Brak połączenia z internetem na PC przez router


(Paweloso) #1

Witam. Mam problem dotyczący połączenia PC z internetem przez router Asus RT-N10 (ver.C). Zgodnie z instrukcją, po odpowiednim podłączeniu kabli (połączenie kablem komputera z routerem; podłączenie modemu z zasilaniem do routera; zasilanie routera) w przeglądarce internetowej powinna otworzyć się okno służące do konfiguracji internetu - u mnie nic takiego się nie pojawia.

Postanowiłem spróbować konfiguracji routera za pomocą narzędzia dołączonego na płycie CD:

Wszystko zostało podłączone już wcześniej, więc klikam "Dalej" i otrzymuję taki komunikat:

Mimo że wszystko zostało zrobione zgodnie z instrukcją, program nie wykrywa połączenia między routerem a komputerem. Dodam też, że internet działa bez zarzutów na moim tablecie - tylko z PC jest problem.

Proszę o pomoc w poprawnym skonfigurowaniu routera, abym mógł korzystać jednocześnie z internetu na obu urządzeniach.

Dodatkowe informacje:

Windows XP SP3

Nazwa karty sieciowej w Menedżerze urządzeń: Realtek PCIe GBE Family Controller


(Crawd) #2

Witam

Jeśli internet działa na tablecie to router jest dobrze skonfigurowany. Obstawiałbym za kartą sieciową w stacjonarce. Może jest nie włączona i nie wykrywa routera? Jeśli tak to tutaj masz krótki filmik jak ją włączyć:


(roobal) #3

Z tego co piszesz, wynika że router jest już skonfigurowany, tak? Jeśli tak, to spróbuj się do niego zalogować z tabletu i zobaczy czy nie ma ustawionych filtrów MAC bądź adresów IP. Sprawdź czy kabel nie jest uszkodzony i czy używasz właściwego kabla. Upewnij się, że sterowniki do karty sieciowej są zainstalowane oraz że nie przypisałeś adresu IP ręcznie.

Uruchom wiersz poleceń i podaj wyniki poniższych poleceń :arrow: kopiowanie-wynikow-polecen-wiersza-polecen-windows-t499881.html

ipconfig /all

netsh int ip show config

route print

netsh dump > netsh_dump.txt

Ostatnie polecenie (netsh dump) zostanie zapisane do pliku tekstowego (w wierszu poleceń nic się nie pojawi) w folderze Moje Dokumenty, skopiuj i wklej zawartość tego pliku.


(Paweloso) #4

@Willy Niestety to u mnie nie działa :confused:

@roobal Przetestuję to rozwiązanie gdy tylko podłączę router (obecnie korzystam z internetu na PC przez modem) i podam rezultat.

-- Dodane 24.03.2013 (N) 17:17 --

OK, oto wyniki poleceń (na wszelki wypadek podaję dla podłączonego do komputera routera i dla podłączonego do PC modemu) :

Przy routerze podłączonym do komputera:

ipconfig /all

Konfiguracja IP systemu Windows


    Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : special-xp

    Sufiks podstawowej domeny DNS . . . . . . :

    Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Nieznany

    Routing IP włączony . . . . . . . : Nie

    Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Tak


Karta Ethernet {13371E8D-6AA4-42B3-980F-2804763011C8}:


    Stan nośnika . . . . . . . . . . : Nośnik odłączony

    Opis . . . . . . . . . . . . . . : Anchorfree HSS Adapter - Sterownik m

iniport Harmonogramu pakietów

    Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-FF-13-37-1E-8D


Karta Ethernet Połączenie lokalne 7:


    Stan nośnika . . . . . . . . . . : Nośnik odłączony

    Opis . . . . . . . . . . . . . . : TAP-Win32 Adapter V9

    Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-FF-DE-9E-2A-E1

int ip show config

Konfiguracja dla interfejsu "{13371E8D-6AA4-42B3-980F-2804763011C8}"

  DHCP włączone: Tak

  Metryka interfejsu: 0

  Serwery DNS skonfigurowane przez DHCP: Brak

  Serwery WINS skonfigurowane przez DHCP: Brak

  Rejestrowanie za pomocą którego sufiksu: Tylko podstawowy


Konfiguracja dla interfejsu "Połączenie lokalne 7"

  DHCP włączone: Tak

  Metryka interfejsu: 0

  Serwery DNS skonfigurowane przez DHCP: Brak

  Serwery WINS skonfigurowane przez DHCP: Brak

  Rejestrowanie za pomocą którego sufiksu: Tylko podstawowy

route print

===========================================================================

Lista interfejsów

0x1 ........................... MS TCP Loopback interface

0x10003 ...00 ff 13 37 1e 8d ...... Anchorfree HSS Adapter - Sterownik miniport

Harmonogramu pakietˇw

0x10004 ...00 ff de 9e 2a e1 ...... TAP-Win32 Adapter V9 - Sterownik miniport Ha

rmonogramu pakietˇw

===========================================================================

===========================================================================

Aktywne trasy:

Miejsce docelowe w sieci Maska sieci Brama Interfejs Metryka


    127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1

 255.255.255.255 255.255.255.255 255.255.255.255 10003 1

 255.255.255.255 255.255.255.255 255.255.255.255 10004 1

===========================================================================

Trasy trwałe:

