# ----------------------------------

pushd interface ipv6 isatap
popd

# Koniec konfiguracji ISATAP
# ----------------------------------

# Konfiguracja 6to4

# ----------------------------------

pushd interface ipv6 6to4


reset
popd

# Koniec konfiguracji 6to4


#========================

# Konfiguracja serwera proxy portu

#========================

pushd interface portproxy


resetpopd

# Koniec konfiguracji serwera proxy portu
# ---------------------------------- 

# Konfiguracja IP interfejsu     

# ---------------------------------- 

pushd interface ip# Konfiguracja IP interfejsu dla "{13371E8D-6AA4-42B3-980F-2804763011C8}"


set address name="{13371E8D-6AA4-42B3-980F-2804763011C8}" source=dhcp 

set dns name="{13371E8D-6AA4-42B3-980F-2804763011C8}" source=dhcp register=PRIMARY

set wins name="{13371E8D-6AA4-42B3-980F-2804763011C8}" source=dhcp


# Konfiguracja IP interfejsu dla "PoĄczenie lokalne 7"


set address name="PoĄczenie lokalne 7" source=dhcp 

set dns name="PoĄczenie lokalne 7" source=dhcp register=PRIMARY

set wins name="PoĄczenie lokalne 7" source=dhcppopd

# Koniec konfiguracji IP interfejsu# ------------------------------------

# Konfiguracja mostka (nieobsugiwana)

# ------------------------------------


# ------------------------------------

# Koniec konfiguracji mostka

# ------------------------------------


# ----------------------------------------

# Konfiguracja przewodowej sieci LAN

# ----------------------------------------

pushd lanpopd


# Koniec konfiguracji przewodowej sieci LAN.# ========================================================== 

# Konfiguracja klienta ochrony dost©pu do sieci 

# ========================================================== 

pushd nap client


# ---------------------------------------------------------- 

# Konfiguracja zaufanej grupy serwer˘w

# ---------------------------------------------------------- 


reset trustedservergroup 


# ---------------------------------------------------------- 

# Konfiguracja dostawcy usug kryptograficznych

# ---------------------------------------------------------- 


set csp name = "Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider" keylength = "2048" 


# ---------------------------------------------------------- 

# Konfiguracja algorytmu skr˘tu

# ---------------------------------------------------------- 


set hash oid = "1.3.14.3.2.29" 


# ---------------------------------------------------------- 

# Konfiguracja wymuszania

# ---------------------------------------------------------- 


set enforcement id = "79617" admin = "disable" id = "79618" admin = "disable" id = "79619" admin = "disable" id = "79620" admin = "disable" id = "79621" admin = "disable" id = "79623" admin = "disable" 

# ---------------------------------------------------------- 

# Konfiguracja ledzenia

# ---------------------------------------------------------- 


set tracing state = "disable" level = "basic" 