 Brak

netsh_dump.txt

#========================

# Konfiguracja interfejsu

#========================

pushd interface


reset allpopd

# Koniec konfiguracji interfejsu


#========================

# Konfiguracja interfejsu

#========================

pushd interface ipv6


uninstallpopd

# Koniec konfiguracji interfejsu
# ----------------------------------

# Konfiguracja ISATAP 

# ----------------------------------

pushd interface ipv6 isatap
popd

# Koniec konfiguracji ISATAP
# ----------------------------------

# Konfiguracja 6to4

# ----------------------------------

pushd interface ipv6 6to4


reset
popd

# Koniec konfiguracji 6to4


#========================

# Konfiguracja serwera proxy portu

#========================

pushd interface portproxy


resetpopd

# Koniec konfiguracji serwera proxy portu
# ---------------------------------- 

# Konfiguracja IP interfejsu     

# ---------------------------------- 

pushd interface ip# Konfiguracja IP interfejsu dla "{13371E8D-6AA4-42B3-980F-2804763011C8}"


set address name="{13371E8D-6AA4-42B3-980F-2804763011C8}" source=dhcp 

set dns name="{13371E8D-6AA4-42B3-980F-2804763011C8}" source=dhcp register=PRIMARY

set wins name="{13371E8D-6AA4-42B3-980F-2804763011C8}" source=dhcp


# Konfiguracja IP interfejsu dla "PoĄczenie lokalne 7"


set address name="PoĄczenie lokalne 7" source=dhcp 

set dns name="PoĄczenie lokalne 7" source=dhcp register=PRIMARY

set wins name="PoĄczenie lokalne 7" source=dhcppopd

# Koniec konfiguracji IP interfejsu# ------------------------------------

# Konfiguracja mostka (nieobsugiwana)

# ------------------------------------


# ------------------------------------

# Koniec konfiguracji mostka

# ------------------------------------


# ----------------------------------------

# Konfiguracja przewodowej sieci LAN

# ----------------------------------------

pushd lanpopd


# Koniec konfiguracji przewodowej sieci LAN.# ========================================================== 

# Konfiguracja klienta ochrony dost©pu do sieci 

# ========================================================== 

pushd nap client


# ---------------------------------------------------------- 

# Konfiguracja zaufanej grupy serwer˘w

# ---------------------------------------------------------- 


reset trustedservergroup 


# ---------------------------------------------------------- 

# Konfiguracja dostawcy usug kryptograficznych

# ---------------------------------------------------------- 


set csp name = "Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider" keylength = "2048" 


# ---------------------------------------------------------- 

# Konfiguracja algorytmu skr˘tu

# ---------------------------------------------------------- 


set hash oid = "1.3.14.3.2.29" 


# ---------------------------------------------------------- 

# Konfiguracja wymuszania

# ---------------------------------------------------------- 


set enforcement id = "79617" admin = "disable" id = "79618" admin = "disable" id = "79619" admin = "disable" id = "79620" admin = "disable" id = "79621" admin = "disable" id = "79623" admin = "disable" 

# ---------------------------------------------------------- 

# Konfiguracja ledzenia

# ---------------------------------------------------------- 


set tracing state = "disable" level = "basic" 