# ---------------------------------------------------------- 

# Konfiguracja interfejsu uľytkownika

# ---------------------------------------------------------- 


reset userinterface 


popd

# Koniec konfiguracji klienta ochrony dost©pu do sieci # ----------------------------------------- 

# Serwer RAS - konfiguracja             

# ----------------------------------------- 

pushd ras


set authmode mode = standard

delete authtype type = PAP

delete authtype type = SPAP

delete authtype type = MD5CHAP

delete authtype type = MSCHAP

delete authtype type = MSCHAPv2

delete authtype type = EAP

add authtype type = PAP

add authtype type = SPAP

add authtype type = MSCHAP

add authtype type = MSCHAPv2

delete link type = SWC

delete link type = LCP

add link type = SWC

add link type = LCP

delete multilink type = MULTI

delete multilink type = BACP

add multilink type = MULTI

add multilink type = BACP


set user name = Administrator dialin = policy cbpolicy = none 

set user name = ASPNET dialin = policy cbpolicy = none 

set user name = Cim dialin = policy cbpolicy = none 

set user name = Go† dialin = policy cbpolicy = none 

set user name = Marcin dialin = policy cbpolicy = none 

set user name = oem dialin = policy cbpolicy = none 

set user name = Paweloso dialin = permit cbpolicy = none 

set user name = Piotr dialin = policy cbpolicy = none 

set user name = Pomocnik dialin = policy cbpolicy = none 

set user name = SUPPORT_388945a0 dialin = policy cbpolicy = none 

set user name = UpdatusUser dialin = policy cbpolicy = none 


set tracing component = * state = disabled


popd


# Serwer RAS - koniec konfiguracji.         

# ----------------------------------------- 

# RAS AppleTalk - konfiguracja   

# ----------------------------------------- 

pushd ras appletalk


set negotiation mode = allow

set access mode = all


popd


# RAS AppleTalk - koniec konfiguracji.
# ----------------------------------------- 

# RAS IP - konfiguracja           

# ----------------------------------------- 

pushd ras ip


delete pool


set negotiation mode = allow

set access mode = all

set addrreq mode = deny

set broadcastnameresolution mode = enabled

set addrassign method = auto


popd


# RAS IP - koniec konfiguracji.        
# ----------------------------------------- 

# RAS IPX - konfiguracja           

# ----------------------------------------- 

pushd ras ipx


set negotiation mode = allow

set access mode = all

set nodereq mode = allow

set netassign method = autosame


popd


# RAS IPX - koniec konfiguracji.        

# ----------------------------------------- 

# RAS NBF - konfiguracja           

# ----------------------------------------- 

pushd ras netbeui


set negotiation mode = allow

set access mode = all


popd


# RAS NBF - koniec konfiguracji.        

# ----------------------------------------- 

# RAS AAAA - konfiguracja          

# ----------------------------------------- 

pushd ras aaaa


set authentication provider = windows

set accounting provider = windows


delete authserver name = *

delete acctserver name = *
popd


# RAS AAAA - koniec konfiguracji.       # Konfiguracja routingu

pushd routing

reset

popd


#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#

# #

# PRZED uruchomieniem tego skryptu #

# #

# Aby przywr˘ci† konfiguracj© routera IPX, naleľy wczeniej #

# ODINSTALOWAŹ protok˘ IPX z folderu PoĄczenia sieciowe, #

# a nast©pnie PONOWNIE go ZAINSTALOWAŹ. #

# #

# To spowoduje usuni©cie starej konfiguracji routera IPX #

# i przywr˘cenie wartoci domylnych konfiguracji #

# routera IPX. #

# #

#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#


#----------------------------------------------------------

# Konfiguracja protokou IPX

#----------------------------------------------------------


pushd routing ipx


#----------------------------------------------------------

# Konfiguracja interfejsu protokou IPX

#----------------------------------------------------------#----------------------------------------------------------

# Konfiguracja filtru komunikacji protokou IPX

#----------------------------------------------------------#----------------------------------------------------------

# Konfiguracja tras statycznych protokou IPX

#----------------------------------------------------------#----------------------------------------------------------

# Konfiguracja usugi statycznej protokou IPX

#----------------------------------------------------------popd


# Koniec konfiguracji protokou IPX


#----------------------------------------------------------

# Konfiguracja protokou IPX RIP

#----------------------------------------------------------


pushd routing ipx rip

popd# Koniec konfiguracji protokou IPX RIP


#----------------------------------------------------------

# Konfiguracja protokou IPX SAP

#----------------------------------------------------------


pushd routing ipx sap

popd# Koniec konfiguracji protokou IPX SAP


#----------------------------------------------------------

# Konfiguracja protokou IPX NETBIOS

#----------------------------------------------------------


pushd routing ipx netbios

popd# Koniec konfiguracji protokou IPX NB

# Konfiguracja protokou IP

pushd routing ip

reset

set loglevel error

add preferenceforprotocol proto=LOCAL preflevel=1

add preferenceforprotocol proto=NetMgmt preflevel=10

add preferenceforprotocol proto=STATIC preflevel=3

add preferenceforprotocol proto=NONDOD preflevel=5

add preferenceforprotocol proto=AUTOSTATIC preflevel=7

add preferenceforprotocol proto=OSPF preflevel=110

add preferenceforprotocol proto=RIP preflevel=120

add interface name="{13371E8D-6AA4-42B3-980F-2804763011C8}" state=enable

set filter name="{13371E8D-6AA4-42B3-980F-2804763011C8}" fragcheck=disable

add interface name="PoĄczenie lokalne 7" state=enable

set filter name="PoĄczenie lokalne 7" fragcheck=disable

add interface name="Sprz©ľenie zwrotne" state=enable

set filter name="Sprz©ľenie zwrotne" fragcheck=disable

add interface name="Wewn©trzny" state=enable

set filter name="Wewn©trzny" fragcheck=disable

popd

# Koniec konfiguracji protokou IP
# ---------------------------------- 

# Konfiguracja serwera proxy DNS      

# ---------------------------------- 

pushd routing ip dnsproxy

uninstallpopd

# Koniec konfiguracji serwera proxy DNS
# ---------------------------------- 

# Konfiguracja protokou IGMP         

# ---------------------------------- 

pushd routing ip igmp

uninstallpopd

# Koniec konfiguracji protokou IGMP
# ---------------------------------- 

# Konfiguracja NAT         

# ---------------------------------- 

pushd routing ip nat

uninstallpopd

# ---------------------------------- 

# Konfiguracja protokou OSPF         

# ---------------------------------- 


pushd routing ip ospf

uninstall


popd

# Koniec konfiguracji protokou OSPF

# ---------------------------------- 

# Konfiguracja Agenta przekazywania DHCP   

# ---------------------------------- 

pushd routing ip relay

uninstallpopd

# Koniec konfiguracji Agenta przekazywania DHCP
# ---------------------------------- 

# Konfiguracja protokou RIP         

# ---------------------------------- 

pushd routing ip rip

uninstallpopd

# Koniec konfiguracji protokou RIP
# ---------------------------------- 

# Konfiguracja odnalezienia routera   

# ---------------------------------- 

pushd routing ip routerdiscovery

uninstall

add interface name="{13371E8D-6AA4-42B3-980F-2804763011C8}" disc=disable minint=7 maxint=10 life=30 level=0