# ---------------------------------------------------------- 

# Konfiguracja interfejsu uľytkownika

# ---------------------------------------------------------- 


reset userinterface 


popd

# Koniec konfiguracji klienta ochrony dost©pu do sieci # ----------------------------------------- 

# Serwer RAS - konfiguracja             

# ----------------------------------------- 

pushd ras


set authmode mode = standard

delete authtype type = PAP

delete authtype type = SPAP

delete authtype type = MD5CHAP

delete authtype type = MSCHAP

delete authtype type = MSCHAPv2

delete authtype type = EAP

add authtype type = PAP

add authtype type = SPAP

add authtype type = MSCHAP

add authtype type = MSCHAPv2

delete link type = SWC

delete link type = LCP

add link type = SWC

add link type = LCP

delete multilink type = MULTI

delete multilink type = BACP

add multilink type = MULTI

add multilink type = BACP


set user name = Administrator dialin = policy cbpolicy = none 

set user name = ASPNET dialin = policy cbpolicy = none 

set user name = Cim dialin = policy cbpolicy = none 

set user name = Go† dialin = policy cbpolicy = none 

set user name = Marcin dialin = policy cbpolicy = none 

set user name = oem dialin = policy cbpolicy = none 

set user name = Paweloso dialin = permit cbpolicy = none 

set user name = Piotr dialin = policy cbpolicy = none 

set user name = Pomocnik dialin = policy cbpolicy = none 

set user name = SUPPORT_388945a0 dialin = policy cbpolicy = none 

set user name = UpdatusUser dialin = policy cbpolicy = none 


set tracing component = * state = disabled


popd


# Serwer RAS - koniec konfiguracji.         

# ----------------------------------------- 

# RAS AppleTalk - konfiguracja   

# ----------------------------------------- 

pushd ras appletalk


set negotiation mode = allow

set access mode = all


popd


# RAS AppleTalk - koniec konfiguracji.
# ----------------------------------------- 

# RAS IP - konfiguracja           

# ----------------------------------------- 

pushd ras ip


delete pool


set negotiation mode = allow

set access mode = all

set addrreq mode = deny

set broadcastnameresolution mode = enabled

set addrassign method = auto


popd


# RAS IP - koniec konfiguracji.        
# ----------------------------------------- 

# RAS IPX - konfiguracja           

# ----------------------------------------- 

pushd ras ipx


set negotiation mode = allow

set access mode = all

set nodereq mode = allow

set netassign method = autosame


popd


# RAS IPX - koniec konfiguracji.        

# ----------------------------------------- 

# RAS NBF - konfiguracja           

# ----------------------------------------- 

pushd ras netbeui


set negotiation mode = allow

set access mode = all


popd


# RAS NBF - koniec konfiguracji.        

# ----------------------------------------- 

# RAS AAAA - konfiguracja          

# ----------------------------------------- 

pushd ras aaaa


set authentication provider = windows

set accounting provider = windows


delete authserver name = *

delete acctserver name = *
popd


# RAS AAAA - koniec konfiguracji.       # Konfiguracja routingu

pushd routing

reset

popd


#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#

# #

# PRZED uruchomieniem tego skryptu #

# #

# Aby przywr˘ci† konfiguracj© routera IPX, naleľy wczeniej #

# ODINSTALOWAŹ protok˘ IPX z folderu PoĄczenia sieciowe, #

# a nast©pnie PONOWNIE go ZAINSTALOWAŹ. #

# #

# To spowoduje usuni©cie starej konfiguracji routera IPX #

# i przywr˘cenie wartoci domylnych konfiguracji #

# routera IPX. #

# #

#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#


#----------------------------------------------------------

# Konfiguracja protokou IPX

#----------------------------------------------------------


pushd routing ipx


#----------------------------------------------------------

# Konfiguracja interfejsu protokou IPX

#----------------------------------------------------------#----------------------------------------------------------

# Konfiguracja filtru komunikacji protokou IPX

#----------------------------------------------------------#----------------------------------------------------------

# Konfiguracja tras statycznych protokou IPX

#----------------------------------------------------------#----------------------------------------------------------

# Konfiguracja usugi statycznej protokou IPX

#----------------------------------------------------------popd


# Koniec konfiguracji protokou IPX


#----------------------------------------------------------

# Konfiguracja protokou IPX RIP

#----------------------------------------------------------


pushd routing ipx rip

popd# Koniec konfiguracji protokou IPX RIP


#----------------------------------------------------------

# Konfiguracja protokou IPX SAP

#----------------------------------------------------------


pushd routing ipx sap

popd# Koniec konfiguracji protokou IPX SAP


#----------------------------------------------------------

# Konfiguracja protokou IPX NETBIOS

#----------------------------------------------------------


pushd routing ipx netbios

popd# Koniec konfiguracji protokou IPX NB

# Konfiguracja protokou IP

pushd routing ip

reset

set loglevel error

add preferenceforprotocol proto=LOCAL preflevel=1

add preferenceforprotocol proto=NetMgmt preflevel=10

add preferenceforprotocol proto=STATIC preflevel=3

add preferenceforprotocol proto=NONDOD preflevel=5

add preferenceforprotocol proto=AUTOSTATIC preflevel=7

add preferenceforprotocol proto=OSPF preflevel=110

add preferenceforprotocol proto=RIP preflevel=120

add interface name="{13371E8D-6AA4-42B3-980F-2804763011C8}" state=enable

set filter name="{13371E8D-6AA4-42B3-980F-2804763011C8}" fragcheck=disable

add interface name="PoĄczenie lokalne 7" state=enable

set filter name="PoĄczenie lokalne 7" fragcheck=disable

add interface name="Sprz©ľenie zwrotne" state=enable

set filter name="Sprz©ľenie zwrotne" fragcheck=disable

add interface name="Wewn©trzny" state=enable

set filter name="Wewn©trzny" fragcheck=disable

popd

# Koniec konfiguracji protokou IP
# ---------------------------------- 

# Konfiguracja serwera proxy DNS      

# ---------------------------------- 

pushd routing ip dnsproxy

uninstallpopd

# Koniec konfiguracji serwera proxy DNS
# ---------------------------------- 

# Konfiguracja protokou IGMP         

# ---------------------------------- 

pushd routing ip igmp

uninstallpopd

# Koniec konfiguracji protokou IGMP
# ---------------------------------- 

# Konfiguracja NAT         

# ---------------------------------- 

pushd routing ip nat

uninstallpopd

# ---------------------------------- 

# Konfiguracja protokou OSPF         

# ---------------------------------- 


pushd routing ip ospf

uninstall


popd

# Koniec konfiguracji protokou OSPF

# ---------------------------------- 

# Konfiguracja Agenta przekazywania DHCP   

# ---------------------------------- 

pushd routing ip relay

uninstallpopd

# Koniec konfiguracji Agenta przekazywania DHCP
# ---------------------------------- 

# Konfiguracja protokou RIP         

# ---------------------------------- 

pushd routing ip rip

uninstallpopd

# Koniec konfiguracji protokou RIP
# ---------------------------------- 

# Konfiguracja odnalezienia routera   

# ---------------------------------- 

pushd routing ip routerdiscovery

uninstall

add interface name="{13371E8D-6AA4-42B3-980F-2804763011C8}" disc=disable minint=7 maxint=10 life=30 level=0

add interface name="PoĄczenie lokalne 7" disc=disable minint=7 maxint=10 life=30 level=0

add interface name="Sprz©ľenie zwrotne" disc=disable minint=7 maxint=10 life=30 level=0

add interface name="Wewn©trzny" disc=disable minint=7 maxint=10 life=30 level=0popd# ---------------------------------- 

# Konfiguracja programu przydzielania DHCP    

# ---------------------------------- 

pushd routing ip autodhcp

uninstallpopd

# Koniec konfiguracji programu przydzielania DHCP

[/code]


[size=150][b]Przy modemie podłączonym do komputera:[/b][/size][b]ipconfig /all[/b]