add interface name="PoĄczenie lokalne 7" disc=disable minint=7 maxint=10 life=30 level=0

add interface name="Sprz©ľenie zwrotne" disc=disable minint=7 maxint=10 life=30 level=0

add interface name="Wewn©trzny" disc=disable minint=7 maxint=10 life=30 level=0popd# ---------------------------------- 

# Konfiguracja programu przydzielania DHCP    

# ---------------------------------- 

pushd routing ip autodhcp

uninstallpopd

# Koniec konfiguracji programu przydzielania DHCP

[/code]


[size=150][b]Przy modemie podłączonym do komputera:[/b][/size][b]ipconfig /all[/b]

[code]Konfiguracja IP systemu Windows Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : special-xp Sufiks podstawowej domeny DNS . . . . . . : Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Nieznany Routing IP włączony . . . . . . . : Nie Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Tak Karta Ethernet {13371E8D-6AA4-42B3-980F-2804763011C8}: Stan nośnika . . . . . . . . . . : Nośnik odłączony Opis . . . . . . . . . . . . . . : Anchorfree HSS Adapter - Sterownik m iniport Harmonogramu pakietów Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-FF-13-37-1E-8D Karta Ethernet Połączenie lokalne 7: Stan nośnika . . . . . . . . . . : Nośnik odłączony Opis . . . . . . . . . . . . . . : TAP-Win32 Adapter V9 Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-FF-DE-9E-2A-E1 Karta PPP Amplus: Sufiks DNS konkretnego połączenia : Opis . . . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00 DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 10.0.8.191 Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.255 Brama domyślna. . . . . . . . . . : 10.0.8.191 Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 88.199.155.83 217.113.145.83 NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Wyłączony
netsh int ip show config

Konfiguracja dla interfejsu "{13371E8D-6AA4-42B3-980F-2804763011C8}"

  DHCP włączone: Tak

  Metryka interfejsu: 0

  Serwery DNS skonfigurowane przez DHCP: Brak

  Serwery WINS skonfigurowane przez DHCP: Brak

  Rejestrowanie za pomocą którego sufiksu: Tylko podstawowy


Konfiguracja dla interfejsu "Połączenie lokalne 7"

  DHCP włączone: Tak

  Metryka interfejsu: 0

  Serwery DNS skonfigurowane przez DHCP: Brak

  Serwery WINS skonfigurowane przez DHCP: Brak

  Rejestrowanie za pomocą którego sufiksu: Tylko podstawowy

route print

===========================================================================

Lista interfejsów

0x1 ........................... MS TCP Loopback interface

0x10003 ...00 ff 13 37 1e 8d ...... Anchorfree HSS Adapter - Sterownik miniport

Harmonogramu pakietˇw

0x10004 ...00 ff de 9e 2a e1 ...... TAP-Win32 Adapter V9 - Sterownik miniport Ha

rmonogramu pakietˇw

0x40005 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface

===========================================================================

===========================================================================

Aktywne trasy:

Miejsce docelowe w sieci Maska sieci Brama Interfejs Metryka


     0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.8.191 10.0.8.191 1

    10.0.1.146 255.255.255.255 10.0.8.191 10.0.8.191 1

    10.0.8.191 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50

  10.255.255.255 255.255.255.255 10.0.8.191 10.0.8.191 50

    127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1

    224.0.0.0 240.0.0.0 10.0.8.191 10.0.8.191 1

 255.255.255.255 255.255.255.255 10.0.8.191 10003 1

 255.255.255.255 255.255.255.255 10.0.8.191 10.0.8.191 1

 255.255.255.255 255.255.255.255 10.0.8.191 10004 1

Domyślna brama: 10.0.8.191.

===========================================================================

Trasy trwałe:

 Brak

netsh_dump.txt

#========================

# Konfiguracja interfejsu

#========================

pushd interface


reset allpopd

# Koniec konfiguracji interfejsu


#========================

# Konfiguracja interfejsu

#========================

pushd interface ipv6


uninstallpopd

# Koniec konfiguracji interfejsu
# ----------------------------------

# Konfiguracja ISATAP 

# ----------------------------------

pushd interface ipv6 isatap
popd

# Koniec konfiguracji ISATAP
# ----------------------------------

# Konfiguracja 6to4

# ----------------------------------

pushd interface ipv6 6to4


reset
popd

# Koniec konfiguracji 6to4


#========================

# Konfiguracja serwera proxy portu

#========================

pushd interface portproxy


resetpopd

# Koniec konfiguracji serwera proxy portu
# ---------------------------------- 

# Konfiguracja IP interfejsu     

# ---------------------------------- 

pushd interface ip# Konfiguracja IP interfejsu dla "{13371E8D-6AA4-42B3-980F-2804763011C8}"


set address name="{13371E8D-6AA4-42B3-980F-2804763011C8}" source=dhcp 

set dns name="{13371E8D-6AA4-42B3-980F-2804763011C8}" source=dhcp register=PRIMARY

set wins name="{13371E8D-6AA4-42B3-980F-2804763011C8}" source=dhcp


# Konfiguracja IP interfejsu dla "PoĄczenie lokalne 7"


set address name="PoĄczenie lokalne 7" source=dhcp 

set dns name="PoĄczenie lokalne 7" source=dhcp register=PRIMARY

set wins name="PoĄczenie lokalne 7" source=dhcppopd

# Koniec konfiguracji IP interfejsu# ------------------------------------

# Konfiguracja mostka (nieobsugiwana)

# ------------------------------------


# ------------------------------------

# Koniec konfiguracji mostka

# ------------------------------------


# ----------------------------------------

# Konfiguracja przewodowej sieci LAN

# ----------------------------------------

pushd lanpopd


# Koniec konfiguracji przewodowej sieci LAN.# ========================================================== 

# Konfiguracja klienta ochrony dost©pu do sieci 

# ========================================================== 

pushd nap client


# ---------------------------------------------------------- 

# Konfiguracja zaufanej grupy serwer˘w

# ---------------------------------------------------------- 


reset trustedservergroup 


# ---------------------------------------------------------- 

# Konfiguracja dostawcy usug kryptograficznych

# ---------------------------------------------------------- 


set csp name = "Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider" keylength = "2048" 


# ---------------------------------------------------------- 

# Konfiguracja algorytmu skr˘tu

# ---------------------------------------------------------- 


set hash oid = "1.3.14.3.2.29" 


# ---------------------------------------------------------- 

# Konfiguracja wymuszania

# ---------------------------------------------------------- 


set enforcement id = "79617" admin = "disable" id = "79618" admin = "disable" id = "79619" admin = "disable" id = "79620" admin = "disable" id = "79621" admin = "disable" id = "79623" admin = "disable" 

# ---------------------------------------------------------- 

# Konfiguracja ledzenia

# ---------------------------------------------------------- 


set tracing state = "disable" level = "basic" 