[code]Konfiguracja IP systemu Windows Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : special-xp Sufiks podstawowej domeny DNS . . . . . . : Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Nieznany Routing IP włączony . . . . . . . : Nie Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Tak Karta Ethernet {13371E8D-6AA4-42B3-980F-2804763011C8}: Stan nośnika . . . . . . . . . . : Nośnik odłączony Opis . . . . . . . . . . . . . . : Anchorfree HSS Adapter - Sterownik m iniport Harmonogramu pakietów Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-FF-13-37-1E-8D Karta Ethernet Połączenie lokalne 7: Stan nośnika . . . . . . . . . . : Nośnik odłączony Opis . . . . . . . . . . . . . . : TAP-Win32 Adapter V9 Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-FF-DE-9E-2A-E1 Karta PPP Amplus: Sufiks DNS konkretnego połączenia : Opis . . . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00 DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 10.0.8.191 Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.255 Brama domyślna. . . . . . . . . . : 10.0.8.191 Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 88.199.155.83 217.113.145.83 NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Wyłączony
netsh int ip show config

Konfiguracja dla interfejsu "{13371E8D-6AA4-42B3-980F-2804763011C8}"

  DHCP włączone: Tak

  Metryka interfejsu: 0

  Serwery DNS skonfigurowane przez DHCP: Brak

  Serwery WINS skonfigurowane przez DHCP: Brak

  Rejestrowanie za pomocą którego sufiksu: Tylko podstawowy


Konfiguracja dla interfejsu "Połączenie lokalne 7"

  DHCP włączone: Tak

  Metryka interfejsu: 0

  Serwery DNS skonfigurowane przez DHCP: Brak

  Serwery WINS skonfigurowane przez DHCP: Brak

  Rejestrowanie za pomocą którego sufiksu: Tylko podstawowy

route print

===========================================================================

Lista interfejsów

0x1 ........................... MS TCP Loopback interface

0x10003 ...00 ff 13 37 1e 8d ...... Anchorfree HSS Adapter - Sterownik miniport

Harmonogramu pakietˇw

0x10004 ...00 ff de 9e 2a e1 ...... TAP-Win32 Adapter V9 - Sterownik miniport Ha

rmonogramu pakietˇw

0x40005 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface

===========================================================================

===========================================================================

Aktywne trasy:

Miejsce docelowe w sieci Maska sieci Brama Interfejs Metryka


     0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.8.191 10.0.8.191 1

    10.0.1.146 255.255.255.255 10.0.8.191 10.0.8.191 1

    10.0.8.191 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50

  10.255.255.255 255.255.255.255 10.0.8.191 10.0.8.191 50

    127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1

    224.0.0.0 240.0.0.0 10.0.8.191 10.0.8.191 1

 255.255.255.255 255.255.255.255 10.0.8.191 10003 1

 255.255.255.255 255.255.255.255 10.0.8.191 10.0.8.191 1

 255.255.255.255 255.255.255.255 10.0.8.191 10004 1

Domyślna brama: 10.0.8.191.

===========================================================================

Trasy trwałe:

 Brak

netsh_dump.txt

#========================

# Konfiguracja interfejsu

#========================

pushd interface


reset allpopd

# Koniec konfiguracji interfejsu


#========================

# Konfiguracja interfejsu

#========================

pushd interface ipv6


uninstallpopd

# Koniec konfiguracji interfejsu
# ----------------------------------

# Konfiguracja ISATAP 

# ----------------------------------

pushd interface ipv6 isatap
popd

# Koniec konfiguracji ISATAP
# ----------------------------------

# Konfiguracja 6to4

# ----------------------------------

pushd interface ipv6 6to4


reset
popd

# Koniec konfiguracji 6to4


#========================

# Konfiguracja serwera proxy portu

#========================

pushd interface portproxy


resetpopd

# Koniec konfiguracji serwera proxy portu
# ---------------------------------- 

# Konfiguracja IP interfejsu     

# ---------------------------------- 

pushd interface ip# Konfiguracja IP interfejsu dla "{13371E8D-6AA4-42B3-980F-2804763011C8}"


set address name="{13371E8D-6AA4-42B3-980F-2804763011C8}" source=dhcp 

set dns name="{13371E8D-6AA4-42B3-980F-2804763011C8}" source=dhcp register=PRIMARY

set wins name="{13371E8D-6AA4-42B3-980F-2804763011C8}" source=dhcp


# Konfiguracja IP interfejsu dla "PoĄczenie lokalne 7"


set address name="PoĄczenie lokalne 7" source=dhcp 

set dns name="PoĄczenie lokalne 7" source=dhcp register=PRIMARY

set wins name="PoĄczenie lokalne 7" source=dhcppopd

# Koniec konfiguracji IP interfejsu# ------------------------------------

# Konfiguracja mostka (nieobsugiwana)

# ------------------------------------


# ------------------------------------

# Koniec konfiguracji mostka

# ------------------------------------


# ----------------------------------------

# Konfiguracja przewodowej sieci LAN

# ----------------------------------------

pushd lanpopd


# Koniec konfiguracji przewodowej sieci LAN.# ========================================================== 

# Konfiguracja klienta ochrony dost©pu do sieci 

# ========================================================== 

pushd nap client


# ---------------------------------------------------------- 

# Konfiguracja zaufanej grupy serwer˘w

# ---------------------------------------------------------- 


reset trustedservergroup 


# ---------------------------------------------------------- 

# Konfiguracja dostawcy usug kryptograficznych

# ---------------------------------------------------------- 


set csp name = "Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider" keylength = "2048" 