# ---------------------------------------------------------- 

# Konfiguracja interfejsu uľytkownika

# ---------------------------------------------------------- 


reset userinterface 


popd

# Koniec konfiguracji klienta ochrony dost©pu do sieci # ----------------------------------------- 

# Serwer RAS - konfiguracja             

# ----------------------------------------- 

pushd ras


set authmode mode = standard

delete authtype type = PAP

delete authtype type = SPAP

delete authtype type = MD5CHAP

delete authtype type = MSCHAP

delete authtype type = MSCHAPv2

delete authtype type = EAP

add authtype type = PAP

add authtype type = SPAP

add authtype type = MSCHAP

add authtype type = MSCHAPv2

delete link type = SWC

delete link type = LCP

add link type = SWC

add link type = LCP

delete multilink type = MULTI

delete multilink type = BACP

add multilink type = MULTI

add multilink type = BACP


set user name = Administrator dialin = policy cbpolicy = none 

set user name = ASPNET dialin = policy cbpolicy = none 

set user name = Cim dialin = policy cbpolicy = none 

set user name = Go† dialin = policy cbpolicy = none 

set user name = Marcin dialin = policy cbpolicy = none 

set user name = oem dialin = policy cbpolicy = none 

set user name = Paweloso dialin = permit cbpolicy = none 

set user name = Piotr dialin = policy cbpolicy = none 

set user name = Pomocnik dialin = policy cbpolicy = none 

set user name = SUPPORT_388945a0 dialin = policy cbpolicy = none 

set user name = UpdatusUser dialin = policy cbpolicy = none 


set tracing component = * state = disabled


popd


# Serwer RAS - koniec konfiguracji.         

# ----------------------------------------- 

# RAS AppleTalk - konfiguracja   

# ----------------------------------------- 

pushd ras appletalk


set negotiation mode = allow

set access mode = all


popd


# RAS AppleTalk - koniec konfiguracji.
# ----------------------------------------- 

# RAS IP - konfiguracja           

# ----------------------------------------- 

pushd ras ip


delete pool


set negotiation mode = allow

set access mode = all

set addrreq mode = deny

set broadcastnameresolution mode = enabled

set addrassign method = auto


popd


# RAS IP - koniec konfiguracji.        
# ----------------------------------------- 

# RAS IPX - konfiguracja           

# ----------------------------------------- 

pushd ras ipx


set negotiation mode = allow

set access mode = all

set nodereq mode = allow

set netassign method = autosame


popd


# RAS IPX - koniec konfiguracji.        

# ----------------------------------------- 

# RAS NBF - konfiguracja           

# ----------------------------------------- 

pushd ras netbeui


set negotiation mode = allow

set access mode = all


popd


# RAS NBF - koniec konfiguracji.        

# ----------------------------------------- 

# RAS AAAA - konfiguracja          

# ----------------------------------------- 

pushd ras aaaa


set authentication provider = windows

set accounting provider = windows


delete authserver name = *

delete acctserver name = *
popd


# RAS AAAA - koniec konfiguracji.       # Konfiguracja routingu

pushd routing

reset

popd


#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#

# #

# PRZED uruchomieniem tego skryptu #

# #

# Aby przywr˘ci† konfiguracj© routera IPX, naleľy wczeniej #

# ODINSTALOWAŹ protok˘ IPX z folderu PoĄczenia sieciowe, #

# a nast©pnie PONOWNIE go ZAINSTALOWAŹ. #

# #

# To spowoduje usuni©cie starej konfiguracji routera IPX #

# i przywr˘cenie wartoci domylnych konfiguracji #

# routera IPX. #

# #

#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#


#----------------------------------------------------------

# Konfiguracja protokou IPX

#----------------------------------------------------------


pushd routing ipx


#----------------------------------------------------------

# Konfiguracja interfejsu protokou IPX

#----------------------------------------------------------#----------------------------------------------------------

# Konfiguracja filtru komunikacji protokou IPX

#----------------------------------------------------------#----------------------------------------------------------

# Konfiguracja tras statycznych protokou IPX

#----------------------------------------------------------#----------------------------------------------------------

# Konfiguracja usugi statycznej protokou IPX

#----------------------------------------------------------popd


# Koniec konfiguracji protokou IPX


#----------------------------------------------------------

# Konfiguracja protokou IPX RIP

#----------------------------------------------------------


pushd routing ipx rip

popd# Koniec konfiguracji protokou IPX RIP


#----------------------------------------------------------

# Konfiguracja protokou IPX SAP

#----------------------------------------------------------


pushd routing ipx sap

popd# Koniec konfiguracji protokou IPX SAP


#----------------------------------------------------------

# Konfiguracja protokou IPX NETBIOS

#----------------------------------------------------------


pushd routing ipx netbios

popd# Koniec konfiguracji protokou IPX NB

# Konfiguracja protokou IP

pushd routing ip

reset

set loglevel error

add preferenceforprotocol proto=LOCAL preflevel=1

add preferenceforprotocol proto=NetMgmt preflevel=10

add preferenceforprotocol proto=STATIC preflevel=3

add preferenceforprotocol proto=NONDOD preflevel=5

add preferenceforprotocol proto=AUTOSTATIC preflevel=7

add preferenceforprotocol proto=OSPF preflevel=110

add preferenceforprotocol proto=RIP preflevel=120

add interface name="{13371E8D-6AA4-42B3-980F-2804763011C8}" state=enable

set filter name="{13371E8D-6AA4-42B3-980F-2804763011C8}" fragcheck=disable

add interface name="PoĄczenie lokalne 7" state=enable

set filter name="PoĄczenie lokalne 7" fragcheck=disable

add interface name="Sprz©ľenie zwrotne" state=enable

set filter name="Sprz©ľenie zwrotne" fragcheck=disable

add interface name="Wewn©trzny" state=enable

set filter name="Wewn©trzny" fragcheck=disable

popd

# Koniec konfiguracji protokou IP
# ---------------------------------- 

# Konfiguracja serwera proxy DNS      

# ---------------------------------- 

pushd routing ip dnsproxy

uninstallpopd

# Koniec konfiguracji serwera proxy DNS
# ---------------------------------- 

# Konfiguracja protokou IGMP         

# ---------------------------------- 

pushd routing ip igmp

uninstallpopd

# Koniec konfiguracji protokou IGMP
# ---------------------------------- 

# Konfiguracja NAT         

# ---------------------------------- 

pushd routing ip nat

uninstallpopd

# ---------------------------------- 

# Konfiguracja protokou OSPF         

# ---------------------------------- 


pushd routing ip ospf

uninstall


popd

# Koniec konfiguracji protokou OSPF

# ---------------------------------- 

# Konfiguracja Agenta przekazywania DHCP   

# ---------------------------------- 

pushd routing ip relay

uninstallpopd

# Koniec konfiguracji Agenta przekazywania DHCP
# ---------------------------------- 

# Konfiguracja protokou RIP         

# ---------------------------------- 

pushd routing ip rip

uninstallpopd

# Koniec konfiguracji protokou RIP
# ---------------------------------- 

# Konfiguracja odnalezienia routera   

# ---------------------------------- 

pushd routing ip routerdiscovery

uninstall

add interface name="{13371E8D-6AA4-42B3-980F-2804763011C8}" disc=disable minint=7 maxint=10 life=30 level=0

add interface name="PoĄczenie lokalne 7" disc=disable minint=7 maxint=10 life=30 level=0

add interface name="Sprz©ľenie zwrotne" disc=disable minint=7 maxint=10 life=30 level=0

add interface name="Wewn©trzny" disc=disable minint=7 maxint=10 life=30 level=0popd# ---------------------------------- 

# Konfiguracja programu przydzielania DHCP    

# ---------------------------------- 

pushd routing ip autodhcp

uninstallpopd

# Koniec konfiguracji programu przydzielania DHCP[/code]

Odłącz wszelkie urządzenia sieciowe, tj. router i modem, uruchom wiersz poleceń i wykonaj poniższe polecenie.

netsh int ip reset resetlog.txt

Podłącz się do routera i jeśli problem nadal występuje, podaj zawartość pliku resetlog.txt oraz wynik polecenia ipconfig /all.

Niestety dopiero jutro będę mógł przetestować podane rozwiązanie, dam znać gdy to zrobię.

W takim razie czekam na wieści.

Wyniki komend:

resetlog.txt

reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dhcp\Parameters\Options\15\RegLocation

      old REG_MULTI_SZ =

        SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\?\DhcpDomain

        SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TcpIp\Parameters\DhcpDomain


deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters\NegativeCacheTime

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters\NegativeSoaCacheTime

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters\NetFailureCacheTime

reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{28C96150-B3BF-4186-879F-A4095F0BF846}\NameServerList

      old REG_MULTI_SZ =added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{28C96150-B3BF-4186-879F-A4095F0BF846}\NetbiosOptions

reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{60F2FCEB-B039-491D-8128-D74EDB9719A6}\NameServerList

      old REG_MULTI_SZ =

        172.168.0.1


reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{9E26A57E-2157-4145-B680-CFD36A34B1E2}\NameServerList

      old REG_MULTI_SZ =added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{9E26A57E-2157-4145-B680-CFD36A34B1E2}\NetbiosOptions

reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{BA51CFC2-EB23-4A0C-93A9-18ABBC2F84A5}\NameServerList

      old REG_MULTI_SZ =added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{BA51CFC2-EB23-4A0C-93A9-18ABBC2F84A5}\NetbiosOptions

added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{C1DAF2A8-BE21-463A-9BB9-EFD9EF11AE18}\NetbiosOptions

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\EnableLmhosts

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\EnableProxy

added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{13371E8D-6AA4-42B3-980F-2804763011C8}\DisableDynamicUpdate

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{13371E8D-6AA4-42B3-980F-2804763011C8}\IpAutoconfigurationAddress

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{13371E8D-6AA4-42B3-980F-2804763011C8}\IpAutoconfigurationMask

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{13371E8D-6AA4-42B3-980F-2804763011C8}\IpAutoconfigurationSeed

reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{13371E8D-6AA4-42B3-980F-2804763011C8}\RawIpAllowedProtocols

      old REG_MULTI_SZ =

        0


reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{13371E8D-6AA4-42B3-980F-2804763011C8}\TcpAllowedPorts

      old REG_MULTI_SZ =

        0


reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{13371E8D-6AA4-42B3-980F-2804763011C8}\UdpAllowedPorts

      old REG_MULTI_SZ =

        0


deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{28C96150-B3BF-4186-879F-A4095F0BF846}\NameServer

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{28C96150-B3BF-4186-879F-A4095F0BF846}\TcpInitialRtt

reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{60F2FCEB-B039-491D-8128-D74EDB9719A6}\DefaultGateway

      old REG_MULTI_SZ =

        172.168.0.1


reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{60F2FCEB-B039-491D-8128-D74EDB9719A6}\DefaultGatewayMetric

      old REG_MULTI_SZ =

        1


added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{60F2FCEB-B039-491D-8128-D74EDB9719A6}\DisableDynamicUpdate

reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{60F2FCEB-B039-491D-8128-D74EDB9719A6}\EnableDhcp

      old REG_DWORD = 0


reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{60F2FCEB-B039-491D-8128-D74EDB9719A6}\IpAddress

      old REG_MULTI_SZ =

        172.168.0.12


deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{60F2FCEB-B039-491D-8128-D74EDB9719A6}\IpAutoconfigurationAddress