# ---------------------------------------------------------- 

# Konfiguracja algorytmu skr˘tu

# ---------------------------------------------------------- 


set hash oid = "1.3.14.3.2.29" 


# ---------------------------------------------------------- 

# Konfiguracja wymuszania

# ---------------------------------------------------------- 


set enforcement id = "79617" admin = "disable" id = "79618" admin = "disable" id = "79619" admin = "disable" id = "79620" admin = "disable" id = "79621" admin = "disable" id = "79623" admin = "disable" 

# ---------------------------------------------------------- 

# Konfiguracja ledzenia

# ---------------------------------------------------------- 


set tracing state = "disable" level = "basic" 


# ---------------------------------------------------------- 

# Konfiguracja interfejsu uľytkownika

# ---------------------------------------------------------- 


reset userinterface 


popd

# Koniec konfiguracji klienta ochrony dost©pu do sieci # ----------------------------------------- 

# Serwer RAS - konfiguracja             

# ----------------------------------------- 

pushd ras


set authmode mode = standard

delete authtype type = PAP

delete authtype type = SPAP

delete authtype type = MD5CHAP

delete authtype type = MSCHAP

delete authtype type = MSCHAPv2

delete authtype type = EAP

add authtype type = PAP

add authtype type = SPAP

add authtype type = MSCHAP

add authtype type = MSCHAPv2

delete link type = SWC

delete link type = LCP

add link type = SWC

add link type = LCP

delete multilink type = MULTI

delete multilink type = BACP

add multilink type = MULTI

add multilink type = BACP


set user name = Administrator dialin = policy cbpolicy = none 

set user name = ASPNET dialin = policy cbpolicy = none 

set user name = Cim dialin = policy cbpolicy = none 

set user name = Go† dialin = policy cbpolicy = none 

set user name = Marcin dialin = policy cbpolicy = none 

set user name = oem dialin = policy cbpolicy = none 

set user name = Paweloso dialin = permit cbpolicy = none 

set user name = Piotr dialin = policy cbpolicy = none 

set user name = Pomocnik dialin = policy cbpolicy = none 

set user name = SUPPORT_388945a0 dialin = policy cbpolicy = none 

set user name = UpdatusUser dialin = policy cbpolicy = none 


set tracing component = * state = disabled


popd


# Serwer RAS - koniec konfiguracji.         

# ----------------------------------------- 

# RAS AppleTalk - konfiguracja   

# ----------------------------------------- 

pushd ras appletalk


set negotiation mode = allow

set access mode = all


popd


# RAS AppleTalk - koniec konfiguracji.
# ----------------------------------------- 

# RAS IP - konfiguracja           

# ----------------------------------------- 

pushd ras ip


delete pool


set negotiation mode = allow

set access mode = all

set addrreq mode = deny

set broadcastnameresolution mode = enabled

set addrassign method = auto


popd


# RAS IP - koniec konfiguracji.        
# ----------------------------------------- 

# RAS IPX - konfiguracja           

# ----------------------------------------- 

pushd ras ipx


set negotiation mode = allow

set access mode = all

set nodereq mode = allow

set netassign method = autosame


popd


# RAS IPX - koniec konfiguracji.        

# ----------------------------------------- 

# RAS NBF - konfiguracja           

# ----------------------------------------- 

pushd ras netbeui


set negotiation mode = allow

set access mode = all


popd


# RAS NBF - koniec konfiguracji.        

# ----------------------------------------- 

# RAS AAAA - konfiguracja          

# ----------------------------------------- 

pushd ras aaaa


set authentication provider = windows

set accounting provider = windows


delete authserver name = *

delete acctserver name = *
popd


# RAS AAAA - koniec konfiguracji.       # Konfiguracja routingu

pushd routing

reset

popd


#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#

# #

# PRZED uruchomieniem tego skryptu #

# #

# Aby przywr˘ci† konfiguracj© routera IPX, naleľy wczeniej #

# ODINSTALOWAŹ protok˘ IPX z folderu PoĄczenia sieciowe, #

# a nast©pnie PONOWNIE go ZAINSTALOWAŹ. #

# #

# To spowoduje usuni©cie starej konfiguracji routera IPX #

# i przywr˘cenie wartoci domylnych konfiguracji #

# routera IPX. #

# #

#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#


#----------------------------------------------------------

# Konfiguracja protokou IPX

#----------------------------------------------------------


pushd routing ipx


#----------------------------------------------------------

# Konfiguracja interfejsu protokou IPX

#----------------------------------------------------------#----------------------------------------------------------

# Konfiguracja filtru komunikacji protokou IPX

#----------------------------------------------------------#----------------------------------------------------------

# Konfiguracja tras statycznych protokou IPX

#----------------------------------------------------------#----------------------------------------------------------