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{60F2FCEB-B039-491D-8128-D74EDB9719A6}\IpAutoconfigurationMask

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{60F2FCEB-B039-491D-8128-D74EDB9719A6}\IpAutoconfigurationSeed

reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{60F2FCEB-B039-491D-8128-D74EDB9719A6}\NameServer

      old REG_SZ = 172.168.0.1


reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{60F2FCEB-B039-491D-8128-D74EDB9719A6}\RawIpAllowedProtocols

      old REG_MULTI_SZ =

        0


reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{60F2FCEB-B039-491D-8128-D74EDB9719A6}\SubnetMask

      old REG_MULTI_SZ =

        255.255.0.0


reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{60F2FCEB-B039-491D-8128-D74EDB9719A6}\TcpAllowedPorts

      old REG_MULTI_SZ =

        0


reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{60F2FCEB-B039-491D-8128-D74EDB9719A6}\UdpAllowedPorts

      old REG_MULTI_SZ =

        0


deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{9E26A57E-2157-4145-B680-CFD36A34B1E2}\NameServer

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BA51CFC2-EB23-4A0C-93A9-18ABBC2F84A5}\NameServer

added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{DE9E2AE1-7DBB-49B4-9FC3-70D3B7F4427F}\DisableDynamicUpdate

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{DE9E2AE1-7DBB-49B4-9FC3-70D3B7F4427F}\IpAutoconfigurationAddress

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{DE9E2AE1-7DBB-49B4-9FC3-70D3B7F4427F}\IpAutoconfigurationMask

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{DE9E2AE1-7DBB-49B4-9FC3-70D3B7F4427F}\IpAutoconfigurationSeed

reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{DE9E2AE1-7DBB-49B4-9FC3-70D3B7F4427F}\RawIpAllowedProtocols

      old REG_MULTI_SZ =

        0


reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{DE9E2AE1-7DBB-49B4-9FC3-70D3B7F4427F}\TcpAllowedPorts

      old REG_MULTI_SZ =

        0


reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{DE9E2AE1-7DBB-49B4-9FC3-70D3B7F4427F}\UdpAllowedPorts

      old REG_MULTI_SZ =

        0


added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{F5E5FE61-FAAE-4D00-B4E9-0550AE664DE3}\AddressType

added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{F5E5FE61-FAAE-4D00-B4E9-0550AE664DE3}\DisableDynamicUpdate

reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{F5E5FE61-FAAE-4D00-B4E9-0550AE664DE3}\RawIpAllowedProtocols

      old REG_MULTI_SZ =

        0


reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{F5E5FE61-FAAE-4D00-B4E9-0550AE664DE3}\TcpAllowedPorts

      old REG_MULTI_SZ =

        0


reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{F5E5FE61-FAAE-4D00-B4E9-0550AE664DE3}\UdpAllowedPorts

      old REG_MULTI_SZ =

        0


deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\ArpCacheLife

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\ArpCacheMinReferencedLife

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DisableTaskOffload

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DontAddDefaultGatewayDefault

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableIcmpRedirect

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnablePmtuBhDetect

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnablePmtuDiscovery

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableSecurityFilters

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\GlobalMaxTcpWindowSize

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\SearchList

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\SynAttackProtect

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Tcp1323Opts

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\TcpTimedWaitDelay

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\UseDomainNameDevolution

reset Linkage\UpperBind for ROOT\NET\0001. bad value was:

      REG_MULTI_SZ =

        HssDrv


reset Linkage\UpperBind for ROOT\NET\0000. bad value was:

      REG_MULTI_SZ =

        Nbdrv


reset Linkage\UpperBind for PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_E0001458&REV_02\4&3A0400F3&0&00E1. bad value was:

      REG_MULTI_SZ =

        HssDrv


reset Linkage\UpperBind for ROOT\MS_NDISWANIP\0000. bad value was:

      REG_MULTI_SZ =

        RRNetCap

ipconfig /all (po podłączeniu routera)

ipconfig /all


Konfiguracja IP systemu Windows


    Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : special-xp

    Sufiks podstawowej domeny DNS . . . . . . :

    Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Nieznany

    Routing IP włączony . . . . . . . : Nie

    Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie


Karta Ethernet {13371E8D-6AA4-42B3-980F-2804763011C8}:


    Stan nośnika . . . . . . . . . . : Nośnik odłączony

    Opis . . . . . . . . . . . . . . : Anchorfree HSS Adapter - Sterownik m

iniport Harmonogramu pakietów

    Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-FF-13-37-1E-8D


Karta Ethernet Połączenie lokalne 7:


    Stan nośnika . . . . . . . . . . : Nośnik odłączony

    Opis . . . . . . . . . . . . . . : TAP-Win32 Adapter V9

    Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-FF-DE-9E-2A-E1

PS Po odłączeniu modemu i routera i wpisaniu komendy netsh int ip reset resetlog.txt miałem problem z połączeniem się z internetem za pomocą modemu, wyskakiwał taki komunikat:

25988759.png

Jak podłączasz kabel do karty sieciowej, to dioda się świeci/mruga?

Bo resetowałeś ustawienia sieci.

Tak, dioda miga zarówno po podłączeniu routera jak i modemu. Dioda na routerze po podłączeniu go kablem Ethernet do komputera również wykrywa to połączenie.

Dodane 29.03.2013 (Pt) 11:42

No i cisza w temacie - nadal nie udało mi się w żaden sposób pozbyć problemu :cry:

Uruchom wiersz poleceń i wykonaj jeszcze raz poniższe polecenia.

netsh int ip reset

netsh winsock reset

Uruchom ponownie komputer. Sprawdź na stronie producenta czy są dostępne nowsze wersje sterowników i je zainstaluj. Jeśli nie i problem nie ustępuje, spróbuj przeinstalować sterowniki do karty sieciowej.

Upewnij się, że kable sieciowe i router nie są uszkodzone. Jeśli masz taką możliwość, sprawdź czy na innym routerze również problem występuje.

Polecenia powinienem wykonać gdy podłączony jest router?

Tak, możesz odłączyć router.

Po wykonaniu poleceń (odłączone urządzenia sieciowe) niestety nic się nie zmieniło. Posiadam najnowszą wersję sterowników do routera.

Za to w programie Driver Magician znalazłem i zainstalowałem sterowniki (nie jestem pewien czy właściwe) do karty sieciowej. Edytuję post, gdy wypróbuję router po ich zainstalowaniu.

PS Wydaje mi się, że z kablami wszystko w porządku - odpowiednie diody na routerze się świecą. Co do routera, niestety nie mam możliwości skorzystania z innego :expressionless:

Dodane 07.04.2013 (N) 13:24

Nadal nie udało mi się połączyć z internetem :frowning: Czy sieć wymaga jakiejkolwiek konfiguracji na komputerze (np. za pomocą kreatora konfiguracji sieci)? Może po prostu robię coś nie tak jak trzeba? Podejrzewam jeszcze kartę sieciową - możliwe, że to ona nie obsługuje WiFi?

Podaj jeszcze raz wynik polecenia.

ipconfig /all

Masz mały bałagan w konfiguracji TCP/IP. Instalowałeś może program Hotspot Shield i/lub jakieś inne programy do obsługi VPN?

:open_mouth: To one mogą powodować problemy? Posiadam aż trzy programy do obsługi VPN: Hotspot Shield, SecurityKISS Tunnel i OpenVPN. :oops:

ipconfig /all (podłączony modem)

Konfiguracja IP systemu Windows


    Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : special-xp

    Sufiks podstawowej domeny DNS . . . . . . :

    Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Nieznany

    Routing IP włączony . . . . . . . : Nie

    Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie


Karta Ethernet Połączenie lokalne 7:


    Stan nośnika . . . . . . . . . . : Nośnik odłączony

    Opis . . . . . . . . . . . . . . : TAP-Win32 Adapter V9

    Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-FF-DE-9E-2A-E1


Karta Ethernet {13371E8D-6AA4-42B3-980F-2804763011C8}:


    Stan nośnika . . . . . . . . . . : Nośnik odłączony

    Opis . . . . . . . . . . . . . . : [b] Anchorfree HSS Adapter[/b]

    Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-FF-13-37-1E-8D


Karta PPP Amplus:


    Sufiks DNS konkretnego połączenia :

    Opis . . . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface

    Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00

    DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

    Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 10.0.8.191

    Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.255

    Brama domyślna. . . . . . . . . . : 10.0.8.191

    Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 88.199.155.83

                      217.113.145.83

    NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Wyłączony

Pogrubiłem w treści fragment dotyczący Hotspot Shield’a.

Czy powodują problemy, niekoniecznie. Chodzi bardziej o to, że twojej karty sieciowej nie ma w ogóle na liście dostępnych interfejsów, dlatego pytałem o te programy, aby się upewnić. Karta ethernet połączenie lokalne 7 to właśnie interfejs dla OpenVPN. Sprawdź w menedżerze urządzeń czy karta jest w ogóle zainstalowana oraz w ustawieniach kart sieciowych czy karta jest włączona.

Karty sieciowe wykryte przez menedżer urządzeń:

58595235.png

82537643.png

W połączeniach sieciowych karta jest włączona?

Wygląda na to, że włączona:

69224180.png