# Konfiguracja usugi statycznej protokou IPX

#----------------------------------------------------------popd


# Koniec konfiguracji protokou IPX


#----------------------------------------------------------

# Konfiguracja protokou IPX RIP

#----------------------------------------------------------


pushd routing ipx rip

popd# Koniec konfiguracji protokou IPX RIP


#----------------------------------------------------------

# Konfiguracja protokou IPX SAP

#----------------------------------------------------------


pushd routing ipx sap

popd# Koniec konfiguracji protokou IPX SAP


#----------------------------------------------------------

# Konfiguracja protokou IPX NETBIOS

#----------------------------------------------------------


pushd routing ipx netbios

popd# Koniec konfiguracji protokou IPX NB

# Konfiguracja protokou IP

pushd routing ip

reset

set loglevel error

add preferenceforprotocol proto=LOCAL preflevel=1

add preferenceforprotocol proto=NetMgmt preflevel=10

add preferenceforprotocol proto=STATIC preflevel=3

add preferenceforprotocol proto=NONDOD preflevel=5

add preferenceforprotocol proto=AUTOSTATIC preflevel=7

add preferenceforprotocol proto=OSPF preflevel=110

add preferenceforprotocol proto=RIP preflevel=120

add interface name="{13371E8D-6AA4-42B3-980F-2804763011C8}" state=enable

set filter name="{13371E8D-6AA4-42B3-980F-2804763011C8}" fragcheck=disable

add interface name="PoĄczenie lokalne 7" state=enable

set filter name="PoĄczenie lokalne 7" fragcheck=disable

add interface name="Sprz©ľenie zwrotne" state=enable

set filter name="Sprz©ľenie zwrotne" fragcheck=disable

add interface name="Wewn©trzny" state=enable

set filter name="Wewn©trzny" fragcheck=disable

popd

# Koniec konfiguracji protokou IP
# ---------------------------------- 

# Konfiguracja serwera proxy DNS      

# ---------------------------------- 

pushd routing ip dnsproxy

uninstallpopd

# Koniec konfiguracji serwera proxy DNS
# ---------------------------------- 

# Konfiguracja protokou IGMP         

# ---------------------------------- 

pushd routing ip igmp

uninstallpopd

# Koniec konfiguracji protokou IGMP
# ---------------------------------- 

# Konfiguracja NAT         

# ---------------------------------- 

pushd routing ip nat

uninstallpopd

# ---------------------------------- 

# Konfiguracja protokou OSPF         

# ---------------------------------- 


pushd routing ip ospf

uninstall


popd

# Koniec konfiguracji protokou OSPF

# ---------------------------------- 

# Konfiguracja Agenta przekazywania DHCP   

# ---------------------------------- 

pushd routing ip relay

uninstallpopd

# Koniec konfiguracji Agenta przekazywania DHCP
# ---------------------------------- 

# Konfiguracja protokou RIP         

# ---------------------------------- 

pushd routing ip rip

uninstallpopd

# Koniec konfiguracji protokou RIP
# ---------------------------------- 

# Konfiguracja odnalezienia routera   

# ---------------------------------- 

pushd routing ip routerdiscovery

uninstall

add interface name="{13371E8D-6AA4-42B3-980F-2804763011C8}" disc=disable minint=7 maxint=10 life=30 level=0

add interface name="PoĄczenie lokalne 7" disc=disable minint=7 maxint=10 life=30 level=0

add interface name="Sprz©ľenie zwrotne" disc=disable minint=7 maxint=10 life=30 level=0

add interface name="Wewn©trzny" disc=disable minint=7 maxint=10 life=30 level=0popd# ---------------------------------- 

# Konfiguracja programu przydzielania DHCP    

# ---------------------------------- 

pushd routing ip autodhcp

uninstallpopd

# Koniec konfiguracji programu przydzielania DHCP[/code]

(roobal) #5

Odłącz wszelkie urządzenia sieciowe, tj. router i modem, uruchom wiersz poleceń i wykonaj poniższe polecenie.

netsh int ip reset resetlog.txt

Podłącz się do routera i jeśli problem nadal występuje, podaj zawartość pliku resetlog.txt oraz wynik polecenia ipconfig /all.


(Paweloso) #6

Niestety dopiero jutro będę mógł przetestować podane rozwiązanie, dam znać gdy to zrobię.


(roobal) #7

W takim razie czekam na wieści.


(Paweloso) #8

Wyniki komend:

resetlog.txt

reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dhcp\Parameters\Options\15\RegLocation

      old REG_MULTI_SZ =

        SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\?\DhcpDomain

        SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TcpIp\Parameters\DhcpDomain


deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters\NegativeCacheTime

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters\NegativeSoaCacheTime

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters\NetFailureCacheTime

reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{28C96150-B3BF-4186-879F-A4095F0BF846}\NameServerList

      old REG_MULTI_SZ =added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{28C96150-B3BF-4186-879F-A4095F0BF846}\NetbiosOptions

reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{60F2FCEB-B039-491D-8128-D74EDB9719A6}\NameServerList

      old REG_MULTI_SZ =

        172.168.0.1


reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{9E26A57E-2157-4145-B680-CFD36A34B1E2}\NameServerList

      old REG_MULTI_SZ =added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{9E26A57E-2157-4145-B680-CFD36A34B1E2}\NetbiosOptions

reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{BA51CFC2-EB23-4A0C-93A9-18ABBC2F84A5}\NameServerList

      old REG_MULTI_SZ =added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{BA51CFC2-EB23-4A0C-93A9-18ABBC2F84A5}\NetbiosOptions

added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{C1DAF2A8-BE21-463A-9BB9-EFD9EF11AE18}\NetbiosOptions

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\EnableLmhosts

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\EnableProxy

added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{13371E8D-6AA4-42B3-980F-2804763011C8}\DisableDynamicUpdate

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{13371E8D-6AA4-42B3-980F-2804763011C8}\IpAutoconfigurationAddress

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{13371E8D-6AA4-42B3-980F-2804763011C8}\IpAutoconfigurationMask

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{13371E8D-6AA4-42B3-980F-2804763011C8}\IpAutoconfigurationSeed

reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{13371E8D-6AA4-42B3-980F-2804763011C8}\RawIpAllowedProtocols

      old REG_MULTI_SZ =

        0


reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{13371E8D-6AA4-42B3-980F-2804763011C8}\TcpAllowedPorts

      old REG_MULTI_SZ =

        0


reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{13371E8D-6AA4-42B3-980F-2804763011C8}\UdpAllowedPorts

      old REG_MULTI_SZ =

        0


deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{28C96150-B3BF-4186-879F-A4095F0BF846}\NameServer

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{28C96150-B3BF-4186-879F-A4095F0BF846}\TcpInitialRtt

reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{60F2FCEB-B039-491D-8128-D74EDB9719A6}\DefaultGateway

      old REG_MULTI_SZ =

        172.168.0.1


reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{60F2FCEB-B039-491D-8128-D74EDB9719A6}\DefaultGatewayMetric

      old REG_MULTI_SZ =

        1


added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{60F2FCEB-B039-491D-8128-D74EDB9719A6}\DisableDynamicUpdate

reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{60F2FCEB-B039-491D-8128-D74EDB9719A6}\EnableDhcp

      old REG_DWORD = 0


reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{60F2FCEB-B039-491D-8128-D74EDB9719A6}\IpAddress

      old REG_MULTI_SZ =

        172.168.0.12


deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{60F2FCEB-B039-491D-8128-D74EDB9719A6}\IpAutoconfigurationAddress

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{60F2FCEB-B039-491D-8128-D74EDB9719A6}\IpAutoconfigurationMask

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{60F2FCEB-B039-491D-8128-D74EDB9719A6}\IpAutoconfigurationSeed

reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{60F2FCEB-B039-491D-8128-D74EDB9719A6}\NameServer

      old REG_SZ = 172.168.0.1


reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{60F2FCEB-B039-491D-8128-D74EDB9719A6}\RawIpAllowedProtocols

      old REG_MULTI_SZ =

        0


reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{60F2FCEB-B039-491D-8128-D74EDB9719A6}\SubnetMask

      old REG_MULTI_SZ =

        255.255.0.0


reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{60F2FCEB-B039-491D-8128-D74EDB9719A6}\TcpAllowedPorts

      old REG_MULTI_SZ =

        0


reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{60F2FCEB-B039-491D-8128-D74EDB9719A6}\UdpAllowedPorts

      old REG_MULTI_SZ =

        0


deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{9E26A57E-2157-4145-B680-CFD36A34B1E2}\NameServer

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BA51CFC2-EB23-4A0C-93A9-18ABBC2F84A5}\NameServer

added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{DE9E2AE1-7DBB-49B4-9FC3-70D3B7F4427F}\DisableDynamicUpdate

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{DE9E2AE1-7DBB-49B4-9FC3-70D3B7F4427F}\IpAutoconfigurationAddress

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{DE9E2AE1-7DBB-49B4-9FC3-70D3B7F4427F}\IpAutoconfigurationMask

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{DE9E2AE1-7DBB-49B4-9FC3-70D3B7F4427F}\IpAutoconfigurationSeed

reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{DE9E2AE1-7DBB-49B4-9FC3-70D3B7F4427F}\RawIpAllowedProtocols

      old REG_MULTI_SZ =

        0


reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{DE9E2AE1-7DBB-49B4-9FC3-70D3B7F4427F}\TcpAllowedPorts

      old REG_MULTI_SZ =

        0


reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{DE9E2AE1-7DBB-49B4-9FC3-70D3B7F4427F}\UdpAllowedPorts

      old REG_MULTI_SZ =

        0


added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{F5E5FE61-FAAE-4D00-B4E9-0550AE664DE3}\AddressType

added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{F5E5FE61-FAAE-4D00-B4E9-0550AE664DE3}\DisableDynamicUpdate

reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{F5E5FE61-FAAE-4D00-B4E9-0550AE664DE3}\RawIpAllowedProtocols

      old REG_MULTI_SZ =

        0


reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{F5E5FE61-FAAE-4D00-B4E9-0550AE664DE3}\TcpAllowedPorts

      old REG_MULTI_SZ =

        0


reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{F5E5FE61-FAAE-4D00-B4E9-0550AE664DE3}\UdpAllowedPorts

      old REG_MULTI_SZ =

        0


deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\ArpCacheLife

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\ArpCacheMinReferencedLife

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DisableTaskOffload

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DontAddDefaultGatewayDefault

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableIcmpRedirect

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnablePmtuBhDetect

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnablePmtuDiscovery

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableSecurityFilters

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\GlobalMaxTcpWindowSize

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\SearchList

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\SynAttackProtect

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Tcp1323Opts

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\TcpTimedWaitDelay

deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\UseDomainNameDevolution

reset Linkage\UpperBind for ROOT\NET\0001. bad value was:

      REG_MULTI_SZ =

        HssDrv


reset Linkage\UpperBind for ROOT\NET\0000. bad value was:

      REG_MULTI_SZ =

        Nbdrv


reset Linkage\UpperBind for PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_E0001458&REV_02\4&3A0400F3&0&00E1. bad value was:

      REG_MULTI_SZ =

        HssDrv


reset Linkage\UpperBind for ROOT\MS_NDISWANIP\0000. bad value was:

      REG_MULTI_SZ =

        RRNetCap

ipconfig /all (po podłączeniu routera)

ipconfig /all


Konfiguracja IP systemu Windows


    Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : special-xp

    Sufiks podstawowej domeny DNS . . . . . . :

    Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Nieznany

    Routing IP włączony . . . . . . . : Nie

    Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie


Karta Ethernet {13371E8D-6AA4-42B3-980F-2804763011C8}:


    Stan nośnika . . . . . . . . . . : Nośnik odłączony

    Opis . . . . . . . . . . . . . . : Anchorfree HSS Adapter - Sterownik m

iniport Harmonogramu pakietów

    Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-FF-13-37-1E-8D


Karta Ethernet Połączenie lokalne 7:


    Stan nośnika . . . . . . . . . . : Nośnik odłączony

    Opis . . . . . . . . . . . . . . : TAP-Win32 Adapter V9

    Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-FF-DE-9E-2A-E1

PS Po odłączeniu modemu i routera i wpisaniu komendy netsh int ip reset resetlog.txt miałem problem z połączeniem się z internetem za pomocą modemu, wyskakiwał taki komunikat:

25988759.png


(roobal) #9

Jak podłączasz kabel do karty sieciowej, to dioda się świeci/mruga?

Bo resetowałeś ustawienia sieci.


(Paweloso) #10

Tak, dioda miga zarówno po podłączeniu routera jak i modemu. Dioda na routerze po podłączeniu go kablem Ethernet do komputera również wykrywa to połączenie.

-- Dodane 29.03.2013 (Pt) 11:42 --

No i cisza w temacie - nadal nie udało mi się w żaden sposób pozbyć problemu :cry:


(roobal) #11

Uruchom wiersz poleceń i wykonaj jeszcze raz poniższe polecenia.

netsh int ip reset

netsh winsock reset

Uruchom ponownie komputer. Sprawdź na stronie producenta czy są dostępne nowsze wersje sterowników i je zainstaluj. Jeśli nie i problem nie ustępuje, spróbuj przeinstalować sterowniki do karty sieciowej.

Upewnij się, że kable sieciowe i router nie są uszkodzone. Jeśli masz taką możliwość, sprawdź czy na innym routerze również problem występuje.


(Paweloso) #12

Polecenia powinienem wykonać gdy podłączony jest router?


(roobal) #13

Tak, możesz odłączyć router.


(Paweloso) #14

Po wykonaniu poleceń (odłączone urządzenia sieciowe) niestety nic się nie zmieniło. Posiadam najnowszą wersję sterowników do routera.

Za to w programie Driver Magician znalazłem i zainstalowałem sterowniki (nie jestem pewien czy właściwe) do karty sieciowej. Edytuję post, gdy wypróbuję router po ich zainstalowaniu.

PS Wydaje mi się, że z kablami wszystko w porządku - odpowiednie diody na routerze się świecą. Co do routera, niestety nie mam możliwości skorzystania z innego :expressionless:

-- Dodane 07.04.2013 (N) 13:24 --

Nadal nie udało mi się połączyć z internetem :frowning: Czy sieć wymaga jakiejkolwiek konfiguracji na komputerze (np. za pomocą kreatora konfiguracji sieci)? Może po prostu robię coś nie tak jak trzeba? Podejrzewam jeszcze kartę sieciową - możliwe, że to ona nie obsługuje WiFi?


(roobal) #15

Podaj jeszcze raz wynik polecenia.

ipconfig /all

Masz mały bałagan w konfiguracji TCP/IP. Instalowałeś może program Hotspot Shield i/lub jakieś inne programy do obsługi VPN?


(Paweloso) #16

:open_mouth: To one mogą powodować problemy? Posiadam aż trzy programy do obsługi VPN: Hotspot Shield, SecurityKISS Tunnel i OpenVPN. :oops:

ipconfig /all (podłączony modem)

Konfiguracja IP systemu Windows


    Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : special-xp

    Sufiks podstawowej domeny DNS . . . . . . :

    Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Nieznany

    Routing IP włączony . . . . . . . : Nie

    Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie


Karta Ethernet Połączenie lokalne 7:


    Stan nośnika . . . . . . . . . . : Nośnik odłączony

    Opis . . . . . . . . . . . . . . : TAP-Win32 Adapter V9

    Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-FF-DE-9E-2A-E1


Karta Ethernet {13371E8D-6AA4-42B3-980F-2804763011C8}:


    Stan nośnika . . . . . . . . . . : Nośnik odłączony

    Opis . . . . . . . . . . . . . . : [b] Anchorfree HSS Adapter[/b]

    Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-FF-13-37-1E-8D


Karta PPP Amplus:


    Sufiks DNS konkretnego połączenia :

    Opis . . . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface

    Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00

    DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

    Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 10.0.8.191

    Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.255

    Brama domyślna. . . . . . . . . . : 10.0.8.191

    Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 88.199.155.83

                      217.113.145.83

    NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Wyłączony

Pogrubiłem w treści fragment dotyczący Hotspot Shield'a.


(roobal) #17

Czy powodują problemy, niekoniecznie. Chodzi bardziej o to, że twojej karty sieciowej nie ma w ogóle na liście dostępnych interfejsów, dlatego pytałem o te programy, aby się upewnić. Karta ethernet połączenie lokalne 7 to właśnie interfejs dla OpenVPN. Sprawdź w menedżerze urządzeń czy karta jest w ogóle zainstalowana oraz w ustawieniach kart sieciowych czy karta jest włączona.


(Paweloso) #18

Karty sieciowe wykryte przez menedżer urządzeń:

58595235.png

82537643.png


(roobal) #19

W połączeniach sieciowych karta jest włączona?


(Paweloso) #20

Wygląda na to, że włączona:

69224180.png